Spårbilar

Förslag till riksdagsbeslut

att regeringen tillsätter en genomförandegrupp för spårbilar i samråd med berörda kommuner.

att regeringen tar initiativ till att hitta gemensamma finansieringslösningar mellan samhälle och näringsliv för en utbyggnad av spårbilssystem.

Motivering

Spårbilar är ett färdmedel som på allt fler platser i världen ses som en lösning på de transportproblem man kan se på många håll i världen. Även i Sverige finns flera städer och kommuner som tittar på möjligheten att bygga spårbilssystem. En utbyggnad av spårbilssystem har många intressanta komponenter av skonsamhet mot miljö och resursanvändning kombinerat med komfort och modernitet. Spårbilar är ett kollektivt färdmedel men med möjlighet till en individuell anpassning av resemönstret.

Utvecklingen av spårbilen kan dock inte klaras av genom små enskilda entusiastprojekt och mindre kraftfulla satsningar. De erfarenheter som gjorts internationellt och genom lokala projekt tas bäst till vara genom en nationell kraftsamling som också har en internationell utblick.

Per Lodenius (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.