Socialdemokraterna är helt ointresserade av rättsväsendet

Idag har oppositionspartierna kommit med sina skuggbudgetar och jag började med att titta på socialdemokraternas. Som rättspolitisk talesperson för Centerpartiet så började jag direkt med att leta upp deras budgetavsnitt om rättsväsendet.

Eller? Jag försökte leta upp avsnittet om rättsväsendet, men döm av min förvåning när de på 105 sidors budget inte har något avsnitt om rättsväsendet! Jag sökte i deras dokument på “rättsväsende”. Två träffar, båda rubriker i tabeller där de visar att de tillskjuter 100 mkr.

Jag sökte på domstol, ingen träff, på åklagare, en träff om skatteflykt, jag sökte på kriminalvård, ingen träff…

Då sökte jag på polis och fick faktiskt några träffar. Om skattefusk (ett gemensamt S-V-Mp-förslag), närpolis i utsatta områden med 100 mkr till s.k. kontaktpoliser, samt en sammanslagning av länspolismyndigheterna till en nationell polismyndighet (ett gemensamt S-V-Mp-förslag som vi i Centerpartiet drivit sedan tidigare).

Samtliga dessa tre förslag är inbakade i andra politikområden, “vrid och vänd på varje skattekrona”, “miljonprogramsområdena” och “myndighetssammanslagningar”.

Det är uppenbart att socialdemokraterna inte har någon rättspolitik. De har inte lyckats få ihop någonting att skriva om det fjärde utgiftsområdet som är rättsväsendet. Har Thomas Bodström varit upptagen av annat?

Miljöpartiet har åtminstone en kort text om rättsväsendet där de visar på någon slags liten ambition. De plottrar med några miljoner hit och dit. Mest anmärkningsvärt är att de vill flytta personskyddet från Säpo till den öppna polisen. Därför drar de 100 miljoner från Säpo, men pengarna flyttas inte till den öppna polisen. För 2010 minskar Miljöpartiet rättsväsendets anslag med 60 mkr.

Vänsterpartiet har en kort text om rättsväsendet. Hur de ska spara 257 mkr 2010 och sedan över 500 mkr 2011 och 2012 förklarar de dock inte.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Socialdemokraterna är helt ointresserade av rättsväsendet

  1. profanum_vulgus says:

    Vad skriver ni då?

  2. Mycket mer, vi har en idé hur vi vill utveckla rättsväsendet till skillnad från de rödgröna. De är dessutom extremt ofta oeniga i just de rättspolitiska frågorna.

  3. profanum_vulgus says:

    Linander:
    Men om du ser den textmängd ni använder till själva budgetfrågorna så är det ju inte mer. Ni skriver mest om bakgrund och arbetet (lite som en högstadielärare skulle ha skrivit) och väldigt lite om budget och satsningar.

  4. Du far nog lasa en gang till. (Befinner mig pa Irland, darav bristen pa a, a och o.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.