Låt kommunfullmäktige få återkalla uppdrag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunfullmäktige måste kunna återkalla de uppdrag som kommunfullmäktige tillsatt.

Motivering

Enligt kommunallagen 4 kap § 7-10a så finns det sju situationer när kommunfullmäktige kan återkalla uppdrag i nämnder och styrelser som kommunfullmäktige tidigare har tillsatt. Det gäller när
– fullmäktige har upphävts,
– förnyad sammanräkning gjort att mandatfördelningen mellan partierna har ändrats,
– förtroendevald inte längre är valbar,
– förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet
– förtroendevald har dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet minst två års fängelse,
– den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, samt
– vid förändringar i nämndsorganisationen.

När det gäller de av folket direktvalda fullmäktigeledamöterna så ska det vara mycket svårt att avsätta dessa. När det gäller de av partierna nominerade och av fullmäktige valda nämndsledamöterna däremot, så finns det inte samma grund för att det ska vara svårt att avsätta. Nämndsledamöterna har fått sina uppdrag i förtroende av sitt parti och av fullmäktige och när förtroendet för personen inte längre finns kvar så bör han eller hon kunna avsättas.

Man kan kanske tycka att en ledamot ska få sitta kvar under hela mandatperioden, men om det är en nämndsordförande som blir sjuk utan att vilja avgå, som gör mycket olämpliga saker som dock inte ger två års fängelse, eller som aktivt motarbetar det egna partiet utan att gå över till något annat parti så kan det bli en ohanterlig situation där det kommunala styret blir mer eller mindre förlamat. Det kommunala självstyret är med dagens lagstiftning beskuret och kommunfullmäktige måste ges möjlighet att återkalla de uppdrag som kommunfullmäktige tillsatt. Med dagens lagstiftning händer det att kommuner organiserar om sina nämnder enbart för att få bort en olämplig nämndsledamot. Detta har hänt vid flera tillfällen och lägger ett löjets skimmer över kommunpolitiken vilket i högsta grad bidrar till att undergräva förtroendet för kommunpolitikerna.

Kommunallagen bör därför förändras så att de av kommunfullmäktige tillsatta uppdragen också kan återkallas om inte en majoritet i kommunfullmäktige längre har förtroende för personen.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.