Daily Archives: 24/1/2008

Har Göran Persson ett fortsatt inflytande?

Jag kan inte låta bli att spekulera lite. I tisdags förmiddag, vid kl. 9:30, mötte jag Göran Persson utanför riksdagen. Han kom från ett av riksdagens hus i Gamla Stan, Cephalus, där socialdemokraterna har sitt riksdagskansli. Jag funderade inte så … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Skamligt fega sossar i justitieutskottet

Idag har vi haft två debatter i kammaren och som vanligt blev det en hård diskussion mellan alliansens företrädare och den röda oppositionen. Jag gav mig på socialdemokraterna ganska hårt, inte minst i debatten om ändrad kriminalvårdslagstiftninge så avslöjade jag … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Anförande ang. några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Anf. 62 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Den här debatten är viktig, och den är inte ny. I början av 2003 gjorde jag ett studiebesök på en anstalt utanför Kristianstad i Skåne. Det är en anstalt där man särskilt tar … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande ang. ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Anf. 39 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Jag skulle vilja börja med att kommentera en del av det som sagts. Det låter som om det finns stor oenighet i kammaren, men vi ska komma ihåg att det förslag som regeringen … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Huvudsakligen bra av Integritetsskyddskommittén

Nu har Integritetsskyddskommittén överlämnat sitt slutbetänkande. Denna kommitté som varit så omtalad. Jag vet inte hur många gånger som argumentet “vänta på Integritetskommitténs slutbetänkade” har använts, även av mig. Nu har vi betänkandet och nu hoppas jag verkligen att det … Continue reading

Posted in General | 6 Comments

Ny ordförande i Lunds Centerpartiavdelning

Lunds Centerpartiavdelning har haft årsmöte och valt en ny ordförande, Ingbritt Gustafsson. Ingbritt har varit vice ordförande under många år och tar nu steget upp som ordförande. Avdelningens tidigare ordförande Johan Linander avgår efter åtta år som ordförande eftersom han … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment