Daily Archives: 29/1/2008

EG-domstolen tydligt på att vi inte behöver lämna ut IP-nummer

Idag har EG-domstolen äntligen kommit med sin dom i det spanska målet kring sanktionsdirektivet. Utslaget blev inte lika tydligt som generaladvokatens förslag, men det är ändå positivt att domstolen säger att Sverige kan välja att inte införa den delen av … Continue reading

Posted in General | 13 Comments