Daily Archives: 14/1/2008

Domstolen får inte påverkas

Som riksdagsledamot ska man vara mycket försiktig med att uttala sig i skuldfrågan i pågående rättsprocesser och tills en dom vunnit laga kraft. Vi får och ska inte påverka den dömande makten. Riksdagen utövar sin makt genom lagstiftningen som sedan … Continue reading

Posted in General | 9 Comments