Domstolen får inte påverkas

Som riksdagsledamot ska man vara mycket försiktig med att uttala sig i skuldfrågan i pågående rättsprocesser och tills en dom vunnit laga kraft. Vi får och ska inte påverka den dömande makten. Riksdagen utövar sin makt genom lagstiftningen som sedan domstolarna tolkar och dömer efter. Är riksdagen missnöjd med hur domstolarna dömer så är lagändring den väg vi har att förändra.

I en av mina allra första debatter i riksdagen blev jag till och med avbruten och tillrättavisad av dåvarande talmannen Björn von Sydow för att jag sa att en domstols utdömda straff var för lågt. Det är viss skillnad på vad vi som riksdagsledamöter gör och säger i kammaren och vad vi gör och säger utanför riksdagen, men det är fortfarande så att vi inte ska påverka domstolarna att döma på ett visst sätt.

En riksdagsledamot är ledamot 365 dagar om året och 24 timmar per dygn. Reglerna om arvoden och förmåner utgår från att riksdagsledamöter arbetar 365 dagar per år och t.ex. när vi tar ut föräldrapenning så delas årsinkomsten med 365 för att få ut den dagliga sjukpenningnivån som ska betalas ut. En riksdagsledamot kan ta tjänstledigt, men är man i tjänst så kan man inte välja att “inte vara riksdagsledamot”.

Under förra mandatperioden kritiserade inte minst socialdemokrater Peter Althin (kd) för att han samtidigt arbetade som försvarsadvokat. Frågan var till och med uppe och diskuterades mellan talmannen och gruppledarna. Nu när Thomas Bodström startat upp sin advokatbyrå tillsammans med Claes Borgström så har samma socialdemokrater varit tysta. Detta trots att Bodström är ordförande i justitieutskottet och har extra arvode för detta. Det ska också tilläggas att Althin tog tjänstledigt när han företrädde Mihalo Mihalovic i rättegången om mordet på Anna Lindh.

Jag har tidigare skrivit att det är svårt att förstå hur Bodström hinner med allt, men om han kan vara verksam advokat och författare utan att det påverkar honom i riksdagsuppdraget så är det okej. Han får helt enkelt visa att han hinner med allt, det är han som har “bevisbördan”.

Men så var det frågan om riksdagsledamöter som uttalar sig i pågående rättsprocesser. Thomas Bodström är just nu målsägandebiträde för den barnflicka som anklagar Tito Beltran för våldtäkt, men såvitt jag vet är han i tjänst som riksdagsledamot samtidigt. Det gör att det han säger i rättegången är som riksdagsledamot, för om han inte är tjänstledig så kan han inte säga att han inte är riksdagsledamot. I rättegången har han tydligt sagt att Beltran är skyldig till våldtäkt, med andra ord försöker riksdagsledamoten och justitieutskottets ordförande påverka domstolen att döma den åtalade.

Kan då inte en riksdagsledamot arbeta som aktiv advokat i praktiken eftersom det onekligen kräver ställningstaganden i pågående rättsprocesser? Här ser jag en skillnad i att vara försvarsadvokat och målsägandebiträde. Den som åtar sig ett uppdrag som försvarsadvokat arbetar på sin klients uppdrag på samma sätt som målsägandebiträdet, men skillnaden är att försvarsadvokaten hävdar att den egna klienten är oskyldig (oftast, annars är det inget problem) medan målsägandebiträdet försöker få domstolen att döma en person. Eftersom det finns en oskyldighetspresumtion så anser jag att det är mindre problematiskt att en riksdagsledamot, som försvarsadvokat, säger att den åtalade är oskyldig än att en riksdagsledamot, som målsägandebiträde, säger att den åtalade är skyldig.

Så jag är sammanfattningsvis mer tveksam till att Thomas Bodström tar på sig rollen som målsägandebiträde och försöker få domstolen att döma någon än att Peter Althin tog på sig rollen som försvarsadvokat och försökte få domstolen att fria. Men oavsett vilket går det inte att undvika frågan om hur rättens ledamöter påverkas. Extra känsligt tycker jag det är eftersom nämndemännen, som är i majoritet i tingsrätten, är nominerade av de politiska partierna och med stor sannolikhet har större sympati för vissa personer från det egna partiet. Rent logiskt bör någon av de tjänstgörande nämndemännen vid Ystads tingsrätt i den pågående våldtäktsrättegången mot Beltran vara socialdemokrat. Om så är fallet hoppas jag verkligen att denna person inte litar mer på partikamraten Thomas Bodström än han eller hon gjort på ett annat målsägandebiträde. Jag vill inte tro det och måste utgå från att så inte är fallet, men jag har full förståelse om den åtalade Tito Beltran känner oro för att detta kan innebära större rättsosäkerhet för hans del.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Domstolen får inte påverkas

 1. Nisse Nilsson says:

  Apropå att påverka rättsväsendet, vad är din åsikt om JK:s agerande?
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_755319.svd
  Det har ju nu dessutom visat sig att han var snett ute, var det kanske till och med fråga om skyddande av brottsling?

  Det är inte första gången JK agerar på ett mycket märkligt sätt. Förutom alla turer i media och hans skyddande av ett visst justitieråd har han bl.a. yrkat ersättning för eget arbete när han uppträdde som JK var inblandad i en rättegång vilket dock HD avslog. Jag har i alla fall inget förtroende för honom längre.

 2. site admin says:

  Det är tveksamt om justitiekanslern kan engagera sig privat på det sättet och det verkar som att Lambertz själv också inser att det var ett tveksamt agerande.

  Trots vissa misstag så tycker jag att Göran Lambertz gör väldigt mycket mer som är förtjänstfullt. Jag har förtroende för honom.

 3. Erik says:

  Hoppas du har tid att läsa det här om Tito Beltran, Thomas Bodström och Epcat!

 4. site admin says:

  Intressant, även om jag inte tror på alla slutsatser som dras.

 5. Erik says:

  Tror du inte på Childwatch International heller?

 6. site admin says:

  Vad menar du med “tror på”? Jag lyssnar på alla som vill framföra sina budskap, men givetvis gör jag min egen bedömning av det jag får höra.

 7. Erik says:

  Jag menar om du ser dem som trovärdiga eller inte.

 8. site admin says:

  Varför skulle jag inte tycka att Childwatch International är trovärdiga? Det innebär inte att jag håller med i alla slutsatser som de drar, men jag håller inte med i alla slutsatser som mina centerpartistiska riksdagskollegor drar heller…:-)

 9. site admin says:

  På tal om att blanda ihop sina uppdrag så gjorde Thomas Bodström idag sina presskommentarer över den fällande domen mot Tito Beltran i riksdagens lokaler

Leave a Reply

Your email address will not be published.