Huvudsakligen bra av Integritetsskyddskommittén

Nu har Integritetsskyddskommittén överlämnat sitt slutbetänkande. Denna kommitté som varit så omtalad. Jag vet inte hur många gånger som argumentet “vänta på Integritetskommitténs slutbetänkade” har använts, även av mig.

Nu har vi betänkandet och nu hoppas jag verkligen att det ska leda till lagstiftning och grundlagsändring. De tre skarpa förslag som läggs, om att grundlagsskydda den personliga integriteten, förbjuda smygfotografering där allmänheten inte har insyn och skadestånd vid kränkning av integritet, kan jag på rak arm ställa upp på. Det kanske låter som ett snabbt beslut, men givetvis har jag varit med och diskuterat dessa förslag redan innan de offentliggjordes.

Inte oväntat så är fotograferna negativa till att förbjuda smygfotografering, den diskussionen har jag ju haft här på bloggen redan för 1,5 år sedan. Under den diskussionen vacklade jag själv i min argumentation kring fotografering på allmänna platser som t.ex. badstranden, så kommitténs förslag som begränsar sig till områden och platser där allmänheten inte har insyn tycker jag är bra. Att Thomas Bodström kände sig tvungen att uttala sig överraskar inte. Däremot hann han inte vara i riksdagen när justitieutskottet debatterade unga kriminella och kriminalvårdslagstiftningen.

I huvudsak tycker jag att Integrietsskyddskommittén inklusive våra centerpartistiska ledamöter Agne Hansson och Annie Johansson ska ha beröm. De båda ger också sin syn idag på DN Debatt. Ska Integritetsskyddskommittén kritiseras för något så är det snarast att de inte lägger fler förslag. Jag vet att t.ex. Centerpartiets gamla förslag om integritetskonsekvensbeskrivning (ungefär som miljökonsekvensbeskrivning) av alla förslag har varit uppe till diskussion, men något sådant förslag har kommittén inte lagt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Huvudsakligen bra av Integritetsskyddskommittén

 1. JörgenL says:

  Problemet är ju proportianalitetsprincipen som fortfarande tillåter lagstiftaren att fritt stifta vanlig lag i strid med andan för grundlagen ifall det sker för ett ändamål som anses viktigare än integriteten.

  Med tanke på den mängd integritetskränkande lagar som kommit och är på gång så är det ju alldeles uppenbart att riksdagens ledamöter inte tycker att personlig integritet är speciellt viktigt, och då blir ju en sådan grundlagsändring bara lite vacker dekoration, i praktiken är varje annat syfte viktigare.

  Ibland önskar man att man hade kunnat vara tydligare i grundlagen om hur proportionaliteten ska tolkas, eller att det funnits en författningsdomstol som explicit hade haft i uppgift att försvara grundlagen mot lagstiftning som inkräktar på andan i den.

  Som det nu är så känns det inte som att det här kommer att betyda ett dugg i praktiken för vilka lagar riksdagen kommer att tillåta sig att stifta.

 2. site admin says:

  Jag håller med om att vi borde ha en författningsdomstol. Jag skulle också kunna tänka mig ett förtydligande om proportionalitetsprincipen, men att det måste finnas en proportionalitetsprincip tycker jag är självklart. Ta fängelsestraffet som exempel. En extrem integritetskränkning, men den tillåter vi samhället att göra eftersom behovs- och proportionalitetsprincipen uppfylls.

  Integritetsskyddskommitténs förslag om grundlagsfäst integritetsskydd kan åtminstone inte vara i fel riktning. Dessutom skulle det automatiskt innebära ett starkare minoritetsskydd.

 3. Johan says:

  Jag tycker att DN hade flera bra poänger på ledarplats idag:

  När nu detta proportionalitetsmedvetande finns representerat i samtliga riksdagspartier finns förstås ingen anledning att vänta in en grundlagsändring. Det behövs ju ingen lag för att partierna ska kunna börja beakta integriteten. Det är bara att börja nu. Eller åtminstone innan propositionen om utökad signalspaning ska behandlas igen i vår. Stoppa förslaget medan tid är. Att integritetspröva något som redan är infört är dödfött.

  Kan bara instämma. Jag tror inte heller på era förslag om “kontrollstationer”, som tycks vara det senaste modet i branschen. Säg i så fall hellre “grov kränkning på prov”, som någon skrev på en annan blogg.

 4. Fotografen says:

  Den diskussion vi hade för något år sedan hade i mångt och mycket sin grund i rädslan och oron att fotografering från allmän plats skulle inskränkas. Nu tycks det inte bli så enligt förslaget, då detta begränsar sig “till till områden och platser där allmänheten inte har insyn”. Dvs man kan även i fortsättningen fritt och utan oro fotografera en fasad, trots att man kanske får med en person inne i sin lägenhet — och man kan ute från gatan dokumentera när Ulrika Schenström dricker alkohol under beredskapstjänstgöring.

  Klassikern då, pret som har sex så det syns ut på gatan? Ja, det blir även i fortsättningen tillåtet att fotografera (allmänheten har insyn, om paret inte rullar ned persiennen!).

  Förslaget som det ligger nu, verkar mest vara inriktat på att förhindra smygfilmning/-foto “internt” inne i slutna privata utrymmen. Det är utmärkt och det är utmärkt att utredningen tycks ha insett de enorma gråzoner som uppstått om fri fotografering från allmän och/eller effentligt tillgänglig plats inskränkts.

 5. site admin says:

  Tänk att vi i princip skulle kunna bli överens om ett smygfotograferingsförbud! Det trodde jag inte för 1,5 år sedan. Jag ska ärligen säga att jag också förflyttat mig i min åsikt. Det kan vara bra att argumentera här på bloggen, jag tar till mig era åsikter och argument.

  Vill dock göra en liten reservation för fotografering in genom någons sovrumsfönster. Låt oss säga att de har släckt ljuset och någon går fram och fotograferar med stark blixt eller “mörkerfotografering”. Då tycker jag nog att fotografen gått över gränsen och kränkt paret personliga integritet på ett sätt som bör vara olagligt. Det är tveksamt om “allmänheten har insyn” i en sådan situation.

 6. steelneck says:

  “Det bidde en tumme” – tror jag man kan säga om det hela. Fundera, hur många av alla de kränkande lagar som är föreslagna och står för dörren kommer detta att stoppa, inga skulle jag tro.

  Den som säger emot mig bör nog säga precis vilka förslag som genom detta hamnar i soptunnan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.