Riksdagsveckobrev v. 3-5

Hej och god fortsättning på det nya året! Här kommer första och sista veckobrevet. Första för det här året och sista för den här våren. Den här veckan är min sista i tjänst, från måndag den 4 februari är jag föräldraledig. Jag tycker väldigt mycket om mitt jobb och jag åker in till kontoret eller ut på andra riksdagsrelaterade uppdrag med glädje varje dag. Men hur intressant och stimulerande riksdagsuppdraget än är så längtar jag efter mina fem månader hemma med Sara och Hanna. Det ska bli så skönt att få ta ett riktigt heltidsansvar för barnen. Jag var föräldraledig även förra våren, direkt efter deras födsel, men då var även Sussi hemma. Nu får jag verkligen ta hela ansvaret för de där normala dagliga rutinerna. Inte minst ser jag fram emot att följa och påverka deras utveckling, inte minst att börja gå och prata, från första parkett.

Under min föräldraledighet så kommer Mildred Thulin att tjänstgöra i mitt ställe. Hon går även in som ersättare i justitieutskottet medan min vanliga ersättare Karin Nilsson (Kronoberg) går in som ordinarie ledamot i utskottet. Så är det frågor som handlar om valkretsen så kan ni kontakta Mildred och är det rättspolitiska frågor så kan ni i första hand kontakta Karin.

Fyrverkerier

Den första politiska diskussionen det här året gällde fyrverkeriernas vara eller inte vara. Jag uttalade mig i lite olika tidningar och radio i frågan. Vår linje är att okynnesskjutandet av fyrverkerier långt före och efter nyår måste upphöra. De som säljer fyrverkerier ska kontrolleras och genast bli av med sitt tillstånd om de säljer till underåriga. Föräldrar, som i många fall köper ut, måste också uppmärksammas på vilken fara de faktiskt utsätter sitt barn för. Kommuner bör också använda sina möjligheter till ordningsföreskrifter som tydligt kan förbjuda fyrverkerier på andra tider än t.ex. några timmar före och efter nyårsslaget.

Det har funnits många som kontaktat mig och tyckt att vi ska förbjuda fyrverkerier helt, men den linjen har jag inte gått på. Jag tycker att fyrverkerier tillhör nyårsafton och ett försäljningsförbud skulle också innebära en större risk för att fler tillverkar ”bomber” hemma. När fyrverkerier får säljas, när de får ”smällas” och av vem ska vara tydligt reglerat, men inget totalt förbud.

Opinionsläget

Opinionsundersökningarna är allt annat än muntra just nu. Oppositionens försprång ökar och socialdemokraterna tycks ha 45 % av befolkningen bakom sig utan att egentligen föra någon politik alls. Det är så tydligt att deras taktik är att endast kritisera alliansregeringen och inte framföra vad de vill göra istället. I sin budgetmotion föreslog de t.ex. att stora delar av den skattesänkning som gjorts det senaste året skulle tas tillbaka. De vill alltså höja inkomstskatterna och de som skulle drabbas förhållandevis hårdast med socialdemokraternas politik är låg- och medelinkomsttagarna. Är det någon som hört socialdemokrater pratar om detta, deras eget förslag?

Till stor del måste alliansen, inklusive vi i Centerpartiet, ta på oss att vi inte marknadsfört vår genomförda politik tillräckligt bra. Det är mycket som gjorts, och ännu mer kommer att göras, för att statens makt över svenska folket ska minska. Varje enskild person ska ha en större självständighet att forma sina liv. Att sänka inkomstskatten är ett sätt, förändringar så att fler får möjlighet att äga sitt boende är ett annat och valfrihet i skola, vård och omsorg är ett tredje. Jag tror att vi måste bli mycket bättre på att förklara de ideologiska skillnaderna mellan vår liberala politik och sossarnas kollektivistiska, socialistiska politik.

Socialdemokraterna försöker också ständigt göra en stor sak av att allianspartierna inte alltid är överens. Självklart inte. Vi är fyra olika partier som har olika politiska program. Det finns det ingen anledning att förneka. Men vi har visat att vi kan förhandla och komma överens. Frågan är om socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet skulle kunna förhandla och komma överens i en koalitionsregering? Det ska vi fråga så ofta vi kan.

Tidningen Kollega

För er som är medlemmar i Unionen (sammanslagningen av HTF och Sif) och fått tidningen Kollegas första nummer har säkert reagerat över intervjun med min riksdagskollega Fredrick Federley. Det är den sämsta artikel jag någonsin läst. Journalisten har vinklat och använt citat på ett felaktigt sätt för att framställa Fredrick på ett så ofördelaktigt sätt som möjligt. Fredrick har tagit illa vid sig och det finns också krav på rättelse i nästa nummer av tidningen.

Eftersom riksdagsgruppen var utpekad, också på ett mycket ofördelaktigt sätt, så har vi diskuterat frågan i gruppen och Fredrick har förklarat sig. Även om han ska ha viss kritik för att han ställde upp på intervjun och i vissa delar uttryckt sig på ett slarvigt och onödigt sätt så är han förlåten av riksdagsgruppen. Vi vet att han aldrig skulle ha sagt så otrevliga saker som journalisten skriver. Journalisten har också skrivit på Fredricks blogg att han kanske missuppfattat något.

Media

De senaste dagarna har det varit en ny vända i fildelningsdebatten. Igår, tisdag, så var jag med både på Aktuellt och på Rapport. Idag har jag också blivit intervjuad av P3 Nyheter. Därutöver Svenska Dagbladet och ett antal andra tidningar.

Det har överhuvudtaget varit en bra mediamånad. Det började med Ekot, SvD och DN angående fyrverkerierna. I DN har jag även varit med om ”bilbedragare” och svenskt FBI. I SvD har jag även varit med om eftervården av unga brottslingar och ytterligare om fildelning runt trettonhelgen. Då var jag även med i Ekot i samma fråga.

På hemmaplan har regeringslöftet om E22 varit den största mediafrågan, då var jag med i YA, TA och Kristianstadsbladet. Även Tito-rättegången kan väl kanske kallas för hemmaplan eftersom den hölls i Ystads tingsrätt. Då var jag med i Aftonbladet angående Thomas Bodströms dubbelarbete.

I YA, liksom en lång rad andra tidningar eftersom det var ett TT-meddelande, har jag också varit med angående att Brottsförebyggande rådet i en rapport kommit fram till att kameraövervakning av t.ex. gator och torg inte förhindrar brott i något större utsträckning. Det är faktiskt så att bättre belysning minskar brottsligheten mer, och är betydligt billigare och mindre integritetskränkande.

Därutöver har jag haft några debattartiklar, både tillsammans med andra centerpartister och tillsammans med allianskollegor. Bl.a. hade jag och Lennart Pettersson en om företagsamhet i SkD. Som sagt, en händelserik månad på medieområdet.

Hänt i övrigt

Förra veckan hade vi årsmöte i Lunds Centerpartiavdelning och jag avgick efter åtta år som ordförande. Anledningen är såklart att jag flyttat från Lunds kommun, Stora Rödde ligger några hundra meter på andra sidan kommungränsen. Så nu ska jag bli medlem i Blentarp-Everlövs C-avdelning. Min tidigare vice ordförande Ingbritt Gustafsson tar över som ordförande.

Har haft två debatter i kammaren, om gallring av uppgifter om unga kriminella och om ändringar i kriminalvårdslagstiftningen. Den sistnämnda lagändringen innebär att kriminalvården t.ex. ska kunna stoppa att en intagen som genomgår behandling för sexualbrott samtidigt får in grovt pornografiska publikationer. Detta gick socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet emot. De menar att den intagnes rätt enligt tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna ska gå före. När Thomas Bodström var justitieminister så tyckte han precis tvärtom, men det viktiga för honom är inte att vara konsekvent i politiken utan att vara konsekvent motståndare till allt som alliansen genomför.

Annars var det mest anmärkningsvärda med debatterna att oppositionspartierna bestämt sig för att inte ta repliker på mig. Jag är den inom alliansen som suttit längst i justitieutskottet och det har hänt mer än en gång att den socialdemokratiska debattmotståndaren stått svarslös i talarstolen. Nu har de tydligen bestämt sig för att jag ska få så lite utrymme som möjligt. Fegt. Alldeles extraordinärt var det när den socialdemokratiska debattören inte tog replik på mitt anförande men sedan gjorde det på den nya kristdemokraten Otto von Arnold (ersatte Peter Althin) och inledde med att replikera på det som jag hade sagt (och alltså inte på det som Otto sagt fastän hon tog replik på honom). Det är nästan så att jag längtar efter Bodström, som hade annat för sig än att vara på sitt eget utskotts debatter, han skulle inte tveka på att ta replik. Han är också oerhört mycket skickligare debattör än de flesta andra socialdemokraterna i utskottet.

Igår och idag har det varit Nordiska Rådets möte här i riksdagen. Det är nästan enklare att åka iväg till Köpenhamn, Oslo eller Göteborg, för då vet man att man ”bara” ska koncentrera sig på de nordiska frågorna. Nu när mötet är här i Stockholm så blir det att man springer mellan sina egna ordinarie möten och de som ligger inom Nordiska Rådet.

Vid dagens presidiemöte hade vi en diskussion med Ole Norrback som leder det nya gränshindersarbetet tillsammans med Nordiska Ministerrådets generalsekreterare, den f.d. statsministern på Island Halldor Asgrimsson. Jag tycker att Ole Norrback har en mycket bra inställning och förhoppningarna är stora att ett antal gränshinder ska lösas under det kommande året.

På gång

Föräldraledighet…

Men innan måndag ska jag hinna vara med på Kommundagarna i Skövde 1-2/2. Vi kanske ses där?

Nästa veckobrev kommer alltså inte förrän efter sommaren. Skulle tro att jag skriver något i slutet av augusti eller början av september. Men vill ni följa vad som händer lite närmre, även vad gäller Sara och Hanna, så kan ni alltid gå in på min blogg, www.johanlinander.se. Den kommer jag att hålla igång trots föräldraledigheten.

This entry was posted in Veckobrev. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.