Möte med nordiska rådets presidium

Under två dagar har vi haft möte med Nordiska Rådet i Stockholm. Jag har försökt springa mellan NR-mötena och diverse intervjuer och annat kring fildelningsfrågan. Kul när det är full fart.

Som ledamot i Nordiska Rådets presidium har jag god insyn och goda påverkansmöjligheter på nordiska samarbetet. Som jag tidigare skrivit om så prioriterar jag gränshindersfrågorna högst. Under presidiemötet i förmiddags så föredrog Ole Norrback det arbete som det nytillsatta gränshindersforumet ska arbeta med. Det är glädjande att frågan om att undvika nya gränshinder, som jag tog upp i höstas när NR:s presidium mötte de nordiska statsministrarna, har fått hög prioritet i Norrbacks arbete.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.