Löjligt med utskottsinitiativ i det här skedet

Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister gör allt för att vinna politiska poäng på att det finns oenighet inom regeringen angående könsneutral äktenskapslagstiftning. Det är pinsamt att se hur de använder riksdagens formella möjligheter i sitt politiska spel. Idag röstades ett s.k. utskottsinitiativ ner i Civilutskottet, som är ansvariga för den civilrättsliga lagstiftningen inklusive äktenskapsbalken, men det handlar överhuvudtaget inte om vad de olika partierna tycker i frågan.

Det är bara några dagar sedan remisstiden gick ut för Hans Regners utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning. Den självklara beslutsprocessen är att departementet, i det här fallet justitiedepartementet, nu sammanställer remissvaren och därefter tar regeringen fram en lagrådsremiss. Lagrådet svarar och därefter läggs en proposition fram till riksdagen. Socialdemokraterna skulle aldrig någonsin i regeringsställning gå med på någon som helst annan ordning, med rätta, för den är viktig för rättssäkerheten.

Vad gör då socialdemokraterna i opposition. Jo, nu menar de plötsligt att den normala beslutsordningen inte ska gälla. Regeringen ska inte sammanställa remissvaren, överväga vad dessa innebär och sedan skicka en lagrådsremiss. Nu ska denna normala process överges för att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister tycker att civilutskottet ska ta över frågan. Att lagrådet skulle få yttra sig är uppenbarligen ointressant för dem.

Är då utskottsinitiativ alltid fel? Absolut inte. Om det är så att regeringen inte lägger fram någon proposition trots att riksdagsmajoriteten tillkännagivit (den formella termen för begärt eller krävt) för regeringen att sådant förslag ska läggas, då är ett utskottsinitiativ helt rätt. Men att komma med ett utskottsinitiativ precis nu när den normala beslutsgången fortskrider är enbart löjligt. Det är ett politiskt spel och ingenting annat.

Nu är det upp till de fyra partiledarna i alliansen att komma överens om hur frågan ska lösas. De finns tre alternativ, som jag ser det: Regeringen godkänner utredningsförslaget och skickar det till lagrådet, regeringen kommer överens om någon kompromiss och skickar det till lagrådet, eller regeringen kommer överens om att alliansen inte kan komma överens i frågan och tydligt meddelar att någon proposition inte kommer. Samtidigt som ett besked enligt det tredje alternativet kommer C, M och Fp lägga fram ett utskottsinitiativ i civilutskottet.

Detta är bara ett exempel på att det som socialdemokraterna tyckte var viktigt i regeringsställning nu är totalt ointressant. De hade en politik i regeringsställning och nu har de en helt annan politik i opposition. Att vara hederlig och konsekvent är tydligen oviktigt när man kan vinna politiska poänger.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.