Aftonbladets Lena Mellin kritiserar Bodström

I dagens Aftonbladet ifrågasätter socialdemokraten och debattören Lena Mellin, chef för samhällsredaktionen på Aftonbladet, Thomas Bodströms dubbla roller som riksdagsledamot och målsägandebiträde till den kvinna som anklagar Tito Beltran för våldtäkt. Hon har en bra analys av vilka problem som kan uppstå och liksom jag skrivit här på min blogg så tar hon upp frågan kring att det kan finnas socialdemokratiska partikamrater som nämndemän i rättegången.

Hennes slutsats är att det ställer till problem när han uppträder i rätten som advokat/målsägandebiträde och samtidigt är i tjänst som riksdagsledamot. Hur ska hans inlägg i rättegången uppfattas när han både företräder sin klient och är justitieutskottets ordförande.

På nätet finns det ett antal citat i en ruta, men vem som säger vad har fallit bort. Det andra citatet är mitt. Det första kommer från en moderat kollega i utskottet, Helena Bouveng, och det tredje från en folkpartist i utskottet, Cecilia Wigström. Det fjärde citatet är Bodströms motattack. Angående Peter Althin så hördes den kritiken visst mycket högljutt under förra mandatperioden, framförallt från Bodströms socialdemokratiska partivänner som då satt i justitieutskottet, men också från en del borgerliga ledamöter. Det ska också upprepas att Peter Althin tog tjänstledigt från riksdagsuppdraget när han försvarade Mihalo Mihalovic.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Aftonbladets Lena Mellin kritiserar Bodström

 1. Jocke T says:

  Det kan säkert vara problem med de olika rollerna, men det förtjänar att påpekas: Thomas Bodström är viktig i riksdagen. Han kan t.ex. förse signalspaningslagen med ett bättre integritetsskydd. Vi får verkligen hoppas att Bodström kommer att spela en central roll när ni gör upp med s om massavlyssningen (250 000 sökbegrepp) senare i år.

 2. site admin says:

  Du ska nog inte ha för stora förväntningar på honom i den frågan.

 3. Fredrik says:

  Inför förhandlingarna om signalspaningen följer här
  några konstruktiva förslag:

  1) Skapa särregler för sökbegrepp som är hänförliga till enskilda som uppehåller sig i Sverige. Ett minimikrav är förhandsprövning av dessa begrepp, men ett direkt förbud bör också övervägas.

  FRA har förklarat att det endast är i sällsynta fall som spaning kommer att riktas mot objekt i landet. Ett uttryckligt förbud skulle alltså inte äventyra FRA:s förmåga. En eventuell förhandsprövning skulle inte heller innebära någon tung byråkrati. Däremot skulle en sådan prövning eller ett förbud stärka allmänhetens förtroende för verksamheten.

  2) Utforma lagen så att information som inhämtats för FRA:s forsknings- och utvecklingsändamål inte får komma till användning i underrättelseproduktionen. På detta sätt kan man förhindra att FRA ägnar sig åt inhämtning och lagring av enskildas trafikdata som sedan också utnyttjas i underrättelsesyfte.

  Om FRA har behov av att inhämta och lagra enskildas trafikuppgifter för att utveckla sin metodik/teknik är det mycket viktigt att det hela också stannar vid detta. Ingen ändamålsglidning får förekomma, där forskningsmaterial förvandlas till underrättelsestoff. Detta måste komma till tydligt uttryck i FRA-lagpaketet.

  3)Det bör upprättas en katalog för vad som får anses vara av “synnerlig vikt för verksamheten” och därmed medge signalspaning mot enskilda.

  4) Detaljreglera FRA:s samarbete med andra länder. Här bör inte minst FRA:s möjligheter att utbyta personuppgifter (t.ex. trafikdata) med andra länder begränsas, liksom möjligheterna att utnyttja utländska inhämtningsresurser.

  5) Tillsätt en medborgarkommission som får i uppdrag att granska FRA:s verksamhet 1995-2007 från integritetssynpunkt. FRA begär vårt förtroende. Då vill vi vara säkra på att FRA är en pålitlig myndighet. Idag finns många frågetecken, eftersom tillsynen varit så bristfällig. Granskningen kommer också att ge värdefull kunskap inför det fortsatta lagstiftningsarbetet.

  6) Det är mycket långtgående att en myndighet ges ett generellt tillstånd för filtrering av all kabeltrafik som passerar gränsen. Det förekommer i andra länder att avlyssningen i tråd bara avser de kommunikationer som anges i ett uttryckligt tillstånd. FRA bör inte ges någon generell möjlighet till avlyssning. Även denna åtgärd skulle avsevärt stärka allmänhetens förtroende för FRA.

  7) Skapa ett oberoende kontrollorgan. FUN är en del av försvarssfären och kommer aldrig att vara opartisk, oavsett om enheterna leds av lagfarna domare eller ej. FUN:s varumärke är också kraftigt devalverat efter decennier av icke-granskning.

  8) Väg in integritetsskyddskommitténs synpunkter vid utformandet av propositionen. Vänta inte till kontrollstationen.

 4. site admin says:

  Fredrik, jag tycker att du har bra förslag. Jag har också luftat frågan om att göra förbättringar i det förslag som ligger vilande, men om jag uttrycker mig milt så är det inte någon speciellt uppskattad tanke.

  Vilandeförklaringen som gjordes i våras betyder inte att några förändringar behöver göras, utan samma proposition ligger kvar och kommer att behandlas på samma sätt igen om inte det ansvariga utskottet (försvar) aktivt gör förändringar genom det nya betänkande som ska skrivas och sedan ligga till grund för beslut.

 5. Fredrik says:

  Det vore olyckligt om inga ändringar görs. Jag gissar också att såväl alliansen som s innerst inne önskar en blocköverskridande överenskommelse. Det är i nuläget svårt att se hur en sådan kan åstadkommas utan förändringar av propositionen.

 6. Erik says:

  “FRA bör inte ges någon generell möjlighet till avlyssning.”

  Det är ju exakt det förslaget innebär, och det är precis därför det är den farligaste lag som stiftats i Sverige i modern tid. Att tro att man kan lagstifta bort riskerna är fruktansvärt naivt, och dessutom, när infrastrukturen väl finns är det mycket enklare att ändra lagen för att tillåta en bredare övervakning, än om infrastrukturen inte finns.

  IB-affären är väl det mest relevanta fallet på hur svenska staten kan strunta i lagar. De enda som hamnade i fängelse då var de som avslöjade missbruket, istället för att de som var ansvariga bestraffades! Hur ska man kunna ha något förtroende för staten i såna här frågor med det i backspegeln? Naiviteten och den tekniska okunskapen i riksdagen är skrämmande och varje riksdagsman som inte röstar emot FRA-förslaget är i mina ögon landsförrädare.

  När svenska regeringen är ansvarig för att människor torteras får det inga konsekvenser för den som är ansvarig. När svenska regeringen gör vilseledande bokföring får det inte heller några konsekvenser. Hur ska man kunna lita på de som styr Sverige när de gång på gång har missbrukat sin makt utan att det har fått några konsekvenser för de som är ansvariga? Hade liknande saker avslöjats i näringslivet hade det ju gett långa fängelsestraff! Hur kan vi på dessa villkor ge så mycket makt till regeringen? Även någon som litar på nuvarande regering, kan ju inte veta vilken nästa regering är.

 7. Erik says:

  “Det är ju exakt det förslaget innebär, och det är precis därför, om förslaget genomförs, som det kommer att vara den farligaste lag som har stiftats i Sverige i modern tid” borde jag ha skrivit.

 8. Fredrik says:

  Erik, jag förstår inte riktigt din logik. Om svenska staten struntar i lagar, så spelar det väl ingen roll hur riksdagen beslutar i den här frågan? Vi får väl generell kabelspaning i alla fall?

 9. Erik says:

  Jag tror inte att operatörerna är villiga att leda sin trafik genom FRA:s anläggningar om de inte tvingas att göra det, och om det är olaglig övervakning så är det betydligt lättare för operatörerna att slippa än om det lagstiftas att de måste. Dessutom säger jag inte att svenska staten alltid bryter mot lagar, men man måste ju vara medveten om att det händer att de gör det och det är utifrån den verkligheten man måste agera. Nu agerar politikerna istället utifrån att saker kommer att vara som de vill att verkligheten ska vara (inte efter hur den kommer bli), dvs att staten kommer följa alla lagar osv.

Leave a Reply

Your email address will not be published.