Tveksam till ny lag om sexistisk reklam

Jag missade att det igår kom en utredning som föreslår ett förbud mot sexistisk reklam. Jag har inte heller läst utredningen så det är svårt att göra några säkra uttalanden. Spontant känner jag mig mycket tveksam till ytterligare lagstiftning på det här området och jag ställer mig också frågande till utredarens bedömning att det inte berör grundlagen.

Jag är övertygad om att de som använder sexistisk reklam förlorar på det i det långa loppet. Varför skulle jag vilja köpa produkter som marknadsförs på ett sexistiskt sätt? På sikt blir marknaden självreglerande, dels för att reklambranschen själva tar problemet på allvar och stärker sin självsanering och dels för att konsumentmakten kommer att visa att sexistisk reklam inte går hem. Visserligen är det en snabbare åtgärd att lagstifta om förbud, men går det att undvika ny förbudslagstiftning, som åtminstone jag bedömer är en inskränkning i en grundlagsskyddad rättighet, så tycker jag att man ska undvika en sådan.

Det kan också diskuteras vad som är sexistisk reklam. I den frågan tror jag att min åsikt överensstämmer ganska bra med branschens eget etiska råds syn. Det kan vara okej med relativt naket, utmanande, förföriskt och sexigt, men det beror helt på vad reklamen avser. Underklädesreklam måste få vara tämligen naket, och säljer man sexiga underkläder så måste reklamen också få utstråla sexighet. Men säljer man mobiltelefoner så är det helt irrelevant att ha en halvnaken kvinna som putar med munnen och håller i telefonen som om det vore något helt annat som kan vibrera. Sådan reklam retar en stor del av konsumenterna och därför tror jag inte att sådana reklamkampanjer kommer att användas.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.