Junilistan har gjort det igen

Idag presenterade Junilistan sina riksdagslistor och att Nils Lundgren toppar de flesta är väl ingen överraskning. “One man show” fortsätter även om de fått ihop 132 personer på sina listor.

Men det riktigt intressanta läste jag på text-tv: “Kandidaterna möttes för första gången i Nynäshamn under helgen för diskutera var man står i olika frågor.”

Ursäkta, men har ni inte gjort det här i lite fel ordning. Först har 132 personer bestämt sig för att kandidera för Junilistan och sedan träffas de för att bestämma vilken politik de ska ha. 132 personer är så intresserade av att själva få någon slags politisk makt att det är underordnat vilken politik de ska driva. Man kan inte bli annat än förvånad.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Junilistan har gjort det igen

 1. Dennis says:

  Fast det är ju så att Junilistan har en annan ordning än övriga partier. Det finns olika frågor där varje kandidat ska ha en viss åsikt för att få finnas med på listan och i övriga fall får kandidaterna bestämma själva. Det var detta Aftonbladet misslyckades med att förstå i höstas när de påstod att Junilistan sade nej till abort.

  Jag vet inte hur det är nu, men det kan ju vara de öppna frågorna som diskuterades.

 2. site admin says:

  Jag vet att Junilistans företrädare säger så, men det är en ohållbar ställning om man vill ta politiskt ansvar. Säg att Junilistan skulle göra ett fantastiskt riksdagsval och det skulle ta plats i regeringen. Hur ska regeringen kunna fungera om ett av partierna i regeringen inte har någon politik? Det skulle inte fungera. Man måste ha en ideologisk och politisk plattform som alla ställer upp på.

  Dessutom är det till att lura väljarna. Om man kryssar för en kandidat som inte kommer in, ja då har man hjälpt till att rösta in en annan person som står för helt andra värderingar.

  Till slut, även om Junilistan inte har någon politik så träffades de ju ändå för att diskutera var de står i olika frågor. Borde det inte vara lämpligare att göra det innan de olika kandidaterna bestämde sig för att kandidera för Junilistan?

 3. Björn says:

  Jag håller med Johan Linander. Vi har ju ett speciellt parlamentariskt system i Sverige där man röstar på partiers politik och inte på enskilda representanters politik.

  Nu har vi iofs surrat till det lite med personvalen då där vi försöker ha både och. Antingen har man personval och enmansvalkretsar där den som väljs får ett personligt mandat i riksdagen, eller så röstar man på ett partis politik.

  Junilistan tycks vilja ha enmansvalkretsar i det partipolitiska systemet, och det blir lite kortslutning av den anledningen.

 4. Dennis says:

  Jag tror väl att det är ungefär omöjligt att de skulle hamna i regeringen. Men jag har ändå svårt att se på vilket sätt de särskiljer sig från de andra partierna. Se det som systematiserat avsteg från partilinjen. Och i de mest grundläggande frågorna har Junilistan ändå en politik.

  Dessutom lurar man väl inte väljarna mindre i andra partier, om så skulle vara fallet. Om jag röstar på Annie Johansson och får Margareta Andersson så gör det väl någon skillnad. Om inte annars så i partigruppen.

  I vilka andra partier är åsikterna i alla frågor huggna i steg? Jag kan inte se det konstiga i att kandidaterna diskuterar med varandra.

 5. //linda says:

  Johan!

  En helt annan fråga;dagens utspel om kvinnojour i varje kommun. Där känner jag att man skjuter över målet. Ambitionen i sig att kvinnor ska ha nära tillgång till en kvinnojour i sin närhet är naturligtvis lovvärd. Att däremot propsa på att det ska finnas en per kommun, är inte alltid ändamålsenligt av olika skäl.

  Här i Norrbotten får t ex kvinnojouren Athena i Överkalix, kommunalt bidrag av oss i Övertorneå fem mil därifrån. Antar att situationen i t ex Skåne och V:a Götaland är likartad, där kommunerna ligger än närmre geografiskt varandra.

  Medan vi på gräsrotsnivån kämpar med att hitta och utveckla kommunal samverkan, fortsätter statsmakten i Stockholm att lägga krav på vad vi ska uträtta kommunalt. Ena dagen är det tobakstillsyn som ska utföras kommunalt, andra dagen en kvinnojour per kommun.

  I många landsortskommuner kan en skadad eller hotad kvinna inte heller alla gånger känna sig säker och trygg och vill därför emellanåt åka längre bort för att freda sig. Bland annat därför tycker jag att det vore olyckligt om riksdagen skulle låsa sig i kravet på en jour/kommun.

  Låt oss jobba med att utveckla innehållet och kvaliteten i verksamheterna, istället för att fastna i form eller geografi. Kvinnofridsfrågan är för viktig för att slarvas bort med plakatpolitik några månader innan valet.

  tycker, med bästa hälsningar,
  //linda

 6. site admin says:

  Visst är det högst osannolikt att Junilistan skulle hamna i regeringen, men det måste väl ändå vara alla partiers målsättning att komma i regeringsställning. Att redan med partiets struktur utesluta regeringssamarbete tyder på att de vill vara ett parti som bara klagar utan vilja att ta ansvar.

  Visst gör det skillnad vilken av kandidaterna inom Centerpartiet (och andra partier) som du kryssar för. Olika personer har olika intresseområden, kompetenser och erfarenheter. Men Centerpartiet och de andra partierna som nu sitter i riksdagen har stämmobeslut som styr vad vi ska tycka. Det kan gå att vid några fåtal tillfällen rösta emot stämmobeslut, men det hör till extremfallen. Utöver stämmobesluten har vi centrala, regionala och lokala valprogram som kandidaterna ställer sig bakom när de väljer att kandidera för Centerpartiet. En väljare ska veta vad han röstar för när han tar vår valsedel den 17 september. Det vet inte en väljare som tar Junilistans valsedel.

 7. site admin says:

  Håller helt med om att kvinnojoursutspelet är ännu ett s-försök att verka handlingskraftiga som slår fel.

  Kommunerna har och ska givetvis ha ansvaret att erbjuda skydd, men precis som du säger Linda kan det ibland vara med fördel i en annan kommun.

 8. Jonas Nyman says:

  Du är uppenbarligen okunnig om hur Junilistans organisation fungerar. Att Nils Lundgren står överst på många valsedlar har han inte haft något inflytande över. Det är lokala sympatisörer ute i varje valkrets som har gallrat fram lämpliga kandidater och bestämt i vilken ordning de ska stå. Men ordningen är faktiskt helt oväsentlig tack vare den nya vallagen från den 1/1 2006 som betonar personval. Kandidaterna träffades för försdta gången den 23/4, men inte för att diskutera politik, utan för att lära känna varandra. Junilistans grundläggande politik i riksdagsvalet slogs fast den 3/10 och har sedan dess utökats. Det slutliga valmanifestet har varit ute på remiss till alla sympatisörer och kommer att antas av Junimötet, i god demokratisk ordning.

 9. site admin says:

  Jonas, trevligt att du vill försvara Junilistan. Men Rapports inslag om hur Nils Lundgren styr partiet missade du tydligen. Kritiken var inte nådig från Wohlin m.fl. som tidigare suttit i toppen.

  Sedan kan jag berätta att hela personvalssystemet åsidosätts just när man sätter en populär person överst på alla listor. Skulle Junilistan komma in, vilket ju verkar osannolikt efter SCB:s 0,8%, så skulle Nils Lundgren med stor sannolikhet röstas in i mängder av valkretsar. Men han kan bara bli invald i en valkrets. I alla de andra där väljarna röstade på honom får de en helt annan person som sin representant, nämligen den som står tvåa på listan efter Lundgren och som kanske inte fått alls många kryss.

  Så taktiken att ha partiledaren överst innebär att väljarna får helt andra representanter än de som de tänkt sig, och istället får partiets egen ordning på listan en totalt avgörande betydelse. Helt mot personvalstanken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.