Daily Archives: 12/4/2006

Motion med anledning av prop. Kvalificerad skyddsindentitet

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av reglering i lag av användandet av kvalificerad skyddsidentitet. Motivering Centerpartiet välkomnar förslaget till lag om kvalificerade skyddsidentiteter. Polismän som arbetar med spanings- och … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment