Daily Archives: 5/4/2006

Debatter i riksdagen med ny s-taktik

Idag har jag haft två debatter i kammaren, om straffrätt och trafikbrott (anförandena kommer imorgon i protokollform under “Anföranden i riksdagen”). Inget ovanligt i det. Det ovanliga var att socialdemokraterna hade bestämt sig för en taktik inför debatterna. Taktiken, som … Continue reading

Posted in General | 7 Comments

Motion med anledning av prop. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett gemensamt ansvar i samhället för att förhindra att unga människor glider in på en brottslig bana. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Motion med anledning av prop. Översyn av personuppgiftslagen

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma med åtgärder som säkrar en rättssäker tillämpning av lagen. Bakgrund I propositionen föreslår regeringen reformer som syftar till att underlätta … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Motion med anledning av prop. Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Bakgrund Regeringen förslår i proposition 2005/06:162 ”Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m.” att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment