Daily Archives: 18/4/2006

Motion med anledning av prop. Hemlig rumsavlyssning

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06: 178 Hemlig rumsavlyssning och uppdrar åt regeringen att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Skyddet av den enskildes integritet är ett centralt värde i … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments

Motion med anledning av prop. Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och uppdrar åt regeringen att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Regeringen föreslår i proposition 2005/06: … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Motion med anledning av prop. Nya vårdnadsregler

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment