Dialog bättre än isolering

Såg på TV4-Nyheterna att folkpartister är upprörda över att Hamas gruppledare i det palestinska parlamentet, Salah Muhammad al-Bardawil, bjudits in till Malmö av tre organisationer. Min första tanke var att Hamas inte har något att göra i Sverige, men när jag tänkte vidare på det så är det ändå bättre med dialog än isolering. Jag tror att det alltid är bättre att diskutera problem, som Hamas inställning till Israel är, än att förtiga och isolera. Vi får inte heller glömma bort att det palestinska folket faktiskt har rätt att välja sina företrädare och de har valt Hamas till största parti i ett fritt val.

När jag skrivit stycket ovan så gick jag in på Sydsvenskan.se för att läsa mer om inbjudan och jag blev inte så lite förvånad när jag upptäckte att det är Centerpartiets första namn till riksdagen Bassem Nasr som är en av de som bjudit in al-Bardawil. Inte som centerpartist utan som talesman för Palestinska föreningen, men det har ingen betydelse som jag ser det.

Upptäckte då också att min egen riksdagskollega Agne Hansson, som sitter för oss i Utrikesutskottet och tidigare varit vår gruppledare i riksdagen, uttalat sig negativt om Bassems roll i inbjudan. I en sak kan jag hålla med Agne och det är att om inbjudan leder till att Hamas-ledaren bara kommer hit för att sprida Hamas-propaganda, och i värsta fall hat mot Israel, så är det ett stort misstag att bjuda in honom. Men om besöket innebär en ärlig och uppriktig dialog om framtiden för Palestina och Israel så tycker jag att det är helt rätt. Jag skulle också kunna tänka mig att deltaga i ett sådant möte. Inte för att jag står bakom Hamas på något sätt, utan för att jag helt enkelt tror att dialog alltid är bättre än isolering.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Dialog bättre än isolering

 1. Ola says:

  Sydsvenskan har också en rubrik om att detta är en fråga som splittrar Centerpartiet. Inte så konstig rubrik kanske.

  Detta är en svår nöt att knäcka! Dialog är att föredra i alla lägen. I Norge kommer dessutom Hamasdelegationen att få träffa tjänstemän från UD. Det finns alltså fler som tror att dialog är den rätta vägen.

  Jag såg Bassem på Sydnytt i går och där presenterades han inte överhuvudtaget som Centerpartist, vad jag hörde, utan enbart som representant för Palestinska föreningen i Malmö. Spelar mindre roll men det är intressant att se att SVT har en lite annan “angreppsvinkel” än SDS.

  Problemet för tillfället med Hamas är att de nu börjar få bidrag från länder i regionen som inte heller är så glada för Israel, läs Iran, och det kan göra det svårare för hårdnackade västländer, läs USA, att ändra inställning till den nuvarande Palestinska regeringen. Hamas måste å sin sida erkänna Israels rätt att existera, och övriga FN-resolutioner rörande området, på samma sätt som Arrafat gjorde med tiden.

  Det är inte fel att bjuda in dem. Det palestinska folket har på demokratisk väg satt Hamas i regeringsställning och det måste respekteras. Vi kan inte säga till folk att: “Ni ska ha fria val och demokrati men väljer ni fel så får ni stryk!” Det kommer aldrig att fungera.

  På något sätt måste en dialog till och någon kanal hållas öppen. Kravet på Hamas måste hela tiden va att de ska erkänna Israels rätt att existera och att målet måste va 2 stater. Det går inte att bojkotta dem tills de inser vad som måste göras. Dialog är den enda vägen som kan ge resultat.

  Bassem har mitt fulla stöd när han tar emot dem i Malmö.

 2. C M Lewan says:

  Jag håller med c:s utrikespolitiske talesman Agne Hansson här. Hamas har haft tid på sig att ta avstå från våldsdåden och erkänna Israels rätt till existens och nu är den tiden över. De har valt sin väg. Nu är det dags för konsekvenserna. Isoleringen syftar till att få Hamas att inse att de måste ändra inställning. Då är det olämpligt att någon bjuder in företrädare för Hamas.

  Som Hansson sa i Sydsvenskan: “Bara om Bassem Nasr på allvar tror han kan förmå Hamas att lämna våldsvågen och erkänna Israel som förhandlingspartner är besöket försvarbart.” Där har vi det moraliska kriteriet för denna inbjudan i ett nötskal. Bara om han “på allvar tror”…

  Palestinerna har full rätt att välja sin regering, men vi har naturligtvis också full rätt att kritisera dem för deras val och isolera den regering de valt. Kommunikation med andra regeringar är inte en regerings “rättighet”. Det är ett samspel.

  Människor gör kollektivt massor av dumheter i val och folkomröstningar – det är en del av demokratin, och det är på gott och ont så det ska fungera. Men det kan fortfarande vara lika dumt, i meningen inte i överensstämmelse med ens egna långsiktiga strävanden eller med respekt för andra som påverkas av ens val. Israelernas tidigare val av Likud och palastinernas val av Hamas är “bra” exempel på detta.

 3. staffan danielsson says:

  Dialog är bra, men man måste också sätta gränser.

  Vi är människor och lever våra liv här på jorden. Vi har på olika sätt – t ex i FN – satt upp regelverk för hur vi ska verka och leva tillsammans, och de finns också i olika religioners levnadsregler och i humanismens ideal.

  En enkel regel som jag anser okränkbar är att vi inte – som enskilda, som grupp, som organisation eller som land – under några omständigheter får döda vanliga civila människor. Det finns inget som kan ursäkta medvetna mord och terrorhandlingar mot vanliga barn, kvinnor och män i en civilbefolkning.

  Därför är det så oerhört viktigt att vi som människor och Sverige som land är fullständigt entydiga i att inte acceptera människor eller organisationer som utför och försvarar sådana dåd och handlingar.

  Inte ens om sådana rörelser skulle röstas fram till makten i demokratiska val kan en sådan inställning – att överlagda mord på många oskyldiga civilpersoner är något som kan försvaras och vara berättigat – under några omständigheter accepteras.

  För 60-70 år sedan mördades miljoner oskyldiga människor systematiskt av en regim i ett land. Idag mördas grupper av samma människor genom besinningslösa dåd av massmordsbombare/(s.k ”självmordsbombare”). Dessa massmord förhärligas och understöds av rörelser som anser dem legitima.

 4. site admin says:

  Många bra synpunkter. Det är en oerhört svår fråga. Båda sidor har goda argument.

  Jag har träffat kinesiska politiska ledare, både i Beijing och Tibet, och diskuterat tibetanernas situation. De utsätts dagligen för övergrepp av deras mänskliga rättigheter. Kina har inga självmordsbombare, men de avrättar tusentals människor per år och dödsstraff kan man få för sina åsikters skull. Tycker ni också att det var fel av mig och de andra 12 svenska riksdagsledamöterna som åkte till Kina och Tibet för att framföra våra åsikter i frågan?

  Jämförelsen mellan Hamas och kommunisterna i Kina haltar givetvis. Men syftet med dialog är densamma.

 5. Ola says:

  Även om jag inte håller med om vad min dotter tycker och vill alla gånger så har vi en dialog! Hon kan inte veta och förstå vad jag menar och vill om jag inte pratar med henne.

  Politiskt är Hamas en rörelse som är omogen, likte ett barn, men även om man fördömmer deras ställningstagande, och det måste man, så är en dialog ett måste. Det är bättre att tala med sin motståndare än att hålla tyst eller, ännu värre, slå honom/henne på käften!

 6. C M Lewan says:

  Dialog med en part som begår fel har en nackdel. Den ger legimititet, både för den andra partens självuppfattelse och för andra parter som ser att dialogen pågår.

  I gengäld kan dialog påverka parten som begår fel – inte bara direkt utan även mycket långsiktigt utan att man alls kan se några direkta samband. Är det flera olika delar av en gemenskap som under en längre tid på något sätt kommunicerar med delar ur en annan gemenskap kan statsvetare ibland tala om “diffusion” som orsak till förändringar i attityd, t ex hos en part som ofta begår fel.

  Det finns alltså både fördelar och nackdelar med dialog. Inte sällan underskattas fördelarna, eftersom de omedelbart kanske inte tycks påverka även om de kan vara en del av en längre tids diffusionsprocess. Ändå finns nackdelarna där och är man övertygad om att dialogen inte ger något under en begränsad tidsperiod, kan isolering som företeelse i ett kortare tidsperspektiv dessutom ha en mer omedelbar verkan som ett slag mot den part som begår fel. _Ingen_ regim i världen vill egentligen vara isolerad.

  Jag har kommit att bli förespråkare av dialog och t o m handelsutbyte med både Kina och Kuba (och definitivt att svenska riksdagsledamöterna åker till Kina och Tibet för att framföra sina åsikter beträffande mänskliga rättigheter, Johan!). Men jag tror att isolering av Hamas just nu är rätt metod. I Hamas fall handlar det inte om generationsgamla kommunistiska eller könsdiskriminerande strukturer som enbart långsiktigt kan diffusioneras bort.

  Nej, Hamas är nya vid makten och de tar ställning i nya frågor just nu. De behöver snabba reaktioner på vad de gör. Isolering, men med några få fasta öppna kommunikationskanaler, t ex mellan officella lägre tjänstemän, är den reaktion de bör få nu.

  Bassem Nasrs initiativ ingår för mig inte i den planen. Den tycks, efter vad jag läst och sett (bl a Gomorron Sverige, fredag) mer tillfällig, förutsättningslös och, genom de parter som deltar, gemenskapsorienterad. Jag säger dock inte att detta är lätt.

  Inte så lätt som vad som borde varit vårt reservationslösa stöd för yttrandefriheten när det gäller Muhammedteckningarna. Så fik de den! 🙂

 7. Ola says:

  Det största problemet med isoleringen är kanske att statsanställda palestiner inte får nå’n lön! Hur länge kan poliser, lärare, sjukvårdspersonal leva med det? Vem kommer man att rikta sin vrede mot? Troligen inte de man valde att sätta vid rodret utan de biståndsgivare som tidigare sagt sig villiga att hjälpa palestinierna bygga upp en fungerande stat. Naturligtvis ivirigt påhejade av Hamas, Iran och andra nytillkomna givmilda nationer.

  Det kan gå ganska fort så jag tror inte på att isolera Palestina i det här läget.

 8. Pingback: Linander tycker! » Hägglund vill förbjuda möte med Hamas?

Leave a Reply

Your email address will not be published.