Brottsbekämpning OCH skydd av personlig integritet

(Detta är en längre version av svaret till SvD än det som publicerades.)

På Brännpunkte den 8/4 angriper Britta Lejon Centerpartiet och Alliansen för att vi inte orkar bekämpa brottsligheten. Det är ett märkligt påstående med tanke på vilka förslag vi lagt under de senaste åren som socialdemokraterna avslagit gång efter gång.

Britta Lejon förenklar argumentationen på ett sätt som tenderar att bli ohederligt. När det gäller DNA-tekniken som Lejon hävdar att Centerpartiet är motståndare till så stämmer inte det med verkligheten. När propositionen om utvidgad användning av DNA-teknik behandlades i riksdagen så skrev Centerpartiet i sin motion:

“Centerpartiet anser att möjligheten att använda DNA utgör ett mycket viktigt verktyg i polisens brottsbekämpande verksamhet.”

Att Centerpartiet skulle vara motståndare till att använda DNA-tekniken i brottsbekämpningen är följaktligen fel. Men vi i Centerpartiet tittar inte enbart på vad som kan göras för att bekämpa brottslighet, utan vi höjer också blicken för att se om de förslag som läggs inkräktar på människors personliga integritet. Detta gjorde vi när DNA-propositionen behandlades och därför ville vi ha förtydliganden i lagstiftningen så att vi klarar av att både bekämpa kriminaliteten och skydda den personliga integriteten.

På samma sätt har vi jobbat när det gäller trafikdatalagringen och buggningen. Trafikdatalagringen innebär att alla svenskar ska bevakas av samhället genom att vår kommunikation via telefon, mobil och data lagras. Det finns dock möjligheter att kringgå detta genom avancerad teknik, så vi kan nog vara övertygade om att det blir vi vanliga hederliga medborgare som får våra samtal och e-post lagrade medan de grovt kriminella kommer att kringgå det. Vad är då meningen med lagringen? Varför vill ni bevaka alla vanliga hederliga svenskar Britta Lejon?

När det gäller buggning så anser Centerpartiet att detta behövs för att bekämpa den riktigt grova brottsligheten. Men Britta Lejon visar i sin debattartikel samma oförmåga att se behovet av att klara rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten som justitieminister Thomas Bodström gjort i buggningspropositionen. Att först vilja införa buggningen och sedan utreda hur rättssäkerheten och skyddet av personlig integritet ska klaras av är en omvänd och felaktig ordning.

Till slut borde Britta Lejon rannsaka sig själv och socialdemokratin under sina 12 år vid makten. Brottsligheten har ökat, polisen lägger ner polisstationer, allt färre poliser jobbar i yttre tjänst och därför har vi fått en mindre synlig och tillgänglig polis, människor känner sig allt otryggare när de går ut på kvällarna osv. Dessa frågor är mycket viktigare för människors trygghet än om polisen ska få använda buggning nu eller om några månader. Men de viktigaste frågorna klarar inte socialdemokraterna av och lägger därför fram ogenomtänkta förslag några månader före valet för att försöka visa att de är handlingskraftiga. Det försöket ger inte människor någon trygghet.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.