Anförande i debatten om ändringar i passlagen

Anf. 40 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Centerpartiet står bakom förslaget om ändringar i passlagen. Vi har ingen reservation och inget särskilt yttrande, men jag vill ändå förklara varför vi i Centerpartiet gjort detta ställningstagande.

Inför det här beslutet har jag och säkert ni andra i justitieutskottet också och säkert många andra riksdagsledamöter fått väldigt många mejl, samtal och vanliga brev från framför allt fotohandlare och fotografer. Jag vill säga att alla kontakter har varit värdefulla, och jag har full förståelse för att de som blir av med en stor inkomstkälla faktiskt protesterar mot detta.

Jag vill börja med att säga att jag önskar att Sverige och andra länder inte skulle behöva öka säkerheten i sina pass. Jag önskar att vi skulle kunna ha en annan myndighet än polisen som kunde hantera passen, jag önskar att vi kunde ha enkla pass utan biometrisk information, och jag önskar att vi skulle kunna fortsätta ta våra passfoton hos fotografen och sedan bära med oss fotot till polisstationen, precis som vi gör i dag. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

För den grova internationella brottsligheten är stulna pass och förfalskade pass hårdvaluta. Internationellt efterlysta kriminella kan fortsätta sin verksamhet och åka från land till land tack vare att de har falska pass och tack vare att säkerheten i våra pass är så dålig. Och det är så illa att Sverige är ett av de länder som ligger allra sämst till.

Säkerhetsbristerna i passen har uppmärksammats, och ett FN-organ som heter ICAO har antagit en rekommendation om att införa så kallad biometri i pass, helt enkelt för att det ska bli säkrare att kontrollera och identifiera att den person som kommer med passet faktiskt också är den rätta innehavaren av passet. Det gör man då genom att kontrollera fysiologiska karaktärsdrag, som det står i propositionen, som till exempel ansiktsform eller fingeravtryck, som kommer senare.

De nya passen kommer att utrustas med ett datachip där vår ansiktsbild och personuppgifter sparas, och om något år eller så kommer vi kanske även att införa fingeravtryck. Det är inte beslutat, men mycket talar för att det även kommer att bli fingeravtryck i passen. Det är en EU-ramlag som håller på att diskuteras. När en person ansöker om nytt pass hos polisen så kommer han eller hon att bli fotograferad i ett slags fotostation. Då tas bilderna, och så kontrolleras att bilderna är tillräckligt bra. Samtidigt kommer det att göras ett test så att man kan få fram biometrisk information av den här bilden. Det är en av anledningarna till att det här fotografiet inte kan tas hos fotografen. Fotografen kan inte samtidigt kontrollera att fotot är tillräckligt bra för att den biometriska informationen ska kunna utläsas.

Alternativet att den passökande även fortsättningsvis skulle kunna bära med sig sitt fotografi eller kanske ha med sig sitt digitala fotografi på en cd-skiva, eller alternativet att fotografen skulle skicka det digitala fotografiet direkt till polisstationen – oavsett vilket sätt man skulle välja skulle risken för manipulation och förfalskning ändå öka. Bäst säkerhet får vi om ansiktsbilden tas och biometriska data tas fram vid samma tillfälle, och som jag ser det måste detta ske hos polisen.

Även om fotografer och fotohandlare blir av med en stor inkomstkälla så har jag och Centerpartiet kommit fram till att säkerheten i passen ändå väger tyngre. Därför står vi bakom och kommer att rösta för ändringarna i passlagen.

Även om jag ser att min tid springer iväg mycket snabbare än jag har tänkt mig vill jag ändå säga att besluten om högre säkerhet i passen inte ska blandas ihop med besluten om var vi ska kunna ansöka om pass i framtiden. De besluten fattas i varje läns polismyndighet.

Jag har försökt gå igenom med våra centerpartistiska ledamöter i polisstyrelserna runtom i landet hur det ser ut, och det är faktiskt väldigt olika. I en del län verkar det som om antalet polisstationer kommer att dras ned ganska drastiskt, det vill säga de ställen där man kommer att kunna göra en passansökan, men i andra län kommer man även fortsättningsvis att kunna ansöka om pass på de flesta polisstationer. I en del län säger man att där man ansökt om passet måste man också hämta ut det, men i andra län säger man att folk kanske visserligen måste åka till en större polisstation för att ansöka om pass, men att man ska kunna hämta ut passet vid vilken polisstation som helst. Det är alltså lite olika på olika ställen.

Besluten om vilka förändringar i polisorganisationen som de nya passen ska innebära fattas alltså i varje läns polismyndighet och inte här i riksdagen. Från Centerpartiets sida arbetar vi i de olika länens polisstyrelser för att vi ska ha en så decentraliserad polisorganisation som möjligt och att det ska vara möjligt att ansöka om pass även på andra än de allra största polisstationerna. Det är inte acceptabelt att det ska vara 10–15 mil enkel resa för att ansöka om pass och lika långt för att hämta det senare.

Vi i Centerpartiet är också mycket tydliga och bestämda på att den här förändringen till ökad säkerhet i pass inte får innebära att fler små lokala polisstationer läggs ned. Det finns indikationer på att man i vissa län använder detta som ett argument för att ytterligare polisstationer ska läggas ned, och det är inte acceptabelt. För medborgarnas förtroende, för den lokala förankringen, för effektiviteten i brottsbekämpningen och för det lokala brottsförebyggande arbetet så måste vi ha en decentraliserad polisorganisation. Den centralisering som socialdemokraterna har genomfört av polisväsendet med över hundra nedlagda polisstationer måste stoppas, och detta kommer vi i Centerpartiet att slåss för.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.