Daily Archives: 10/6/2005

Väntat besked från Datainspektionen

Jag tycker att det var ett ganska väntat besked från Datainspektion, Antipiratbyrån bröt mot personuppgiftslagen när de samlade in IP-adresser. Datainspektionen säger att IP-nummer är en personuppgift och konstaterar också att det är förbjudet för andra än myndigheter att registrera … Continue reading

Posted in General | 3 Comments

Anförande och repliker i debatten om tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater 2 juni

Anf. 24 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 under punkt 5 om svensk lagstiftning om skyddsidentiteter med mera. Visst känns det bra att vi tillträder 2000 års konvention om ömsesidig rättslig … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker från debatten om överskottsinformation 2 juni

Anf. 5 JOHAN LINANDER (c): Herr talman! Det har tagit lång tid, men nu har vi äntligen att fatta beslut om hur överskottsinformationen får användas. Det är en viktig fråga för hur polisens arbete ska regleras och vad de får … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Pressinbjudan

Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander presenterar rapport om Sexslavhandeln. Fakta som tagits fram av riksdagens utredningstjänst visar tydligt på att det behövs fler specialenheter som jobbar med människohandel för sexuella ändamål. Dag: måndagen den 13 juni Tid: kl 10.00 Plats: … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment

Blyförbudet i ammunition bör inte träda ikraft

Insändare till diverse tidningar. Sedan riksdagsbeslutet 1998 om utfasning av blyad ammunition har användningen av blyhagel minskat med 85 procent. Detta är framförallt resultatet av förbudet mot att använda blyad ammunition vid jakt i våtmarker, ett förbud som fått stor … Continue reading

Posted in Insändare | 3 Comments