Blyförbudet i ammunition bör inte träda ikraft

Insändare till diverse tidningar.

Sedan riksdagsbeslutet 1998 om utfasning av blyad ammunition har användningen av blyhagel minskat med 85 procent. Detta är framförallt resultatet av förbudet mot att använda blyad ammunition vid jakt i våtmarker, ett förbud som fått stor acceptans och därmed genomslag bland jägarna.

Förbudet mot användning av blyad ammunition vid jakt i våtmarker var välgrundat. Blyhagel i våtmarker innebär att sjöfåglar får i sig hagel och redan enstaka blyhagel kan leda till förgiftning och därmed döden. Det finns en bred gemensam uppfattning, såväl nationellt som internationellt, om behovet av ett blyhagelförbud i våtmarker.

När det gäller bly vid jakt på fast mark finns det inga undersökningar som visar på några egentliga miljöproblem. Trots detta har framförallt socialdemokrater och miljöpartister drivit genom att från den 1 januari 2006 ska all jaktammunition vara fri från bly. Hade det funnits fullgoda alternativ hade det inte funnits någon anledning att kritisera blyförbudet, men nu finns det inga lika bra alternativ.

Metalliskt bly i ammunition har en hög täthet och är i det närmaste perfekt som jaktammunition. Hög anslagsenergi och ammunitionens förmåga att avlämna energin i djurkroppen leder till ett så effektivt och smärtfritt dödande som möjligt. Oavsett vad man tycker om jakt så måste alla tycka att det är viktigt att den jakt som får och ska bedrivas innebär ett så litet lidande för djuren som möjligt.

När inte blyad ammunition får användas längre kommer annan metall att användas, detta innebär större risk för lidande för djuret, större risk för skadeskjutningar via rikoschetter och spridandet av t.ex. stål i skogen försämrar värdet på skogsråvaran.

Sverige är det enda landet som vill förbjuda all bly i ammunition och detta utan att genomföra konsekvensbeskrivningar och utan att det finns fullgoda alternativ. Jag och Centerpartiet vill att blyförbudet ska stoppas tills konsekvenserna är färdigutredda och det finns fullgoda alternativ.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

3 Responses to Blyförbudet i ammunition bör inte träda ikraft

 1. Göran says:

  Föreslår utarmat uran:-)

 2. NeonJudge™ says:

  Det verkar ligga lite i den nuvarande regeringens allmäna sätt att agera detta med att ta ett beslut fort istället för rätt. Ett sådant sätt att agera kan visserligen vara riktigt i vissa trängda lägen, men knappast när det gäller en sådan fråga som denna.

  Radera gärna detta om jag går för långt, men jag kan inte låta bli att le lätt vid tanken på vems kulor som vi skulle kunnat använda om det bara hade funnits några.

 3. Göran says:

  Ingen som nappade???

Leave a Reply

Your email address will not be published.