Daily Archives: 8/6/2005

På brottsoffrets sida

Inledning Att utsättas för brott är en allvarlig kränkning. Partierna inom den borgerliga alliansen menar att svensk rättspolitik måste få en helt ny inriktning när det gäller synen på brottsoffer och deras ställning måste stärkas från det att ett brott … Continue reading

Posted in Alliansrapporter | 2 Comments

Kriminalvården; vändpunkt – inte ändpunkt.

Sammanfattning. Kriminalvården är efter 10 år av socialdemokratiskt styre en problemtyngd verksamhet. Kriminalvården är enormt eftersatt. Det gäller såväl frivård som anstaltsvård. Allians för Sverige menar att kriminalvården är en viktig del av rättskedjan liksom att alla kriminalvårdens olika delar … Continue reading

Posted in Alliansrapporter | 10 Comments

Kriminalvården; vändpunkt – inte ändpunkt.

En av de viktigaste uppgifterna kriminalvården har är att förbereda och motivera intagna för en framtid utan kriminalitet. Kriminalvård ska inte vara en synonym för förvaring. Detta var grundbudskapet när Allians för Sveriges rättspolitiska arbetsgrupp presenterade sitt kriminalvårdsprogram på onsdagen. … Continue reading

Posted in Pressmeddelanden | Leave a comment