Daily Archives: 14/6/2005

Anförande i debatten om ändringar i passlagen

Anf. 40 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! Centerpartiet står bakom förslaget om ändringar i passlagen. Vi har ingen reservation och inget särskilt yttrande, men jag vill ändå förklara varför vi i Centerpartiet gjort detta ställningstagande. Inför det här beslutet har … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Motion med anledning av skr. 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya, mätbara mål för hur politiken på ett mer samstämmigt sätt skall bidra till en global hållbar och rättvis utveckling. Motivering Regeringen redogör i en … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment