Daily Archives: 19/12/2011

Campus Ystad

I Sydostskåne är det i dag allt för långt till en högre utbildning. När kraven på utbildning och konkurrenskraft stadigt ökar i en snabbare takt kan det göra oss sårbara på sikt. För oss i Centerpartiet är det självklart att … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Socialdemokraterna vill sänka det svenska julbordet

Det svenska julbordet är en klassiker få vill vara utan. Julskinka är den rätt som hamnar i topp när svenskarna listar vad man inte vill vara utan på julbordet och när det gäller ursprung vill 85 % att julskinkan ska … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

En tillgänglig polis nära människor och deras vardag

Debattartikel i någon Norrbottenstidning för flera månader sedan. För närvarande pågår den på årtionden mest omfattande utredningen om polisens organisering, Polisorganisationskommittén. Bakgrunden är att dagens organisering av svensk polis med 21 självständiga polismyndigheter plus Rikspolisstyrelsen inte fungerar tillfredsställande. Vi i … Continue reading

Posted in Insändare | 2 Comments

Anförande i budgetdebatten om rättsväsendet

Anf. 172 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Varje brott är ett brott för mycket. Varje barn som blir misshandlat av en förälder, varje ungdom som blir rånad på sin mobiltelefon, varje kvinna som blir våldtagen eller varje man som blir … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande om straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder

Anf. 169 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Jag satt och lyssnade på Sverigedemokraterna här tidigare, och jag har även läst deras reservation. Av vad de säger skulle man kunna tro att det vi nu debatterar om det utlåtande som utskottet … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism

Anf. 163 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Som vi har hört tidigare är det alltså ytterligare ett kommissionsmeddelande som vi nu debatterar. Det handlar om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism. Det är ännu ingen fråga. Det finns … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande och repliker om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG

Anf. 152 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Så var det åter dags att debattera datalagringsdirektivet. Det är en fråga som vi har haft uppe i riksdagen vid många tillfällen. Det är faktiskt åtta år sedan vi började diskutera frågan. Senast … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 1 Comment

Debatt om subsidiaritetsprövning av förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna

Anf. 7 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Den fria rörligheten är en grundpelare i EU-samarbetet. Det handlar om fri rörlighet för kapital, varor och tjänster och också för människor. Vi ska ha rätten att åka mellan EU-länder utan att det … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Debatt om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Anf. 2 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Detta är en proposition som alla är överens om. Det finns inga reservationer, och det är glädjande. Bakgrunden är som vi har hört att vi i Norden har en lång rättstradition där vi … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment

Anförande i riksdagen

Från Riksdagens frågetimme med statsministern den 28/10. Anf. 43 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Jag tackar statsministern för återrapporten. En fråga som delvis tagits upp tidigare i dag är: Var fattas vilka beslut? Det är naturligt att det finns ett … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment