Socialdemokraterna vill sänka det svenska julbordet

Det svenska julbordet är en klassiker få vill vara utan. Julskinka är den rätt som hamnar i topp när svenskarna listar vad man inte vill vara utan på julbordet och när det gäller ursprung vill 85 % att julskinkan ska vara svensk, enligt en Sifo-undersökning som LRF har presenterat.
Om oppositionen får bestämma blir det däremot ingen svensk julskinka i fortsättningen.

Tyvärr är det så att produktionen av svenska skinkor, korvar och revbensspjäll varje år minskar på grund av att de svenska bönderna helt enkelt inte har råd att fortsätta som bönder. Detta på grund av att under årets 11 andra månader blir våra inhemska varor utkonkurrerade till förmån för billigare grisprodukter från andra länder trots att vi har högkvalitativa varor, hög djuromsorg med friskare djur och belastar klimatet mindre.

Centerpartiet vill ha fler svenska skinkor på julbordet! Vi vill därför också ha fler svenska grisbönder. Vi vill att grisproducenter snarast möjligt ska kompenseras för den merkostnad de fått för att Sverige har striktare djurskyddslagar gentemot andra länder. Vi vill kunna exportera minst lika mycket jordbruksprodukter som vi importerar och öka den totala livsmedelsproduktionen. Vi vill att konsumenter ska kunna göra ett aktivt medvetet val genom en obligatorisk ursprungsmärkning på alla köttprodukter.

För att rädda den svenska julskinkan har regeringen föreslagit att lägga 90 miljoner kronor på att minska kostnaderna för den obligatoriska livsmedelskontrollen som belastar bönderna. Vi tycker att det är rimligt att staten betalar en större del av detta istället för bonden. Detta förslag röstar socialdemokraterna nej till. De har själva inte ett enda förslag på hur den svenska julskinkan kan räddas och det blir allt mer tydligt att Centerpartiet är den enda garanten för att förverkliga visionen om Matlandet Sverige.

Roger Tiefensee, riksdagsledamot och miljötalesman för Centerpartiet

Johan Linander, Stora Rödde, riksdagsledamot för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.