Campus Ystad

I Sydostskåne är det i dag allt för långt till en högre utbildning. När kraven på
utbildning och konkurrenskraft stadigt ökar i en snabbare takt kan det göra oss sårbara på sikt. För oss i Centerpartiet är det självklart att ett basutbud av högre utbildning ska finnas i Skånes alla fyra hörn. Vi ser att en stark potential, kunskap och framtidstro sjuder i vår regiondel, men nu måste den förvaltas och utvecklas än mer inför framtiden.

Därför vill vi nu förverkliga vår vision om ett högskolecampus i Ystad. I samarbete med andra skånska lärosäten kommer det kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning och också generera arbetstillfällen till Sydostskånes unga och högskoleanställda. För Centerpartiet är det här ett viktigt steg att ta mot att realisera Region Skånes utvecklingsprogram som understryker satsningar på högskole- och yrkesutbildning i hela regionen. Vi vill ha ett rundare och mer integrerat Skåne; även forskningmässigt.

Därför är det hög tid att staten, regionen och kommunerna nu samarbetar och satsar de nödvändiga resurser som krävs för att rusta Ystad och Sydostskåne med konkurrenskraft för att möta framtidens utmaningar.

De positiva effekterna av en högskolesatsning är uppenbara: ett Campus Ystad med en stark näringslivskoppling kommer att ge Sydostskånes ett nytt självförtroende genom att lyfta både utbildnings- och tillväxtsnivån. Det gynnar även den lokala näringen vilket vi sett Campus Helsingborg göra för Nordvästra Skåne. En högskoleetablering skulle även genom vår geografiska respektive samarbetsmässiga närhet till Bornholm och Danmark, Polen och norra Tyskland skapa en hållbar tillväxt – både i dag och på sikt. Tillsammans med den unika potential vi har i Sydostskåne – med goda boendemiljöer, närhet till natur och rekreation samt ett dynamiskt och positivt företagsklimat kan vi i framtiden bli en tillväxtmagnet som lockar fler företag att etablera sig här. För att vi ska kunna hålla en tätposition i den internationella konkurrensen samt ligga i fas med nationell och regional utveckling måste vi aktivt möta utmaningar gällande framtidens lärande. Med ett Campus Ystad får Skåne alla förutsättningar för att fortsätta vara en nationellt ledande kunskapsregion. Det arbete som nu ligger framför oss vill vi i Centerpartiet tillsammans med Region Skåne inleda i dag – och utveckla för framtiden.

Birte Sandberg(c), Tomelilla, Regionfullmäktigeledamot
Johan Linander(c), Sjöbo, Riksdagsledamot

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.