Hur länge sitter Wanja Lundby-Wedin kvar?

Drevet går! Det skulle vara intressant att se om någon forskning gjorts på mediadrev. Vad händer i olika faser, på vilka sätt går det att styra drevet, vem kan styra, vad kan den som utsätts för drevet göra i olika faser? Wanja Lundby-Wedin och LO:s ledning skulle säkert vara intresserade av de svaren.

Frågan är hur länge hon kan sitta kvar? Med det vill jag inte säga att jag tycker att hon ska avgå, det har jag ingen anledning att tycka något om. Hon är ordförande för en medlemsorganisation och det är medlemmarna som ska avgöra (som t.ex. mina föräldrar).

Det är väl ingen tvekan om att hon kört med dubbla budskap, men om hon gjort det medvetet eller av okunskap är svårare att veta. Nästa fråga är om det har någon betydelse. Vilket är värst?

Samtidigt kan jag känna att de som tidigare varit vänner så hemskt snabbt vänder kappan efter vinden. Om de tidigare tyckt att Wanja Lundby-Wedin varit kompetent och en bra ledare för LO, är det då som hänt så pass allvarligt att hon sjunkit under nivån för vad som krävs för att vara LO-ordförande? Är förtroendet för lågt? Ska man bara se på reaktionen just nu eller om hur det kan tänkas vara om en månad när stormen blåst förbi?

Det är svåra frågor och jag är övertygad om att krismöte efter krismöte hos LO, och kanske även hos socialdemokraterna eftersom hon sitter i deras verkställande utskott (kan hon sitta kvar där?), brottas med frågorna. Hur som helst så lider jag lite med Wanja Lundby-Wedin. Hon har det inte roligt just nu och det helvete som det innebär att befinna sig mitt i drevet är ingen värd. Det finns ingen tid för logiska argument eller förklaringar, drevet bara rullar på. Oftast kan det bara sluta på ett sätt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hur länge sitter Wanja Lundby-Wedin kvar?

  1. URT MED WANJA WENDBY-CEAUCESCU-LUNDIN!

  2. Det var ju ett moget inlägg…

Leave a Reply

Your email address will not be published.