Man kan räkna som man vill

2012 är rättsväsendets underskott 12 miljarder. Jaså? Det är tydligen en nyhet nu ikväll. Tidningen Fokus har tydligen ringt till polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården och fått fram deras framräknade prognoser till 2012.

Sådana prognoser har i alla tider visat på stora underskott. Helt enkelt eftersom det inte finns någon budget så långt fram i tiden. Då görs prognosen på att det inte blir några budgettillskott och per automatik blir det stora underskott eftersom lönerna och övriga kostnader stiger varje år.

Det är inte heller lätt att förstå av artikeln att summan är ett ackumulerat underskott. Det är alltså inte så att de beräknade kostnaderna för rättsväsendet 2012 skulle vara 12 miljarder högre än vad de beräknas få enligt den budget som inte finns, utan det är 12 miljarder för 2010, 2011 och 2012 tillsammans.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Man kan räkna som man vill

  1. Leffe says:

    Det är likafullt märkligt att rättsväsendet inte tillåts ha en större budgetomslutning. Vi betalar 40 miljarder för ett försvar som inte är användbart, men bara 32 miljarder för hela rättsväsendet. Så värderas kärnan i vårt demokratiska rättssamhälle. Det känns kanske inte helt rimligt?

  2. Håller verkligen med dig om det orimliga i proportionerna mellan de båda utgiftsområdena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.