Olika utgångspunkter

Vid valet 2006 gick Centerpartiet från att vara det minsta partiet i den borgerliga alliansen till att bli det näst största. Samtidigt minskade folkpartiet och kristdemokraterna minskade ytterligare även om de redan 2002 gjorde ett stort tapp från deras rekordresultat 1998. Detta måste man ha som utgångspunkt när man läser Svenska Dagbladets undersökning om hur nöjda centerpartister, folkpartister och kristdemokrater är med fördelningen av statsråd i Reinfeldts regering.

Med andra ord är centerpartisterna mer nöjda eftersom förväntningarna inför valet var lägre. Folkpartisterna är inte heller så missnöjda för de fick lika många statsråd som Centerpartiet. Medan kristdemokraterna under åren 1998-2006 hunnit vänja sig vid att vara ett lite större parti blev missnöjda med valutgången förra året. Valresultatet speglas i regeringssammansättningen och missnöjet med valresultatet ger då även ett missnöje med “den moderata dominansen”.

Påståendena om att moderaterna borde varit mer givmilda är en förenkling av regeringsförhandlingarna. Det är inte bara moderaterna som inte ville “ge ytterligare ett statsråd till kristdemokraterna”. Både Centerpartiet och folkpartisterna ville självklart att skillnaden i valresultatet mellan C, Fp och Kd skulle få avtryck i regeringssammansättningen. Vi i Centerpartiet hade kunnat gå med på att Kd skulle få ett fjärde statsråd, men då skulle vi haft ett femte. Förmodligen tänkte folkpartisterna likadant. I valet fick Centerpartiet ca 1,3 %-enheter fler röster än Kd och folkpartiet hade blev ca 1 %-enhet större än kd. Då var det inte rimligt att C, Fp och Kd skulle få lika många statsrådsposter.

Man måste också förstå moderaterna. De fick ca 4 %-enheter mer i valet än C, Fp och Kd tillsammans, att de då skulle få färre statsråd vore svårt att försvara internt i moderaterna. Nu blev det lika många, och det tycker jag är fullt rimligt.

Kritiken mot att moderaterna fick de tre tunga posterna, stats-, finans- och utrikesminister klingar också falskt. Alla fyra partiledarna var överens om att Carl Bildt skulle tillfrågas, och varken C, Fp eller Kd aspirerade på utrikesministerposten. Centerpartiet valde i första hand näringsdepartementet, folkpartiet valde utbildningsdepartementet och kristdemokraterna valde socialdepartementet. Högst väntat dessutom, helt enligt profilfrågorna i valet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.