Daily Archives: 14/2/2007

Byggnads kräver att kollektivavtal ska gå före Europadomstolens utslag

Idag har Europadomstolen slagit fast att Byggnads inte får kräva ut den s.k. granskningsavgiften från byggnadsarbetare som inte är anslutna till Byggnads. Jag tycker att det är en alldeles självklar dom. Det är fullständigt orimligt att en förening ska få … Continue reading

Posted in General | 1 Comment