Byggnads kräver att kollektivavtal ska gå före Europadomstolens utslag

Idag har Europadomstolen slagit fast att Byggnads inte får kräva ut den s.k. granskningsavgiften från byggnadsarbetare som inte är anslutna till Byggnads. Jag tycker att det är en alldeles självklar dom. Det är fullständigt orimligt att en förening ska få tvinga icke-medlemmar att betala till föreningens verksamhet.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier drar nu den enda rimliga slutsatsen av domslutet och uppmanar sina medlemsföretag att inte dra in granskningsavgiften till Byggnads från icke-medlemmars löner. Men tror ni att Byggnads accepterar domslutet. Icke, de menar att byggföretagen bryter mot kollektivavtalet om de inte fortsätter att dra in granskningsavgiften från alla anställda inklusive icke-medlemmar. Byggnads anser alltså att kollektivavtalet ska gå före Europadomstolens utslag. Häpnadsväckande! Man hade väl trott att det till socialdemokraterna hårt knutna Byggnads skulle ha större respekt för Europadomstolen, men det gäller väl bara om de själva får rätt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Byggnads kräver att kollektivavtal ska gå före Europadomstolens utslag

  1. Patrik says:

    Europadomstolen ansåg ju att det “bara” stred mot de mänskliga rättigheterna, de kan ju naturligtvis inte anses stå över människans största skapelse KOLLELTIVAVTALEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.