Daily Archives: 11/2/2007

Fler anledningar att ändra LAS

Hur svårt ska det få vara i Sverige att säga upp någon? Vänsterpartiet brukar anse att LAS absolut inte ska försvagas, men nu gör de precis som socialdemokraterna gjorde för några månader sedan. Nämligen försöker kringgå LAS turordningsregler för att … Continue reading

Posted in General | 2 Comments