Fler anledningar att ändra LAS

Hur svårt ska det få vara i Sverige att säga upp någon? Vänsterpartiet brukar anse att LAS absolut inte ska försvagas, men nu gör de precis som socialdemokraterna gjorde för några månader sedan. Nämligen försöker kringgå LAS turordningsregler för att öka effektiviteten. Utmärkt, inser de kanske att även andra arbetsgivare behöver flexiblare anställningsregler?

Dagens andra exempel på att LAS är sjukt stark till förmån för arbetstagaren handlar om en porrsurfande och offentligt onanerande präst. För andra gången får han ett ordentligt vederlag för att han “LAS-felaktigt” tvingats lämna sin tjänst. En tjänst som bygger på förtroende måste kunna avslutas när förtroendet inte finns kvar. (Vi förtroendevalda politiker vet att vår verklighet är sådan.) Självklart måste en präst som inte har kvar församlingsmedlemmarnas förtroende kunna skiljas från sin tjänst. Men, Sverige har Lagen om anställningsskydd…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Fler anledningar att ändra LAS

  1. Mange says:

    Hmmm…sjukt det där med prästen. Otroligt svårt att veta hur ett vettigt LAS borde kunna fungera…men måste ändå fråga dig – vill du ta bort anställningsskyddet…? Det känns ju nästan ändå läskigare i min värld…

  2. site admin says:

    Nej, jag vill inte ta bort anställningsskyddet. Däremot vill jag flexiblare regler. Idag är det, som visas i prästexemplet, i princip omöjligt att säga upp någon för att personen är olämplig. Dock måste flexiblare regler kombineras med starka diskrimineringsregler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.