Mer osämja

Det är inte alls bra. Även om jag själv varit i debatten som utåt inneburit osämja inom Alliansen så måste jag skriva att det som nu händer inte alls är bra för Alliansen. De enda som är glada är sossarna.

Det senaste handlar om att folkpartiet totalt vill göra om lärarutbildningen. Något som de också tog upp i alliansarbetsgruppen men som de inte fick gehör för. Istället gick de med på en kompromiss som i princip innebär en utredning.

Men den här gången måste jag delvis försvara folkpartiet. Jag tycker inte att överenskommelser inom alliansen ska hindra de fyra partierna från att driva på frågor ytterligare. Under två förutsättningar: Dels ska det egna partiets förslag inte bryta mot det som alliansen kommit överens om och dels ska varje parti vara tydliga med att de står bakom alliansens förslag men vill driva frågan ytterligare en bit. Som exempel på det första så kan man inte först komma överens om t.ex. betyg tidigare och sedan som enskilt parti säga nej till betyg. Som exempel på det andra så ska man säga “ja, vi står bakom alliansens förslag på tidigare betyg och vi vill ge betygen redan i femte klass”.

Så när folkpartiet går ut med att göra om lärarutbildningen så är det som jag ser det inget “brott” mot den alliansöverenskommelse som gjorts, men de borde vara tydligare med att vi kommit överens om att det behövs en utredning och att folkpartiet hoppas att den ska komma fram till den inriktning som de önskar. Jag ska också säga att jag inte kan förslaget från alliansens utbildningsgrupp i detalj.

Vad som behövs nu, det går inte att vänta till brinnande valrörelse, är en partiledaröverenskommelse om våra arbetsformer. Detta har tydligen också Centerpartiets partisekreterare Jöran Hägglund föreslagit. En “code of conduct” som sätter stopp för överenskommelser med regeringen om propositioner och utspel i strid mot alliansöverenskommelser, men som tillåter vidareutveckling av alliansens gemensamma förslag och saklig kritik av andra allianspartiers förslag.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Mer osämja

 1. Leffe says:

  Jag tror att ni bör bestämma er för om ni ska kritisera varandra internt eller inför öppen ridå – alldeles oavsett om ni har en alliansöverenskommelse i sakfrågan eller inte.

  Just nu ökar inte direkt alliansens trovärdighet som alternativ, vänsterkartellen har i vart fall en i dubbel bemärkelse stor och tydlig ledare och en regerings uppgift är att styra och leda landet.

  Idag ser jag inget ledarskap i alliansen, och det börjar göra mig nervös inför hösten.

 2. Björn says:

  Det är ju skillnad på slittring och splittring. Jag kan ibland få känslan av att Fp (i det här fallet med det senaste utspelet från Björklund) är att få visa upp sig. Man har kommit bort i debatten: centern har sina ungdomsavtal och moderaterna är måltavla #1 för socialdemokratin.

  Då kanske man känner ett behov av att fila på ett utspel på kammaren som ska generera uppmärksamhet – särskilt som partiet ju inte har så där mycket pengar att köpa uppmärksamhet på.

 3. site admin says:

  Jag anser att Reinfeldt inte tar ledartröjan som han borde. Moderaterna är så mycket större än vi andra att han måste ta ansvaret. En av anledningarna kan vara att C och Kd har pekat ut honom som alliansens statsministerkandidat, men inte fp. Vet inte om Leijonborg hoppas på sig själv, men det hade varit en styrka om alla kunnat vara ense om Reinfeldt som statsminister om alliansen vinner.

 4. Björn says:

  Men det ska vi väl ändra på, på sikt, eller? 😉 Jag ser ju hellre Maud som statsministerkandidat än Reinfeldt. Men man kanske bör ha en gnutta realism…

 5. Leffe says:

  Johan – det ligger ju ett litet bekymmer i det där att den som tar ledartröjan tidigt också får skopor med skit för det. Jantelagen etc. Så ser det tyvärr ut.

  Men i princip tycker jag att du har rätt, FR måste ta befälet – men för det krävs att alla är överens om att det är högt i tak inåt och enad front utåt som ska gälla. Och det är inte så lätt om man som (fp) gärna vill vara största parti och som (c) och (kd) ligger lite för nära spärren för att vara trygg. Personligen tycker jag att (kd) sköter det här med “taktiken” och enad front utåt snyggast av “de små” trots att partiet kanske ligger sämst till av alla. Därmed inte sagt att jag gillar (kd) i någon enskild sakfråga…

  Jag tycker Björn har en poäng i att partierna agerar på ett likartat sätt, men av olika skäl. (Fp) kör sina skolutspel för att få med sig lärarna. Det har empiriskt visat sig att just lärare har en stark förmåga att kunna påverka människor i sin omgivning när det gäller politiska val – så en vunnen lärare är kanske i praktiken tre-fyra röster.

  (C) “sitter fast” i några gamla “profilfrågor” som kanske är viktigare bland gräsrötter än i pariledningen idag och partiledningen tar chansen att flagga för “integritet” och går emot buggningen stenhårt – kanske inte för att frågan är en valvinnare utan för att man faktiskt tycker så – egentligen är ju det där stenhårda princip-positionerandet ett av centerns mest utmärkande drag, väl?

  (kd) ångar på lite i frågan om fastighetsskatt, men det blir ärligt talat mest varmluft än så länge. Familjepolitiken blir väl deras stora prövning och jag ser fram särskilt emot en alliansens familjepolitik som rymmer både (kd) och Birgitta Ohlsson (fp) – det lär i vart fall bli strid… 🙂

  (m) ligger lågt.

 6. Björn says:

  Jag skulle inte ha så mycket emot om KD åkte ur riksdagen, om miljöpartiet gjorde dem sällskap. Båda tycks mig ligga lika mycket i farozonen. KD tycker ju nämligen inte om såna som mig, även om de låtsas annat. Och en KD-minister på familjesidan skulle bli svårt att svälja.

 7. site admin says:

  Håller med om att kd faktiskt skött “taktiserandet” bäst inom alliansen så här långt. Hägglund borde ha störst anledning att göra soloutspel för att rädda sig kvar i riksdagen, men har inte gjort någonting mot alliansen eller andra partier inom alliansen.

  Centerpartiet har fyra profilfrågor i valet, “slogan” lyder: Ett företagsamt, öppet, grönt och tryggt Sverige. Öppenheten är alltså en av profilfrågorna.

 8. Leffe says:

  Johan – ni har två motsatspar i er slogan, företagsamt och grönt är inte raka motsatser, men faktum är att företagsamhet kräver god tillgång på energi, råvaror och transporter.

  Öppenhet och trygghet kan sägas stå mot varandra i frågan om tvångsmedel kontra “integritet”. Inte heller dessa är raka motsatser, men det finns poänger med resonemang i stil med att man måste minska frihet och öppenhet för t.ex. den organiserade brottslighet. Sedan ska man självfallet ha verktyg för att tillgodose oskyldiga medborgares rättssäkerhet och integritet. Men det måste finnas visst manöverutrymme här så länge som åtgärderna är proportionella till hoten. Och till syvende och sist är det rättsväsendets myndigheter som måste ha det manöverutrymmet i enskilda fall, det går inte att lagstiftningsvägen låsa fast deras bedömningar helt och fullt.

  Men ni ska ha en eloge för att ni inte duckar för svåra frågor i valrörelsen – men jag tror tyvärr inte att era profilfrågor är “valvinnare”, många av oss väljare är betydligt simplare varelser… 🙂

 9. site admin says:

  Motsatser tycker jag inte att det är, snarare måste vi klara av såväl företagsamhet (tillväxt) och miljön samt trygghet och öppenhet (integritet). Det är enkelt att bara prata om miljön, bara om tillväxt, bara om trygghet eller bara om integritet, det svåra är att som politiker klara avvägningar som måste göras.

  Ska man överdriva lite (och vara lite orättvis) så kan man säga att miljön klarar miljöpartiet, tillväxten klarar moderaterna, tryggheten klarar folkpartiet och integriteten klarar vänsterpartiet, men ser man nödvändigheten av att klara de svåra avvägningarna så bör man rösta på Centerpartiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.