Regeringen har fel fokus även i EU-politiken

Statsminister Göran Persson visar åter att han bara är intresserad av att fördela kakan, inte att få den att växa. I den nationella politiken har det varit uppenbart länge, det är fördelningspolitiken som är intressant och inte hur vi ska uppnå högre tillväxt och därmed en större kaka att fördela.

Nu är det tyvärr samma visa i Bryssel. Socialdemokraternas krav på lägre avgift till EU och förhandlingarna om EU-budgeten tar i princip upp 100 % av Perssons intresse. Lissabonprocessen, dvs hur Europa ska bli världens starkaste ekonomi till år 2010, verkar inte intressera honom överhuvudtaget.

Från måndag till onsdag har jag varit i Bryssel på en resa som Centerpartiets Europaparlamentariker Lena Ek ordnade. Temat för resan var just Lissabonprocessen. Det var mycket lärorikt och ett av de mest bestående intrycken var vilken oerhört respekt som Lena Ek redan vunnit.

När regeringens förlängda arm i Bryssel, den ständiga representationen, eller EU-ambassaden som den enklare kan kallas, skulle presentera sin/regeringens syn på Lissabonprocessen så var det åter dags för fördelning, vem som ska anpassa sig till vad osv. Det nödvändiga övergripande synsättet att harmonisering av våra länders arbetsmarknader, högre utbildning, ekonomier osv ökar den gemensamma tillväxten och därmed kakan att fördela saknades helt.

ALDE: s (den liberala partigruppen som tidigare hette ELDR) gruppordförande Graham Watson är en oerhört imponerande man som uttryckte sig ungefär så här: “Frankrike vill inte ha ett europeiskt Frankrike, de vill ha ett franskt EU, och Storbritannien vill inte ha ett europeiskt Storbritannien, de vill ha ett brittiskt EU.” Jag skulle kunna tillägga, Sverige vill inte ha ett europeiskt Sverige, vi vill ha ett svenskt EU.

Det är dags att Europa bestämmer sig. Ska vi överhuvudtaget diskutera att stärka vår världsdels ekonomiska konkurrenskraft så måste varje land inse att alla måste anpassa sig och ta en rad tillfälliga nationella “smällar” för att Europa som helhet ska få en större kaka att fördela.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.