Telekompaketet och olika åsikter inom Centerpartiet?

Igår hade jag långa diskussioner med vår EU-parlamentariker Lena Ek om hur vi ska göra i frågan om Telekompaketet. Att det behövs ett Telekompaket för konsumenternas skull borde ingen ifrågasätta, men samtidigt är många beredda att fälla hela paketet om inte “138:an” finns med. Var kan då en rimlig kompromiss ligga där Telekompaketet kan komma på plats med förbättringar för konsumenterna samtidigt som kravet på rättslig prövning vid avstängning från Internet finns med?

Det finns en del som bara vill förkasta allt vad Telekompaket heter utan att bry sig om alla fördelar, men det är inte seriöst. Vår målsättning måste vara att klara av att få med fördelarna och ändå hållas fast vid 138:ans krav. Det är ingen lätt knut att lösa.

När jag idag läste “Svensk-tillägg avgör telekompaketets framtid” på svd.se så trodde nästan till och med jag att det finns helt olika uppfattningar i frågan inom Centerpartiet. Hur ska då andra uppfatta artikeln…

Det som Lena Ek pratar om är att hon vill ha en EU-reglering som gör att inget medlemsland kan stänga av från Internet utan rättslig prövning, medan Henrik Hansson (politisk sakkunnig hos Åsa Torstensson) pratar om att det inte behövs något tillägg till Telekompaketet för att hindra Internetavstängningar utan rättslig prövning i Sverige.

Oenighet inom Centerpartiet? Inte alls i frågan om rättslig prövning, varken Lena, Henrik, Åsa, jag eller någon annan centerpartist vill ha avstängningar från Internet (lägg dock märke till att den som t.ex. inte betalar sin bredbandsräkning givetvis ska kunna stängas av).

Men när det gäller huruvida EU ska tycka något alls om hur medlemsländerna godkänner avstängningar så finns det en viss åsiktsskillnad. Ungefär samma som i alla partier och i många frågor: De som sitter i Bryssel tycker att EU ska ha beslutsbefogenhet medan de nationella regeringarna vill ha kvar nationell reglering utan EU-inblandning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

12 Responses to Telekompaketet och olika åsikter inom Centerpartiet?

 1. Jonas says:

  Det handlar dock inte om att de svenska europaparlamentarikerna vill ge EU beslutsbefogenhet. Istället känner de att de som europeiska lagstiftare, som har till arbetsuppgift att stifta EUROPEISK lag, behöver ta ansvar för Europa. I Frankrike finns ju inte samma skyddsmekanismer som i Sverige. Att svenska regeringen inte behöver bry sig om detta är ju lika självklart som att europaparlamentariker från Sverige faktiskt behöver bry sig.

 2. Var det inte det som jag också skrev? Europaparlamentarikerna vill ha en gemensam EU-lag (direktiv) så att inte de 27 olika länderna kan införa nationella lagar på området, medan regeringarna vill ha kvar den nationella rätten att avgöra.

  Det är långt ifrån logiskt att alla svenska europaparlamentariker vill stödja förslaget. T.ex. vänsterpartiets Eva-Britt Svensson och Junilistans Nils Lundgren borde rösta mot förslaget om de är principfasta. Deras linje är ju alltid annars att EU inte ska ta över makt. Varför vill de lägga sig i vilka lagar Frankrike stiftar i just det här fallet?

 3. I grund och botten handlar det om hur man ser på EU, som ett gemensamt projekt med syfte att stärka alla europers välfärd och rättsskydd, eller ett samarbete mellan suveräna stater. Trist att Åsa Torstensson tar ett så ickeambitiöst ställningstagande, det strider ju emot hela Europa tanken.

  Fast å andra sidan, mänskliga rättigheter på överstatlig nivå har ju varit en nagel i ögat för regeringen under hela det sista året, inte minst i FRA frågan, varför skulle Centerpartiet byta ståndpunkt just i den här frågan, det vore ju inkonsekvent.

  Vi får väl se i Örebro om det finns någon ambition kvar i partiet bär det gäller skyddet för individen, med undantag för en del recenta utspel ifrån Lena Ek, så känns det svårt att skönja, tyvärr.

 4. Nan says:

  Nu skulle jag vilja påstå att det finns ett mycket klart intresse ur ett mänskliga-rättighets-perspektiv att hindra Frankrike att stänga av sina medborgare från Internet. (Vilket är en helt annan sak än att en specifik operatör vägar leverera baserat på leverantör-kundrelationen, ex pga bristande betalning. Precis som gäller för t.ex. tillgång till mat.)

  Som jag ser det kan man inte för många gånger upprepa att Internet är en bit infrastruktur som endast kan förvägras medborgare genom domstol. Om man i Frankrike får rätt att stänga av medborgare utan rättslig prövning så blir i princip implikationen att svenska företag som levererar inom EU måste anses som diskriminerande om de för leverans kräver internettillgång. Detta betyder att tjänster som endast har kundtjänst via Internet sannolikt blir olagliga, vilket har varit en aktuell frågeställning i rättsfall i UK.

 5. T. Nisse says:

  Riv upp, gör om, gör rätt!

 6. z999 says:

  “Detta betyder att tjänster som endast har kundtjänst via Internet sannolikt blir olagliga, vilket har varit en aktuell frågeställning i rättsfall i UK.”

  Det där stärker min uppfattning om EU – EU ut ur Sverige.
  Nan, du skriver Internet med stort I vilket bara nätverkskunniga brukar känna till.

 7. Malte Lewan says:

  Vi bor ju i ett gemensamt Europa. Ja, jag vill genom ett beslut i EU hindra Frankrike att stänga av Internetanvändare. Jag har själv bott i Frankrike. Min bror bor där nu. Allt sitter ihop.

  Men frågan är ganska så tidstypisk: om tio år kommer du inte ens kunna köpa en bit choklad utan Internet. Då kan du inte stänga av folk. Då överlever de inte. Allt sker genom att man drar pengar från kunden direkt genom molnet, ungefär som Apples iTunes Store där idag massor med mikroköp sker (jag fick t ex en dragning på 7 kr idag).

  Det här är bara en lustig mellandebatt i mänsklighetens historia om det skulle kunna gå att stänga av folk från Internet. Det dröjer inte många år innan något sådant är omöjligt.

 8. Vi är helt överens om att vi inte ska ha någon avstängning från Internet, att det är helt oacceptabelt att någon inte skulle få betala sina räkningar, har kontakt med sina vänner, handla, se på sina bilder osv. Självklart tycker jag att detsamma ska gälla för fransmännen, engelsmännen och grekerna.

  Men samtidigt finns det två sidor av myntet. Om vi nu säger att EU ska kunna binda medlemsstaterna i den här frågan när det finns en majoritet i ena riktningen, så har vi också sagt att EU skulle kunna binda medlemsstaterna när det finns en majoritet i andra riktningen.

  Alternativet att Sverige själv ska kunna besluta både om vi ska ha eller inte ha “straffet avstängning från Internet” kan därför vara bättre ur flera aspekter.

  Jag måste dock säga att jag själv är kluven, har nog inte bestämt mig riktigt för vad jag tycker ännu (och det händer inte så ofta).

 9. Nan says:

  Visst finns en avvägning mot lokal makt. Men ju mer generella rättigheter det rör sig om desto högre upp bör ju beslutet gå. Bara som exempel, vi skulle ju t.ex. inte få för oss att tortyr skulle vara Ok i Nordkorea med hänvisning till att det är upp till dem att besluta om vad som är mänskliga rättigheter där.

  Eftersom EU redan binder Sverige i så många andra frågor så har jag mycket svårt att se att den här frågan inte är tillräckligt generell för att EU ska binda medlemsländerna, om man ska se på existerande praxis. Speciellt som alternativet är att binda staterna vid att urholka e-handelsdirektivet.

  (I det här fallet skulle jag iofs även säga att det, med tanke på debatten internt i Frankrike, troligen inte heller finns någon folklig majoritet i Frankrike för avstängning från Internet. Precis som det finns fall då politiker i andra EU-länder är mer representativa för svenskarna än svenska politiker…)

  Sedan, om resonemanget är att man inte kan fälla Telekompaketet för att partsintressen via tjänstemän fått in delar som de i förväg vet att de demokratiskta krafterna motsätter sig eftersom de är mindre än de viktiga sakerna är det principiellt fel att släppa igenom Telekompaketet. EU ska inte ha någon lagstiftande makt som inte är demokratiskt förankrad. Ingen ska kunna utnyttja EU för sina egna intressen med ett rättfärdigande genom att det är tillräckligt bra för den genomsnittlige medborgaren så de ska hålla sig på mattan, för ibland får man faktiskt känslan av ett underliggande sådant resonemang. Om tjänstemännen åsidosätter parlamentetets uttryckliga vilja så är det faktiskt rätt att dra i nödbromsen, och hålla den så länge åsidosättandet fortgår. Dels överlever vi även om Telekompaketet försenas, dels kommer det gå bra mycket snabbare att få fram ett nytt förslag om ett nedröstande av Telekompaketet sätter blåslampan på tjänstemännen. Helt enkelt, ibland måste man helt enkelt låta det gå lite åt h-e för att få ordning på saker.

 10. Nan, jag håller med dig om att det ibland krävs ett ordentligt bakslag för att man ska få fram ett bättre resultat, men jag är osäker på om vi är där vad gäller Telekompaketet.

 11. Malte Lewan says:

  Det är väl inte så lätt att på samma sätt “binda medlemsstaterna när det finns en majoritet i andra riktningen”. Att förhindra avstängning från Internet kräver bara en mening i en lag, typ: “det är aldrig tillåtet…”. Men det är betydligt mer komplicerat för EU att i lag ange villkor/situationer där medlemsstater skulle vara tvingat att stänga av användare. Det ser jag inte som alls lika troligt att det skulle hända. Eller?

 12. Jag hoppas att det inte alls är troligt, men har vi från medlemsländernas sida gett EU kompetens på området så får vi nog inse att risken för det motsatta beslutet också har ökat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.