Daily Archives: 24/4/2009

Föräldraansvar och trygga barn en förutsättning för Sveriges och Europas framtid

När vi i Sverige och Europa utvecklar vårt samarbete, mot ett liberalt, grönt, varmt och modernt samhälle, där utgångspunkten är den enskilda människans möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar så måste fokus läggas på våra barn och ungdomar. Idag krossas många … Continue reading

Posted in Insändare | 12 Comments

Anförande och repliker i debatten om processrättsliga frågor

Anf. 104 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag debatterar vi processrättsliga frågor, och det är en av de i princip årligen återkommande debatterna där motionsyrkanden behandlas. Jag ska koncentrera mig på tre saker i dag: rättshjälp, inställda domstolsförhandlingar och … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | Leave a comment