Föräldraansvar och trygga barn en förutsättning för Sveriges och Europas framtid

När vi i Sverige och Europa utvecklar vårt samarbete, mot ett liberalt, grönt, varmt och modernt samhälle, där utgångspunkten är den enskilda människans möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar så måste fokus läggas på våra barn och ungdomar. Idag krossas många unga livsdrömmar i ett tidigt skede då vuxenvärlden inte tar sitt fulla ansvar.

Dagligen utsätts barn runt om i vårt moderna samhälle för misshandel, trakasserier, mobbning och kränkningar. Detta innebär att vi ständigt fyller på mängden av människor som känner en otrygghet och ett misstroende mot det system som är tänkt att fungera som ett skyddsnät och en social trygghet. Barn gör som vi vuxna gör och inte vad vi säger. Klarar vi inte att med gemensamma krafter vara goda förebilder så förlorar många barn möjligheten till en god jordmån att kunna växa i.

Har vi ett samhälle som inte klarar av att efterleva kraven i FN:s barnkonvention spelar det ingen större roll hur mycket ambitioner politiker på olika nivåer har när vi debatterar, diskuterar och lagstiftar om t ex brister i djurskydd, kemikalieanvändning, arbetsrättsskydd, klimatpaket och energiuppgörelser.

För att stärka barnens möjligheter till en trygg uppväxt krävs ett ökat föräldraansvar av mammor men framförallt av pappor. I studier kan man tydligt påvisa samband mellan att hamna i kriminalitet och avsaknad av en positiv manlig förebild, oftast en pappa. Utifrån detta samband borde det också vara rimligt att samhället skärper de juridiska kraven på föräldraskapet.

Om en hund biter eller på annat sätt vållar skada är det ovillkorligen hundägaren som är ansvarig för detta, men som förälder blir man inte direkt ansvarig om barnet till exempel förstör, slår eller mobbar. Självklart är det orimligt att jämföra hundar och barn, men vi vill med exemplet visa att det är skäligt med ett större juridiskt föräldraansvar när barnet begår brott eller orsakar skador. Vi menar att föräldrar ska ha ett större skadeståndsansvar för det som barnen orsakar.

Det är alltid barnen som blir förlorarna om vuxenvärlden inte reagerar tillräckligt tidigt och tillräckligt tydligt på ett negativt beteende. Föräldrar måste inse att de har ett ansvar för vad deras barn gör och våga sätta tydliga ramar, men framförallt att innanför ramarna dela ut väldigt många kramar.

Om man skärper kraven på föräldraskap förutsätter detta också att man ur ett politiskt och samhälleligt perspektiv skapar möjligheter för varje individ att utveckla föräldraskapsrollen.

– Erbjud fler föräldraskapsutbildningar för att öka kunskapen om barn och ungas utveckling och behov.
– Offentliga arbetsgivare måste bli bättre föredömen med tydliga uppmaningar och fullkomlig acceptans för att pappor tar ut halva föräldraledigheten.
– Förstärk samverkan mellan polis, socialtjänst och skola för fokus på varje enskilt barn som far illa.

Dessa exempel på åtgärder kräver att politiken ger signaler om att barnen behöver prioriteras. Detta är ingen ekonomisk fråga utan handlar om ett gemensamt ansvarstagande, rätt förhållningssätt och att inse att trasiga barn ofta också blir trasiga vuxna.

Mattias Andersson, Kävlinge
Europaparlamentskandidat (c)

Johan Linander, Stora Rödde
Riksdagsledamot (c)

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

12 Responses to Föräldraansvar och trygga barn en förutsättning för Sveriges och Europas framtid

 1. Nils2 says:

  “Föräldrar måste inse att de har ett ansvar för vad deras barn gör och våga sätta tydliga ramar, men framförallt att innanför ramarna dela ut väldigt många kramar.” – den formuleringen var bra! 🙂

  Jag hade gärna sett att samarbetet även innefattat BUP. En stor väldigt stor andel av “problembarnen” har en psykisk sjukdom i botten (t.ex. depression, barn blir utåtagerande av att vara deprimerade). Ibland är det jätteenkelt att behandla – bara sjukdomen upptäcks! Jag är övertygad om att det finns ett stort antal barn som bollas runt mellan socialtjänst och polis i stället för att få medicinsk behandling för sin grundsjukdom.

 2. Håller med dig, vi borde ha tagit med något om BUP och de (ofta) bakomliggande faktorerna.

  Kramar och ramar är egentligen Sofia Larsens (ordförande i riksdagens utbildningsutskott) uttryck från början, men då har det varit i skolan och som svar på Björklunds ständiga krav på hårdare tag.

 3. z999 says:

  För min del har jag gett upp en framtid för kommande generationer. Inte ens om sverigedemokraterna får ensam majoritet i nästa val så kommer det inte att räcka för att vrida tendensen åt ett annat håll.

 4. Ola says:

  z999

  “För min del har jag gett upp en framtid för kommande generationer”

  Kan lova dej att så har alla generationer tänkt…

  Min Farfar sa det om min Pappas generation och min pappa sa det om min generation.. så ge inte upp

 5. z999 says:

  ” “För min del har jag gett upp en framtid för kommande generationer”

  Kan lova dej att så har alla generationer tänkt…”

  Det finns en del väldigt stora skillnader. En brytpunkt kom i början på 1990-talet när man började tala om att vi var den första generationen som skulle lämna ett sämre samhälle efter oss än den föregående. Det är ju inte så att jag förutspår kommande katastrofer. Vi står mitt uppe i en pågående katastrof.

  “Min Farfar sa det om min Pappas generation och min pappa sa det om min generation.. så ge inte upp”

  Ge upp och ge upp. Jag förväntar mig i alla fall inga förbättringar så jag får väl bli övveraskad om det skulle komma några sådana.

 6. Vad betyder “ett sämre samhälle”?

 7. z999 says:

  Johan:
  “Vad betyder “ett sämre samhälle”?”

  Mindre antal jobb mixat med sämre villkor rent allmänt. Det var i DN nångång på 90-talet som någon uttryckte det just så.

 8. z999 says:

  Tidigare generationer har alltid beskyllt efterkommande generationer för att vara bortskämda, idag är det verkligen inte så.

 9. Just nu är det en “svacka” med en global ekonomisk kris, men om vi ser tillbaka några månader så hade fler svenskar än någonsin ett jobb. Man kan inte heller påstå att det blivit sämre villkor i arbetslivet, vi har ständigt fått högre reallöner, kortare arbetstid och bättre arbetsmiljö.

  Har du missat “curlingföräldrarna” som till och med löneförhandlar för sina 80-talistbarn? Nog finns det bortskämda barn och ungdomar med föräldrar som gör allt för att jämna vägen så att de stackars barnen aldrig behöver uppleva något jobbigt…

 10. z999 says:

  Linander:
  “Just nu är det en “svacka” med en global ekonomisk kris, men om vi ser tillbaka några månader så hade fler svenskar än någonsin ett jobb. Man kan inte heller påstå att det blivit sämre villkor i arbetslivet, vi har ständigt fått högre reallöner, kortare arbetstid och bättre arbetsmiljö.”

  Jag tänkte i ett lite längre perspektiv. När jag var ung så var det inga problem att till exempel söka sommarjobb, idag (från 1990 nånstans) så ordnar kommunen jobb åt ungdomar och om dom får ett sånt “jobb” så ska de tydligen vara väldigt tacksamma.

  Det blev en nedgång i ekonomin runt 1990 som du säkert känner till och jag anser att Sverige aldrig återhämtade sig efter det. Blir långt om jag ska beskriva det helt, jag avstår.

  “Har du missat “curlingföräldrarna” som till och med löneförhandlar för sina 80-talistbarn? Nog finns det bortskämda barn och ungdomar med föräldrar som gör allt för att jämna vägen så att de stackars barnen aldrig behöver uppleva något jobbigt…”

  Eh, nu råkar jag bo i ett område där inget sånt förekommer.

 11. Fd nattarbetare says:

  Det är inte polisens-, skolans-, brandmännens-, akutsjukvårdarens-, socialarbetarnas ansvar att hålla reda på var barn och ungdomarna är på nätterna när de antigen trakasserar en familj i Rödeby eller sätta bränder i Rosengård. Det borde vara en grundläggande självklarhet att bry sig om sina barn så pass mycket att ta reda på varför de är inte hemma och sover om nätterna.

  Kan man inte ta hand om sina egna barn, då ska man inte skaffa barn iheller. Har man missbruksproblem då ska det vara en självklarhet att ta i tu med dom.

  År 1934 kom Gunnar och Alva Myrdals publicerade ett verk – Kris i Befolkningsfrågan. Boken innehöll ett digert åtgärdsprogram för att komma tillrätta vad de ansåg vara ett samhällsproblem. Syftet med boken var att föra in tanken om en god och sund sexualitet och kontroll av barnafödandet. Gunnar och Alva Myrdal menade att Sverige behövde fler barn och en frisk och stark befolkning eller med andra ord om barnen var friska och planerade skulle de sedan i arbetsför ålder bidra till att öka familjens arbetsmöjligheter och ekonomi.

  Sverige behöver ett friska, starka befolkning som kan bidra till samhället genom arbete och studier. Därför ska inte barn och ungdomar ute och ränna okontrollerat på nätterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.