Ny ersättare i Näringsutskottet

Idag har jag blivit invald som ny ersättare i riksdagens näringsutskott. Inte så dramatiskt. Jag fortsätter som ledamot i justitieutskottet och jag är även ersättare i civilutskottet. Anledningen är dels att vår nuvarande ledamot i NU, Jan Andersson, åter ska bli pappa i dagarna och blir hemma under ett par veckor, och dels att jag ska kunna hålla mig mer uppdaterad kring vad som händer i de immaterialrättsliga frågorna

Immaterialrätten låg under lagutskottet under förra mandatperioden och som ersättare i det utskottet så tog jag hand om upphovsrätten. När lagutskottet slogs samman med bostadsutskottet och bildade civilutskottet så flyttade immaterialrätten samtidigt till NU och därmed tappade jag möjligheten att följa upphovsrätten på utskottsnivå. Nu har jag åter fått den möjligheten.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.