Mycket olyckligt med misstanke om jäv

Jag har i eftermiddag blivit intervjuad av Ekot (vet inte om det sänts eller kommer att sändas) angående jävsanklagelserna mot domaren i Pirate Bay-målet. Jag har ingen uppfattning om huruvida han är jävig eller inte, det ska hovrätten avgöra, men jag tycker att det är mycket olyckligt att det nu blir en sådan misstanke.

Domstolarna måste vara oerhört försiktiga med jävsituationer. Det får aldrig ens finnas några gränsfall, då ska domaren hellre träda åt sidan. Finns det några tveksamheter så har domaren alltid en högre chef som kan tillfrågas så behöver han åtminstone inte fatta något sådant beslut själv utan kör med öppna kort.

Jag fick också frågan om det behövs ändrade lagar angående jäv för domaren. Mitt svar på det är nej, jag tycker att det finns tydliga och tillräckliga regler för vad som gäller.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Mycket olyckligt med misstanke om jäv

 1. Hans J says:

  Bara så att du vet:

  Gränsfall till jäv i stockholms tingsrätt är legio !!!

  Dessutom är det inte så att det är “olyckligt att det finns en misstanke om jäv”. Så är det BARA om det var felaktigt!

  Om domaren ÄR jävig är det väl jättebra att misstanken finns!

 2. Nils2 says:

  Norström är medlem i Svensk förening för upphovsrätt, som i sin tur är medlem i ALAI. ALAI har tydligt deklarerat att de är emot fildelning.

  “Resolution taken following the Budapest Congress September 12-27, 2003

  ALAI deems that, in light of the international treaties, the practice of file exchanges through their making available to the public (P2P or peer-to-peer) cannot fit within an exception or limitation to the rights of authors and neighboring rights holders.

  Considers that a compulsory license system for P2P would prevent right holders from retaining control over their creations or performances at a time in which the digital revolution on the one hand multiplies the dangers for creators and performes, but on the other hand gives them the possibility to control the exploitation of their works, for example through implementations of still-evolving technological measures.

  REAFFIRMS its desire to see the principle of exclusive rights maintained, rather than a system of exceptions or of compulsory licenses for peer to peer file exchanges, assuming that the implementation of exclusive rights assures a real remuneration to authors and performes.” (länk)

 3. Tor says:

  Läs gärna Mårten Schultz inlägg och tillhörande kommentarer. Jag fann också denna sida som länkades i kommentarerna intressant. Den beskriver hur domare uppfattar jäv som ett ifrågasättande av deras förmåga att döma på ett opartiskt sätt snarare än ett berättigat tvivel hos part om domarens opartiskhet.

  Bland kommentarerna finns också en diskussion om diskrepanser mellan RB och EKMR, så frågan är ju om din slutsats att den svenska lagstiftningen är tillräckligt tydlig håller i ljuset av det. Läs gärna och bedöm själv.

 4. T. Nilsson says:

  Ja domstolarnas integritet är fullständigt beroende av det. Låt os vända lite på steken, jag såg att Rick Falkvinge hade gjort ett försök åt det hållet, men han gjorde det inte särsilt bra. Nåja..

  Tänk dig att de fyra bakom TPB hade friats på alla punkter och att det nu i efterhand kom fram att domaren, tillsammans med försvarsadvokaterna och några av de åtalades trosfränder, var med i en förening som hette “Svenska föreningen mot upphovsrätt“, med uttalat syfte att argumentera om upphovsrättens nackdelar.

  Hur hade det låtit då? Jag skulle nog tro att det låtit likadant, fast mycket högre och med betydligt större och svartare rubriker, i övrigt sak samma. Om detta scenario är jäv, ja då måste dagens scenario också vara det.

  Mycket av problemen vi ser idag har egentligen inte sin grund i fildelning, det har sin grund i en skev maktbalans. Internet har satt ett publiceringsverktyg i var mans hand och det krockar med rådande och sedan länge uppbyggda maktstrukturer. Vad vi ser är hur privatpersoner ställs emot multinationella jättar med omsättningar som i vissa fall överstiger hela länders BNP! Det kan inte bli mer skevt och detta påverkar hela samhället, allt från juridik och domstolar till lobbying av politiker och enskilda människors rättsuppfattning. Jag ser inte heller någon som ens försöker närma sig problemet och hitta lösningar. Hur skall vi skapa ekonomiska incitament till motkrafter som rättar till maktbalansen?

  Löser vi detta, då löser sig resten per automatik tids nog.

 5. Eftersom regeringen i det senaste regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen bl a kräver att RPS senast 1 mars 2009 ”ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott” samt

  ”redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå ett effektivt samarbete med
  Åklagarmyndigheten när det gäller utredning av dessa brott”.

  så bör ju du som ledamot i justitieutskottet ha underlag nog för att avfärda påståenden om att det finns ”girigbukar” som med hjälp av ombud fräckt söker köpa upp det svenska rättssystemet, eller??
  rådman Tomas Norström, http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article34986.ece

  polismann Jim Keyzer, http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article316887.ece

  MPAA:s juridiska ombud i Sverige Monique Wadsted,
  http://copyriot.se/2009/04/17/har-antipiraterna-en-egen-releasegrupp-i-tingsratten/

  Så hur förhåller det sig nu vad gäller prioritering mellan utredningar av å ena sidan fildelning och å andra sidan barnpornografi?

 6. Nan says:

  Hur ser du på detta, ett av de intressantaste debattinlägg om rättssystemet jag sett på mycket länge: Konsonans – Bananrepublik: behovet av en rättsreform

  Behöver vi en rättsreform? (Eller kanske snarare, hur mycket behöver vi en.)

 7. Det är ett bra inlägg och jag håller med i en del, men inte i allt. T.ex. att nämndemännen inte enbart ska utses av kommun-/landstings-/regionfullmäktige håller jag verkligen med om. Att åklagare inte skulle ha andra verktyg än försvarsadvokaten förutom att få väcka åtal håller jag inte med om. Åklagaren är förundersökningsledare (förutom mindre brott där polisen kan vara det) och ska brottet kunna utredas måste det självklart finnas verktyg för det, som t.ex. telefonavlyssning och andra hemliga tvångsmedel. Jag antar att han inte tycker att advokater ska få använda hemliga tvångsmedel för att hitta “bevis” mot att klienten är skyldig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.