Rättsväsendet på rätt väg

Idag har BRÅ kommit med den slutgiltiga brottsstatistiken för 2008. Även om det är negativt att fler brott anmälts, och vi får då förmoda att fler brott också begåtts, så är det positiva siffror för rättsväsendet.

– Drygt 231 000 brott personuppklarades, vilket är cirka 8 procent fler än 2007.
– Den totala uppklaringsprocenten ökade med knappt 2 procentenheter till 35 procent.
– 119 200 skäligen misstänkta registrerades, vilket var 6 procent fler än 2007.
– Antalet misstänkta personer ökade i samtliga åldersgrupper. Ökningen var störst i åldersgruppen 18–20 år, 10 procent.

Jan Andersson som är generaldirektör på Brå sammanfattar statistiken så här: “Det blev mer att göra för rättsväsendet under 2008 men de brottsutredande myndigheterna tycks ha ökat produktionen och klarade upp fler brott än tidigare.”

Rättsväsendet som helhet gör ett bättre jobb och är på rätt väg. Samtidigt återstår väldigt mycket jobb på det allra viktigaste området, att få ner antalet begångna brott.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

5 Responses to Rättsväsendet på rätt väg

 1. Leo says:

  “Rättsväsendet på rätt väg”

  Mjaa. Vet inte riktigt om jag vill hålla med tanke på att Ipred börjar gälla imorgon…

 2. Leffe says:

  Kan rättsväsendet minska atalet begångna brott? Hur då?

 3. Leffe says:

  antalet skulle det vara…

 4. Leo, vad har rättsväsendet att göra med IPRED?

  Leffe, polisen har en brottsförebyggande roll, men det ligger inte enbart hos polisen såklart.

 5. Nan says:

  Att privata intressen börjar ta över, som t.ex. via IPRED, lakar ur rättsystemets legitimitet. Diskussionen har bara börjat: Seminarium: Pirate Bay, upphovsrätten och rättens legitimitet

Leave a Reply

Your email address will not be published.