Ingen anledning att fira Gustav Vasa

Nu är allmänna motionsperioden igång. Jag kommer att lägga upp mina motioner här på bloggen allt eftersom de lämnas in.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen
om att ändra Sveriges nationaldag från den 6 juni till exempelvis den 24 maj.

Motivering

Den 6 juni firas som nationaldag i Sverige framförallt med anledning av att Gustav Eriksson Vasa valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523. Jag kan förstå att Gustav Vasa har varit en viktig historisk person i vissa delar av Sverige, men som skåning har jag ingen som helst anledning att fira Gustav Vasas kröning.

Gustav Vasa låg i ständiga krig med Danmark. Det Danmark som Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän tillhörde till 1658. Med andra ord 135 år efter det år som vi nu firar genom en allmän helgdag. Jämtland och Gotland blev en del av Sverige först 1645 och tycks inte heller ha någon direkt anledning att fira Gustav Vasas kröning 1523. Nästa fråga är om det överhuvudtaget finns någon anledning att fira Gustav Vasa.

Han har ofta framställts som en omtänksam landsfader. En annan bild är att han var en tyrann, bokbålsarrangör och klosterbrännare som genom att mörda upprorsmakare och oppositionella grundade den svenska enhetsstaten. Med tanke på hur Dacke-upproret brutalt och blodigt krossades av Gustav Vasa borde inte heller smålänningarna ha någon anledning att fira den 6 juni.

Många skånska frihetskämpar fick sätta livet till på grund av Gustav Vasa och det är inte rimligt att svenska staten ska tvinga skåningar och andra att fira denna tyrann. Sveriges nationaldag bör därför ändras till en dag då vi alla svenskar har en anledning
att fira.

Sverige har ingen befrielsehistoria att fira såsom t.ex. Norge, USA och Frankrike. Tvärtom hyllar vi tyvärr en tid då Sverige var en imperialistisk krigsnation. Detta är inget som bör hyllas. Istället bör vi hylla folkets frihet och demokrati, t.ex. genom att göra den 24 maj till ny nationaldag. Dagen då riksdagen 1919 beslutade om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

6 Responses to Ingen anledning att fira Gustav Vasa

 1. Sophia says:

  Skönt att de stora frågorna hinns med i riksdagen…

  En lösning skulle kunna vara att vi återtar vår konstitution anno 1809 och därmed åter får njuta maktdelning. Så kan vi sedan fira Svenska konstitutionens dag.

 2. Erik says:

  Vi behöver ingen nationaldag, vi har ju Valborg och Midsommar. Firande på politiskt beslutade dagar kommer alltid att blekna i jämförelse med dessa dagar.

 3. site admin says:

  Sophia, jag tycks hinna med mer än du tror. Och jag klarar till och med av att tänka på och jobba med flera politiska frågor samtidigt.

  Erik, varken valborgsmässoafton eller midsommarafton är helgdagar. Flytta gärna nationaldagen (om vi nu ska ha någon) dit för min del.

 4. Jörgen L says:

  Johan, i denna fråga har du mitt fulla och oreserverade stöd.

 5. Erik says:

  Flytta gärna nationaldagen (om vi nu ska ha någon) dit för min del.

  Det är ju du som sitter i en sådan position att du kan motionera om detta 🙂 Men jag håller helt med dig i att nuvarande nationaldag inte är bra. Valborg och midsommar är bra för de är så gamla svenska traditioner, samtidigt som de saknar religiös betydelse (om vi inte ska tänka tillbaka till förkristen tid förstås). Problemet med att flytta nationaldagen till 24 maj är att folk kommer fortsätta vara lika förvirrade och inte veta hur de ska fira som de är idag. Jag har absolut inget emot om nationaldagen skulle flyttas till 24 maj, men jag tycker det skulle vara ännu bättre med en dag som verkligen firas, om vi nu ska ha en nationaldag. Så som vi firar nationaldagen nu så skulle man ju kunna tro att vi inte tycker om vårt land.

 6. site admin says:

  Tack Jörgen, skåningar förstår.

  Erik, grunden till mitt förslag är att jag tycker att nationaldagen ska vara en dag då man firar något som alla i landet kan vara stolta över. Allmän och lika rösträtt är en sådan sak, men det är inte Gustav Vasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.