Erkännande av Västsahara

Motion som jag skrivit tillsammans med Annie Johansson.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Västsahara (SADR – Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken) som självständig stat.

Motivering

När Spanien drog sig ur Västsahara 1975 ockuperades området av Marocko som också har annekterat territoriet. I över 30 år har det västsahariska folket levt under förtryck och ca 160 000 västsaharier lever i algeriska flyktingläger och är helt beroende av
bistånd från det internationella samfundet för sin överlevnad. Västsahariernas strävan mot självständighet är sedan länge en kamp där de utan användande av våld försöker hävda sina mänskliga rättigheter.

De strävar efter att upprätta en demokratisk stat med religionsfrihet och har fått rätten till självbestämmande fastslagen av Internationella domstolen i Haag. FN har antagit en resolution om att en omröstning skulle hållas 1992 för att låta det västsahariska folket självt avgöra om landets självständighet – en omröstning som ännu inte är genomförd. Inget land i världen erkänner Marockos ockupation av Västsahara. Ändå fortgår den.

Den svenska regeringens hållning när det gäller den folkrättsliga analysen är tydlig. Västsahara, den tidigare spanska kolonin Spanska Sahara, är ockuperat av Marocko. Denna slutsats baseras på utslaget från Internationella domstolen år 1975 att Marocko
inte har några lagliga anspråk på Västsahara. Sverige har under många år framhållit det västsahariska folkets rätt till självbestämmande liksom att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. EU har framför allt uppmärksammat konfliktens humanitära problem.

Dess roll i övrigt har varit svag på grund av bristande enighet mellan medlemsstaterna. Om vi menar allvar med att demokrati, självbestämmande och mänskliga rättigheter ska respekteras överallt, måste vi även vara tydliga med att Marockos ockupation och kränkning av det västsahariska folket inte längre får fortgå. Västsaharierna har kämpat i över 30 år för rätten till sitt eget land. Det borde vara självklart att omvärlden gör allt i sin makt för att stötta detta folk. Polisario måste fortsatt föra en fredlig kamp, och de behöver fortsatt omvärldens stöd.

Vi önskar demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna för Västsaharas folk. Första steget på den vägen måste rimligen vara att Marockos orättfärdiga ockupation av Västsahara upphör. Ett verktyg att sätta press på Marocko vore om Sverige och andra länder erkänner Västsahara som en självständig stat. Sverige måste våga gå före övriga EU och samtidigt arbeta för att få en EU-gemensam hållning i frågan.

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

17 Responses to Erkännande av Västsahara

 1. Tunga, viktiga frågor. Jag förstår varför du anser dig tvingad att dagtinga med ditt samvete vad gäller FRA för att kunna få gehör för så här viktiga frågor.

  Alltnog och emedan, tror du att du kan hjälpa mig på en punkt, nämligen hur mycket våra svenska ambassader kostar?

  Jag har lusläst nådiga luntan men har inte hittat ett endaste ord om ambassaderna där. Under vilken post ligger de?

 2. site admin says:

  Skamligt att håna Västsaharas kamp för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

  Ambassaderna ligger givetvis under UD.

 3. Skamligt att med ena handen välsigna FRA:s möjlighet till avlyssning av trafik till och från bl.a. Västsahara och med den andra låtsasstödja deras kamp.

  Och är det inte viktigare att stödja svenskarnas kamp för demokrati och mänskliga rättigheter?

  Vad gäller att ambassaderna ligger under UD så kanske det förvånar dig att inte heller UD har någon post i nådiga luntan. Har du läst den?

 4. Bravo! Jättekul att folk engagerar sig över Västsahara, en av våra mest glömda konflikter. En stor eloge för detta! Jag måste erkänna att jag själv inte lagt ned den tid på detta som jag borde. Det är svårt med en konflikt som det är så tyst om, ofta noterar man enbart det som det står om i tidningarna.

  Givetvis är det lika viktigt att stödja demokrati och mänskliga rättigheter överallt, även om det kan vara svårare att påverka utomlands. Skönt att en del försöker i alla fall.

  Att jag fortfarande är förbannad över FRA är en helt separat fråga som inte behöver dra ner denna tråd.

 5. site admin says:

  Björn, jag går nu in på mitt sjunde riksdagsår och du frågar om jag läst någon budgetproposition. Det är inte mycket du tror om mig…

  Det är inte så att varje departement har sin budgetpost. De ingår i posten för regeringskansliet som ligger under utgiftsområde 1 – Rikets styrelse. Jag hittade också en bilaga om var Sverige har utlandsrepresentation. Intressant, jag visste inte att det var på så många platser runt om i världen. Kan också berätta att vi inom Nordiska Rådet arbetar med frågan om nordiskt samarbete även vad gäller ambassader. Berlin är ett utmärkt exempel och vi tror på bra effektiviseringsvinster och kostnadsbesparingar på större nordiskt samarbete.

  Tack Hampus. Skönt att någon förstår att jag faktiskt kan engagera mig i många frågor utan att FRA överhuvudtaget finns med i tanken. Jag önskar att fler kunde tänka som du.

 6. Ja, att man skulle göra det så enkelt för sig, att man lät varje departement ha sitt eget utgiftsområde, det visste jag att man inte gör. Men att ambassaderna åtminstone skulle ha en klumppost är väl det minsta man kan begära. Exempelvis var och en av samtliga högskolor har ju ar sin egen post.

  Och nej, inte ens i det dokument du länkar till hittar jag en samanställning över vad ambassaderna kostar (eller rättare sagt får kosta). Bara ett osammanhängande nämnande av vissa ambassader.

  Och söker man i regeringskansliets årsredovisning för 2007, så finns inte ordet “ambassad” nämnt en enda gång.

  Men det är väl hemligt kanske?

 7. site admin says:

  Varför skulle det vara hemligt? Ring till UD och fråga.

 8. Ja, varför skulle det vara hemligt? Men det finns ju i alla fall inte redovisat någonstans i den proposition som riksdagen förväntas godkänna. Och du vet tydligen inte var man hittar dessa siffror.

  En enkel överslagsberäkning tyder på att ambassadkostnaden näppeligen kan vara inkluderad i post 1.4.1 — knappt sju miljarder skulle ju i så fall inte räcka till alla övriga kostnader som redovisas i årsredovisningen.

  Kan kostnaden finnas undangömd i någon ulandshjälpspost?

 9. site admin says:

  Hur skulle allt kunna vara med i budgetpropen? Du hittar inte heller hur mycket varje polismyndighet får osv.

  Jag har aldrig haft anledning att närmre granska hur mycket våra ambassader kostar, men om du känner att det är viktigt för dig så tycker jag verkligen att du ska kontakta UD. Det är offentlig handling och du ska få ut det.

  Varför skulle inte sju miljarder räcka?

  Jag har något minne av att uppstarten av någon ny ambassad, eller konsulat, som skedde just för biståndsadministration betaldes av “biståndsprocenten”. Men det är garanterat ett undantag.

 10. Som jag påpekade ovan så är varje högskola med. Och ett flertal småposter finns med. Men en jättepost som ambassaderna saknas. Den finns inte ens med i den detaljerad delen av propositionen. Märkligt att du själv inte tycker det är anmärkningsvärt.

  Trots sju års erfarenhet så vet du alltså fortfarande inte hur mycket våra ambassader kostar. Och du har uppenbarligen aldrig fördjupat dig i exempelvis regeringskansliets årsredovisning, annars hade du insett att omkring 100 ambassader à 20-30 mille per styck(?) omöjligt kan vara inkluderad i de sju miljarderna. Är det bra?

  Finns det någon riksdagsledamot som så att säga har ensamt ansvar för all ekonomi och vars omdöme ni sedan samtliga förlitar er på, eller hur annars försvarar du din totala okunskap?

 11. site admin says:

  Jag kan inte svara på varför det är så stor skillnad på detaljnivå i budgetens olika delar. Antar att det har historiska förklaringar. På kulturområdet är det alldeles sjukt detaljerat, riksdagen sitter och beslutar om pengar till enskilda teatrar, medan vi på justitieområdet inte ens beslutar om pengar på myndighetsnivå (alla polispengar till RPS som sedan fördelar till länspolismyndigheterna).

  Björn, jag vet inte om du sett eller lyft en budgetproposition. Jag skulle vilja se den person som läser budgeten från pärm till pärm. Det skulle nog ta flera månader, om inte ett år tills nästa budget kommer. Du har alldeles rätt i att jag inte har fördjupat mig i vad ambassaderna kostar. Jag har inte heller fördjupat mig i vad Vägverket kostar, hur mycket de statliga kulturinstitutionerna kostar eller vad alla universitet och högskolor kostar tillsammans.

  Du och andra kan få tycka att det är konstigt, men riksdagsarbetet är uppbyggt så att vi jobbar, och måste jobba, inom våra utskottsområden. Det är en sådan arbetsinsats att bara hålla koll på justitiefrågorna (jag är ensam C-ledamot medan sossarna t.ex. har sex ledamöter) att jag måste förlita mig på att mina c-kollegor i de andra utskotten gör sitt arbete. På samma sätt litar de på att jag gör mitt inom JuU. Riksdagsarbetet är inget enmansarbete utan ett lagarbete.

  Sedan har vi inte 100 ambassader, långt ifrån. Jag tror du har räknat samman alla ambassader, konsulat och andra utlandsrepresentationer. En del ambassadörer jobbar också från Stockholm. Sedan är det en oerhörd skillnad på ambassadernas storlek, i Washington är det såklart oerhört mycket mer personal än i Alger.

  Därutöver så får du inte glömma bort att det finns en hel del personal på ambassaderna som inte betals av UD. Det kan vara biståndspersonal som tillhör och bekostas av SIDA, det kan vara försvarsattachéer som tillhör och bekostas av försvaret, det kan vara polissambandsmän som tillhör och bekostas av polisen, och jag tror till och med det finns tullattachéer på några platser som tillhör och bekostas av tullen.

  Men för att “bli av med dig” (:-) så har jag mailat vår ledamot i utrikesutskottet. Återkommer när jag fått svar från henne.

 12. Tack Johan, det svaret ser jag fram emot (oavsett din bevekelsegrund). 🙂

  Anledningen till att jag undrar är att jag har en tanke på hur våra biståndspengar (30 miljarder) skulle kunna användas bättre om vi rustade upp våra ambassader rejält så att de verkligen blir den del av vårt territorium som de ursprungligen var tänkta att vara.

  Där skulle flyktingar exempelvis direkt kunna söka och få uppehållstillstånd på någon dag, och därefter resa till Sverige, genom ambassadens försorg, till självkostnadspris. På så sätt skulle tusentals tragedier, där människor hamnar i människosmugglarnas händer, kunna undvikas.

  Ekonomiskt bistånd ägnar så många andra av världens länder sig åt (ofta på mer eller mindre grumliga skäl) — vi i Sverige skulle kunna göra oss kända för verkligt humant bistånd.

  Är jag ute och cyklar?

 13. site admin says:

  Inte alls. Redan idag finns det personal från SIDA på ett antal ambassader världen runt (såklart där Sverige har biståndsprojekt), så några av biståndspengarna hamnar redan idag inom ambassadernas väggar.

 14. Att placera en tjänsteman från SIDA på en ambassad är ju inte riktigt vad jag kallar för humanitärt bistånd, och jag tvivlar på att han/hon kan underlätta för de flyktingar som söker sig till Sverige.

 15. site admin says:

  Fast personal på plats i biståndsländerna betyder mycket för effektiviteten. Att ha tjänstemän som åker ner och tittar till projekten någon gång ibland är inte alls samma sak.

  Men, för att det inte ska råda missuppfattningar, biståndspengarna är inte tänkta för att bekosta flyktingmottagande.

 16. site admin says:

  Det tog lite tid, men nu har jag fått svar på vad Sveriges utlandsrepresentation kostar.

  Av budgetposten UO1 Rikets styrelses 6,9 mdr (går till alla departement och Statsrådsberedningen) går ca 2,3 mdr till Utrikesdepartementet. Av UD:s medel går 2/3 eller ca 1,6 mdr till utlandsrepresentationen. Detta bekostar löner till utsänd personal, löner till lokalanställd personal, hyror till dels Fastighetsverkets lokaler (de fastigheter som Sverige äger) och dels till externt hyrda lokaler, representation, IT osv.

 17. Tackar och bockar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.