Daily Archives: 30/9/2008

Euro i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i folkomröstning pröva Sveriges anslutning till eurosamarbetet. Motivering För tio år sedan, i maj 1998, beslutades till vilka växelkurser de blivande euroländerna skulle … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 17 Comments

Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anförs om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige. Motivering För att få ett så rättvist utslag som möjligt i riksdags- och region/landstingsvalen finns det … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 12 Comments