Euro i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i folkomröstning pröva Sveriges anslutning till eurosamarbetet.

Motivering

För tio år sedan, i maj 1998, beslutades till vilka växelkurser de blivande euroländerna skulle knyta sina valutor den 1 januari 1999. Det var en omfattande makroekonomisk process för alla de 15 EU-länderna. Följden av detta blev att de långa räntorna sjönk dramatiskt och konvergerade. Sverige medverkade i förberedelsearbetet med goda effekter. Sverige valde dock, efter folkomröstning, att inte gå med i valutasamarbetet. Vi kan idag konstatera att Sverige har lyckats väl sedan 1999 trots att man inte gick med i samarbetet.

Sedan några år pågår en diskussion om en konsoliderad bolagsskattebas inom EU. Även i detta arbete har Sverige varit aktivt men klart betonat ett avståndstagande till modellen. Tanken var att slutresultatet av utredningen skulle föreläggas EU under hösten 2008 men så blir inte fallet. Vi kan dessutom konstatera i dagsläget att mycket talar för att full enighet inte kommer att uppnås i frågan varvid den faller. Det står då fritt för intresserade medlemsländer att ingå bilaterala avtal och sinsemellan bilda en konsoliderad bolagsskattebas. Länder som uttalat sådant intresse är Tyskland, Frankrike och Italien. Då dessa länder framstår som något av en ekonomisk motor inom unionen kommer en sådan åtgärd tveklöst att påverka Sveriges näringsliv. Det som då sker är en indelning i tre klasser inom unionen där guldligan består av dem som är medlemmar, har infört euron och dessutom konsoliderat bolagsskatten. Silverligan består av dem som är medlemmar och har infört euron och övriga tillhör bronsligan. Hur det förhållandet påverkar Sverige och dess näringsliv bör analyseras djupare samtidigt som behovet av ett närmande till euron aktualiseras.

Många ekonomer hävdar att Europa sannolikt skulle ha påverkats hårt och negativt av den ekonomiska krisen i USA om inte euron hade införts. Så fungerade den internationella ekonomin före eurons införande men den nya valutans roll som en ledande internationell valuta har stärkt sin position vilket gör euron till ett tydligt alternativ till dollarn som världsvalutan. Flera studier visar dessutom att handeln mellan euroländer har ökat med 15-28 procent.
Euroområdet växer successivt. Polens regering vill införa euron 2011, Slovakiens redan 2009. Danmark kommer sannolikt snart att folkomrösta om sina EU-förbehåll. Mycket talar för att euron som världsvaluta har framtiden för sig och drivkraften i valutasamarbetet också kommer att vara en garant för tillväxt i de anslutna medlemsländerna.

Förändringarna inom den ekonomiska sektorn på internationell nivå går snabbt i dagens globala värld. Det som var sanning för något eller några år sedan kan vara det omvända idag. Det är därför viktigt att ha stor beredskap för att vidta förändringar när så erfordras för att gagna vårt lands utveckling och därmed tillväxt. Sveriges förhållande till euron har alltså en vidare innebörd än att förenkla för semesterresenärer, det är en fråga om näringslivets tillväxt såväl i landet som internationellt. Mot den bakgrunden är det rimligt att på nytt pröva svenskarnas inställning till en anslutning till eurosamarbetet inom EU. Detta bör ges regeringen till känna.

Jörgen Johansson (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

17 Responses to Euro i Sverige

 1. Erik says:

  Borde inte guldligan bestå av de länder med bäst ekonomi, där Sverige, Danmark och Storbritannien alla har högre BNP och BNP-tillväxt än Frankrike, Tyskland och Italien?

  Du säger att handeln mellan Sverige och Euroländer har ökat med 15-28 procent. Den siffran är förstås helt betydelselös om den inte jämförs med hur mycket Sveriges handel har ökat med Euro-länder. Samtidigt ska man ha i åtanke att Norge, Danmark, USA och Storbritannien alla är mycket viktiga handelspartners till Sverige och är alla utanför.

  Det är därför viktigt att ha stor beredskap för att vidta förändringar när så erfordras för att gagna vårt lands utveckling och därmed tillväxt.

  Ger inte en egen valuta oss just friheten att vidtaga förändringar när så erfordras, till skillnad ifrån om vi ingår i valutaunionen? Bör inte också det som nu händer i USA kunna tas som en lärdom för att om vi integrerar en stor del av världsekonomin, så som man gjort i USA och gör allt mer i EU, så blir följderna oerhört mycket mer dramatisk när det går dåligt eftersom en gigantisk ekonomi faller på en gång när den misskötts?

  Börja med att låta oss få rösta om nästa EU-fördrag istället för att tvinga på oss det (och propagera gärna för att alla länder ska folkomrösta), och sedan kan vi börja diskutera eventuella närmanden till EU. Det var fortfarande ganska nyligen vi sa nej till Euron, respektera det beslutet. Om ni väl lyckas få ett ja så kommer det bli oändligt mycket svårare att ta sig ur om vi skulle önska det, än vad det är att skjuta lite på frågan.

 2. Nisse Nilsson says:

  Varför ska vi ha en ny omröstning om Euron och inte en omröstning om Sveriges medlemsskap?

  Varför fick svenska folket inte rösta om det EU-fördrag som den franske presidenten hävdade inte skulle minska Frankrikes makt, men som svenska politiker hävdade skulle öka de små ländernas makt?

  Varför ska Sverige drabbas av Frankrikes och Italiens enorma budgetunderskott och usla ekonomi?

  I praktiken har vi sett att stabilitetspakten gäller för små länder men inte för stor varför ska vi offra Sveriges statsfinanser för att franska lokförare ska kunna jobba 35-timmarsvecka och gå i pension vid 50?

  Sverige har under mycket lång tid fått större delen av sin export betald i dollar varför inte knyta kronan till dollarn istället? eller kanske någon av framtidsvalutorna Indisk rupie eller Kinesiska yuan?

  Tyvärr Johan, där tappade du nog min röst i nästa riksdagsval.

 3. Jörgen L says:

  Det är helt enkelt grundläggande fel att ha ett gemensamt valutaområde med så stora skillnader som det är i de olika ländernas ekonomi. Det går inte att sätta EN gemensam ränta som passar både Rumäniens landsbygd och Mälardalen.

  Därför är det i Sveriges intresse att ha en egen riksbank som kan reglera den svenska ekonomin med hjälp av räntan. Med en gemensam valuta så måste det sättas en enda ränta över hela området och det går inte att göra så att det bassar alla.

  Det finns inget egenvärde i att ha en egen valuta, men det finns ett egenärde i att ha friheten att bedriva en valutapolitik som passar våra egna förutsättningar. Jag är inte beredd att ytterligare stärka europafederalismen på bekostnad av det svenska självstyret.

  (Om nån föreslår en valutaunion med Norge så skulle jag däremot kunna tänka mig att överväga frågan…
  😉 )

 4. site admin says:

  Nisse, jag har aldrig hymlat med att jag röstade jag i EMU-folkomröstningen. För övrigt tycker jag inte att dina tidigare kommentarer antytt att du skulle rösta på mig i alla fall…:-) Att Jörgen L bor i min valkrets, och till och med i min gamla hemby, vet jag, men bor du också “himmavid”?

 5. Wu Tui says:

  Euron är den kommande värdsvalutan som är på god väg att ta över rollen efter dollarn. Carl Bildts “kompisar” på CER har redan diskuterat detta några gånger, och det är inte bara positiva sidor med detta, och det är inte heller något som politiker kan råda särskilt mycket över, om detta är alla överens. Börjar företag (och länder) sälja råvaror i euro så gör de det helt enkelt, likt Saddam som var en föregångare i detta säljandes olja i euro genom avtal med Frankrike, Ryssland och Kina. Skall då sverige införa den nya världsvalutan? Som sagt, det finns både nackdelar och fördelar med det. Vi kan dock konstatera att det gått oerhört bra för lilla sverige som inte haft dollar som sin valuta… “achieved an evieable standard of living” som CIA utrycker det. Vad jag anser vara mångdubbelt viktigare, ja helt avgörande för sveriges framtid, är att alla våra exportföretag måste vara beredda på en övergång till att handla i euro istället för dollar. Har ni som politiker, som ägare, tagit upp detta med statliga företag som t ex. LKAB? (de säljer allt i dollar för närvarande) Har ni som politiker diskuterat detta med Svenskt näringsliv, med Wallenbergsfären osv? Detta är det viktiga, inte att införa euron även här, för det ger oss faktiskt mindre självbestämmande, i synnerhet då om företagen dessutom inte hänger med i omställningen på världsmarknaden från dollar till euro, vilket är mycket troligt eftersom USA-indoktrineringen är betydligt hårdare skruvad i högt uppflugna företagsledarkretsar, de tillhör ju också en äldre generation med både ryss-skräck och sinofobi tämligen hårt cementerad sedan de yngre åren.

  Att vissa politiker vill förbättra sina positioner och därmed bejaka sina begär likt tyrannen som omger sig med ja-sägare och själv är beredd att göra vad som helst för att gynna sig själv och sin position, få sitta med vid bordet och frottera sig, hör inte hit, sådana skall skyndsamt avsättas oavsett vilken linje de för. FRA-frågan har visat att vi har så gott om den sorten att regeringen är regringoduglig och i praktiken lämnat över till några tjänstemän inom (o)säkerhetstjänsten att regera över landet. När då karriärlystna småpåvar börjar posta trevare gällande vår valuta, så finns det nog all anledning att bli mycket orolig för framtiden, eftersom det då inte alls handlar om vad som är bra för landet, utan om enskilda politikers tro om sin egen karriär och inget annat.

 6. Erik says:

  Johan, bara för att du var för Euron när det var val om den betyder det inte att du inte kan ha ändrat ståndpunkt. Men det är i alla fall bra att du vill ha en folkomröstning om den här frågan och inte bara vill köra över folket som i EU-fördragsfrågan. Frågan är dock, om regeringen skulle vilja att Sverige skulle införa Euron utan en folkomröstning, skulle du vägra rösta ja i så fall? I så fall är inte din Euro-inställning en anledning för någon som är negativ till EMU att inte rösta på dig.

  Jag är inte på något sätt emot EU som helhet, men demokratifrågan måste lösas, annars vill jag inte vara med. När EU-medborgare röstar emot fördraget så ska givetvis företrädare för EU lyssna på kritiken, istället för att bara skylla på att de som röstat inte varit tillräckligt pålästa. En folkomröstning om EU-fördraget i Sverige skulle dessutom ha haft den mycket positiva effekten att människor skulle sätta sig in mycket mer i vad som händer i EU.

  Financial times skrev i januari förra året

  More than two-thirds of the French, Italians and Spanish – and more than half of Germans – believe the single currency has had a “negative impact”, according to an FT-Harris poll.

  In France, just 5 per cent said the euro has had a positive effect on the French economy. The results will disturb the European Central Bank, which has faced stiff criticism in recent weeks from both Ségolène Royal and Nicolas Sarkozy, the main candidates in April’s French presidential elections.

  (…)

  Nevertheless, more than half of citizens in countries using the euro say they prefer their former national currency, according to the poll of 5,314 adults in Germany, the UK, France, Spain and Italy, which was conducted between January 10 and January 22. Almost two-thirds of Germans say they preferred their former currency, the D-Mark.

  Din s.k. guldliga verkar inte alls vara nöjda med Euron, och stödet lär ju knappast öka när den nuvarande ekonomiska krisen börjar slå mot Europa med full kraft.

 7. site admin says:

  Wu Tui, hmmm, så jag är alltså en “karriärlysten småpåve” för att jag lägger motioner under allmänna motionsperioden i riksdagen? Då är alla 349 riksdagsledamöterna det… Snarare är det tjänstefel att inte föra fram förslag i form av motioner under de här 2-3 veckorna som vi får motionera. I år har jag lagt fyra motioner som är direkta förslag från personer som kontaktat mig (tre från centerpartister och ett från en person som jag inte vet politisk färg på). Förslag som jag tycker är bra och därför utvecklat till motioner. Det tycker jag är ett demokratiskt arbetssätt.

  Erik, för mig är det självklart att det är folkomröstning som gäller. Att först ha en folkomröstning som slutar med ett nej och sedan fatta beslut om ja utan att tillfråga folket är inte ett demokratiskt arbetssätt. OK, går det väldigt lång tid mellan folkomröstningen och beslutet så kan det vara skillnad, men då pratar vi inte om endast några mandatperioder.

 8. Nisse Nilsson says:

  Johan, skulle man rösta på ett parti eller för den delen en person vars åsikter helt stämde med ens egna tror jag att vi hade fått ett mycket, mycket lägre valdeltagande än vad vi har idag. I det senaste valet var Centern och du det, om man så säger det, minst dåliga valet för mig. Du har trots allt rätt många vettiga åsikter 😉 och sedan får jag försöka uttrycka mina åsikter om de andra till dig.

  Jag röstade väl medveten om din inställning i eurofrågan men jag trodde att du hade större respekt för folkomröstningar/folkets vilja än vad du visar genom den lagda motionen. Antingen lyssnar man på folket eller också gör man det inte och beslutar ändå. Villkoren bör dessutom vara lika oavsett vilken utgång en folkomröstning får, för du menar väl inte att vi ska rösta om Euron vart fjärde år och ev. byta valuta fram och tillbaka, nej självklart inte och då är det i mina ögon fel att kräva omröstning nu. Därav också min fråga om Sverige i så fall inte borde rösta om EU-medlemsskapet överhuvudtaget, en omröstning som skulle bli minst sagt oviss. Jag röstade t.ex. ja förra gången men är mycket tveksam idag efter att ha kommit mycket i kontakt med EU/EG genom arbete och annat.

  mvh

 9. @Jörgen L:

  Visst är det väl synd att det skulle vara politiskt självmord att starta ett Nordiska Partiet (för mycket brunskjorte-vibbar)? 🙂

  Annars skulle ju en union med de länder som har kronor och ören som valuta kunnat bli en verklig maktfaktor, med tanke på att de är bland de rikaste länderna i världen.

  Tänk om vi hade fått rösta om medlemsskap i Nordiska Unionen innan vi röstade om medlemsskap i EU. Jag är inte alls road av att betala till tobaksodlarna i Grekland, Frankrikes katastrofalt urusla jordbruk eller Spaniens utfiskning av världshaven.

  Fast EU ger ju förstås avpolleterade politiker möjlighet att få nya, obscent överbetalda jobb. Det var väl det det hela var fråga om…

 10. site admin says:

  Nisse, då får jag tacka för rösten.

  Vi lägger motionen för att väcka frågan om euron. Inte har vi tänkt oss att ha någon folkomröstning den här mandatperioden (det är varken önskvärt eller realistiskt att genomföra), möjligtvis nästa. Vi talar kanske om 2011 eller 2012. Då har det gått 8-9 år sedan svenska folket röstade senast. Ungefär en miljon svenska medborgare som inte hade rösträtt 2003 har fått det och ungefär lika många har avlidit. Jag ska också säga, att för mig är det ganska avgörande om Danmark övergår till euron. Om de fattar ett sådant beslut vill jag ha en svensk folkomröstning så snart som möjligt. Om Danmark inte tar steget kan vi också vänta i ytterligare några år.

  Att riksdagen skulle fatta beslut utan att anordna ny folkomröstning skulle jag aldrig kunna tänka mig.

  Björn, som stor nordist håller jag med om att vi i Norden skulle kunna ha en starkare sammanhållning. Redan före folkomröstningen 2003 så föreslog jag en nordisk valuta. Nu när Finland har euron så är det nog inte så aktuellt längre.

 11. Erik says:

  Jag blir bara så arg av att se hur politiker ser ner på väljarna i EU. Här är Margot Wallström.

  Journalisten försöker verkligen förklara för henne

  Do you see that the fundamental problem here is that many voters throughout Europe think that EU is an undemocratic imposition, and they don’t object to membership of the EU, they just object to the way it’s being run and things are being imposed on them. And when the voters say no, you say, we’re going to go on and on and find a way to make you say yes.

  Men det går bara inte in! Så länge du inte förespråkar att vi ska få en folkomröstning om EU-fördraget så är du precis lika hemsk som hon. Varför vill du inte låta väljarna bestämma?

  Jag skulle gärna vilja se dig svara varför vi ska gå med i en valutaunion, trots att de som är med är mycket missnöjda med dem, och trots att de har sämre tillväxt etc. Varför?

 12. site admin says:

  Detta har vi debatterat tidigare. Jag tycker fortfarande inte att fördraget är en lämplig fråga att folkomrösta om. Det förslag som ligger är en kompromiss mellan 27 länder. Om alla länders befolkningar skulle säga nej för att landet inte fått som det ville på alla punkter så skulle det såklart vara omöjligt med kompromisser. Samtidigt sitter vi med ett virrvarr av fördag som inte fungerar för fler medlemmar. Egentligen fungerar det inte för 27 heller, efter nästa EP-val så kan vi ha en Kommission med 26 kommissionärer. Något land som avstår frivilligt…?

  Det ligger också i människans natur att vara skeptisk till saker som man inte känner att man behärskar. Det gör att ju komplexare fråga ju större risk för ett nej. Inte för att en majoritet förstått frågan och tagit ett aktivt ställningstagande mot förslaget, utan för att en stor andel röstar mot förslaget för att de känner att de inte behärskar frågan.

  Medlemskap i EMU handlar inte om vad som är bäst i år eller nästa år, det handlar om vad som är bäst för Sverige på längre sikt.

 13. Erik says:

  Se, nu har du precis samma nedlåtande attityd som Margot Wallström! Vi väljare är inte kapabla att fatta beslut, så ni, den upplysta eliten, ska fatta våra beslut åt oss. Den inställningen är verkligen inte lämplig i en demokrati. De allra viktigaste frågorna, de måste vi få folkomrösta om, och detta är helt klart en av dem.

  Självklart behöver EU förändras, men det betyder inte att ni ska tvinga på oss ett fördrag som vi inte vill ha, utan att fråga oss. Från EUs sida är det bara envägskommunikation, vi ska övertygas om fördragets förträfflighet, men när folk försöker säga nej och kritisera, för att de inte vill ha fördraget utformat på just det här sättet, då slår EUs politiker dövörat till.

  Gavin Esler frågar om det överhuvudtaget finns något väljarna kan göra för att bli av med det här fördraget. Hennes svar är ju (mellan raderna) att politiker har lagt ner så mycket arbete på fördraget att det går inte. Det är ju helt sjukt!

 14. site admin says:

  Budgeten som är föreslagen är långt mycket viktigare för svenska folket än fördraget, ska vi folkomrösta om den också?

  Vad skulle ett nej till budgeten betyda? Ett nej skulle inte ge något som helst svar på vad som skulle behöva förändras. För ett nej skulle knappast betyda ett ja till att inte ha någon budget för 2009.

  På samma sätt är det med fördraget. Ett nej betyder knappast att vi ska behålla de fördrag vi har idag som inte fungerar med 27 medlemsländer och ännu sämre med fler. Vad skulle då ett nej betyda? Vad skulle behöva förändras?

  En folkomröstning är ett oerhört trubbigt system. Det passar utmärkt när frågan som ställs kan besvaras med ett ja eller ett nej. Men så är varken fallet med fördraget eller med en budget.

  Det handlar inte om en nedlåtande attityd utan om att fördragsfrågan inte lämpar sig för en folkomröstning.

  Men jag kan glädja dig med att det finns personer även inom Centerpartiets riksdagsgrupp som håller med dig och vill ha en folkomröstning.

 15. Erik says:

  Budgeten som är föreslagen är långt mycket viktigare för svenska folket än fördraget, ska vi folkomrösta om den också?

  Det var en konstig jämförelse… Om budgeten hade gällt på obestämd tid, med budgetposter som räknades om varje år på ett förutbestämt sätt, och vi hade behövt söka stöd i EU för att överhuvudtaget kunna förändra budgeten, ja, i så fall hade din jämförelse varit helt korrekt och du hade haft rätt i att det är en viktigare fråga men nu är så inte fallet. Vi har ju två budgetar per år, som på ett mycket direkt sätt påverkas av valresultatet var fjärde år.

  På samma sätt är det med fördraget. Ett nej betyder knappast att vi ska behålla de fördrag vi har idag som inte fungerar med 27 medlemsländer och ännu sämre med fler. Vad skulle då ett nej betyda? Vad skulle behöva förändras?

  Du har rätt i att ett nej inte berättar vad som behöver förändras. Men ett val fyller två funktioner, dels får vi välja om vi föredrar det gamla fördraget, med all handlingsförlamning det innebär för EU, eller det nya fördraget. Ett nej till det nya förslaget tvingar politiker att lyssna på medborgarnas åsikter. Det finns många sätt att göra det och du borde som politiker ha bättre koll på vilka olika sätt man kan göra det på än jag.

  Personligen så vill jag bl.a. ha ett EU som verkar för fri rörlighet, men ska absolut inte verka för harmonisering på områden där det inte behövs. Fri rörlighet ökar konkurrensen mellan staterna, och det är positivt. Harmonisering gör raka motsatsen. Om EU lagstiftar på olika områden, t.ex. bestämmer vad som är brottsligt eller vilka straff som ska utdömas för vissa saker, så försvinner möjligheten för olika länder att pröva olika vägar och sedan lära av varandra. Det tar också bort möjligheten att byta land när man ogillar utvecklingen, eftersom den är samma överallt. Så det jag vill ha, det är en grundlag som så långt som möjligt förhindrar EU att lägga sig i sådant det inte har med att göra. (Datalagringsdirektivet skulle t.ex. vara ogiltigt i “mitt EU”.) Om sedan länder inom EU vill ha samarbete utöver det som EU-fördraget tillåter, så kan det stå medlemmarna fritt att göra så med dem som vill vara med, utan att de har möjlighet att tvinga alla EU-länder. Sådana avtal lär dessutom vara betydligt lättare att ta sig ur än tvingande EU-lagstiftning.

  Min gissning är att EU:s medborgare är rädda för att Europas Förenta Stater eller liknande. Väljarna är nog rädda att sitt nationella självbestämmande.

  Handlingsförlamningen i EU ger oss väljare en utmärkt förhandlingsposition. Eller ja, det ger kanske endast de irländska väljarna en utmärkt förhandlingsposition. Det är ju alltid något. (Det är ju mer demokratiskt att nästan 1 % av väljarna får ha en åsikt än att 0 % får ha det.) Därför tycker jag att vi ska behålla EU handlingsförlamat fram till att politiker börjar lyssna på sina väljare.

  Jag tycker att alla politiker som vägrar lyssna på sina väljare har en nedlåtande attityd. Margot Wallström visar detta väldigt tydligt. Hon är eliten som tar sig rätt att bestämma över pöbeln. Hon vet bäst. Hennes “demokrati” går ut på att ledarna förklarar för väljarna vilken åsikt de ska ha. Har de sedan en annan åsikt så är den “fel”, och då måste man förklara tydligare.

  Att det finns politiker inom Centerns riksdagsgrupp som vill ha en folkomröstning har ingen betydelse så länge de inte har frihet att driva fram en sådan. Har de verkligen det i praktiken, utan att behöva förlora allt för mycket i andra frågor?

 16. site admin says:

  Erik, jag lyssnar på mina väljare. I min valkrets i Skåne så är fördraget ingen stor fråga. Dessutom var det redan vid folkomröstningen 2003 en betydande majoritet för euron. Skåne är betydligt “EU-vänligare” än Sverige i stort. Kanske för att Bryssel ligger närmre än Stockholm…

  Idag har tre av våra ledamöter lagt en motion om folkomröstning (om jag är rätt informerad).

 17. Erik says:

  Erik, jag lyssnar på mina väljare. I min valkrets i Skåne så är fördraget ingen stor fråga.

  Det är ju självklart att sådant som ligger närmare överskuggar EU-frågor i riksdagsvalet. Just det används ju för att driva EU-frågor utan någon märkbar demokratisk diskussion.

  Idag har tre av våra ledamöter lagt en motion om folkomröstning (om jag är rätt informerad).

  Kul att höra! Jag antar att de är EU-kritiker. EU-förespråkare verkar ogilla folkomröstningar i EU-frågor, speciellt efter Euro-omröstningen. De riskerar ju att förlora då!

Leave a Reply

Your email address will not be published.