Stärkt integritet, tydligare reglering och förbättrad kontroll

Kvällens stora nyhet har såklart varit FRA (igen…). Kl. 15 träffades de fyra allianspartiernas riksdagsgrupper och samtliga fyra grupper antog enhälligt det förslag som förhandlats fram. Det känns riktigt bra att vi nu är överens och att det förslag som riksdagen ska ta ställning till är klart mycket bättre än tidigare. Att Bodström och övriga alliansen fortsätter att gnälla är väntat, men kom ihåg att det förslag som nu ligger är bättre på alla punkter än det förhandlingsförslag som socialdemokraterna la fram 2007. Deras gå tillbaka till den gamla sämre lagen och stoppa huvudet i sanden fortsätter. Att S, V och Mp skulle kunna komma överens i den här frågan är lika sannolikt som att jag vinner Lidingölppet på lördag.

Vad innehåller då det nya förslaget? Ni har säkert läst medias rapportering, SvD, DN, DN-kommentar, Aftonbladet och så många fler.

Det här tycker jag är de allra viktigaste punkterna (totalt finns det 15 punkter):

– FRA får inte tillgång till samverkanspunkterna, utan endast tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.

– Tillstånd för alla signalspaningsuppdrag ges av domstol, även för regeringens uppdrag.

– Endast regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten får ge uppdrag till FRA (som sedan prövas av domstolen).

– Sökbegrepp som är direkt hänförlig till viss fysisk person får endast användas efter domstolstillsånd, även om tillstånd redan givits för visst “trafikstråk” och visst uppdrag.

– Precisering av ändamålen ska ske i lag, inget “luddigt” om yttre hot kommer att finnas kvar.

– Underrättelseskyldighet till enskild som utsatts för signalspaning införs och skadestånd prövas enligt vanliga regler.

– Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lagen.

– Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år, oavsett anledning.

Media försöker som alltid hitta vem som är “vinnare”. De flesta svarar de uthålliga kritikerna och jag håller med. Alla som varit konstruktivt kritiska i debatten ska känna sig som vinnare idag. Jag tycker att våra kritiker i Centeruppropet ska känna sig som vinnare. Vi har haft en mycket bra dialog och jag måste säga att vi verkligen lärt oss mycket av den här frågan. Den interna process som vi gått genom de senaste månaderna är en viktig lärdom som vi ska ta med oss framöver.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

93 Responses to Stärkt integritet, tydligare reglering och förbättrad kontroll

 1. Alla är väl överens om att ifall all data överförs till samverkanspunkterna och dessa fortfarande kontrolleras av staten så har ingen som helst praktisk förändring egentligen skett med det nya förslaget?

  Och att det då fortfarande i praktiken är massavlyssning?

 2. Lars B says:

  Det vore befriande om diskussionen om massavlyssning upphörde. Signalspaning innebär ALLTID massavlyssning. Även om operatörerna skulle svara för filtreringen,så kvarstår faktum. FRA kommer även i framtiden att ha en rad olika spaningsuppdrag, som vart och ett innehåller tusentals sökbegrepp. Ingvar Åkesson har ju själv berättat att man redan idag hanterar en kvarts miljon sökparametrar. Även om varje sådan söksträng skulle förhandsprövas av en domstol skulle det fortfarande vara fråga om massavlyssning. Sådan är signalspaningens natur. Och naturligtvis kan man tala om massavlyssning, även om den i första hand inte drabbar svenskar.

 3. Tappa inte fokus nu, please! Skit i alla tekniska detaljer (som Fredrik vill att vi skall ägna oss åt för att flytta fokus) och låt oss alla kräva svar på frågan:

  Vems mandat har ni att driva FRA-frågan med sådan frenesi?

  Linander har försökt sig på de sedvanligt luddiga ursäkterna “vi måste ju skydda er stackars vanliga medborgare från hemskheter, som internationell terrorism, som ni inte själva begriper omfattningen av”.

  Att inte ens USA, det samhälle som är det i särklass uppenbaraste målet för internationell terrorism, hade mer än 35 döda år 2003 på grund av detta (enligt en rapport från USA:s regering 2004), glömmer vi bort.

  Liknelsen med risken att dö av ett blixtnedslag ligger nära till hands. Att risken för en USA-medborgare är mer än tusen gånger större att bli mördad av sina egna landsmän än att dö på grund av terrorism verkar inte ha någon betydelse när det gäller de tre kraven på lagar som de flesta, förment demokratiska, samhällen har: behov, effektivitet och proportionalitet.

 4. site admin says:

  Nan, skulle en “privat” kontroll över samverkanspunkterna vara att föredra framför domstolsbeslut? Eller missförstår jag dig? Att en domstol som inte själv har i uppdrag, eller förmåga, att signalspana beslutar vad FRA ska få tillgång till måste väl rimligtvis vara säkrare än att “kablarna dras direkt till FRA” eller att kabelägarna/operatörerna får befogenhet att sköta det. Jag har åtminstone större förtroende för en domstol.

  Jan Sjöholm, vilka länder har samverkanspunkter och vilka har det inte?

  Christian Engström, jag tar inte illa upp så lätt. Vad jag sa är att du borde förstå att du med din “hånlista” effektivt stryper det demokratiska samtalet. Hur många vill svara på frågor om de vet att det som mottagaren anser vara fel svar publiceras och hånas? Genom FRA-debatten har bloggarna fått ett rejält uppsving, och det tycker många av oss är bra. Men förstör då inte det genom att marknadsföra en viss del av bloggarnas allra sämsta sida, nämligen viljan att få ut sitt eget budskap genom att förnedra andra.

  De fyra borgerliga riksdagsgrupperna har sagt ja till att regeringen arbetar fram en proposition som bygger på överenskommelsens 15 punkter. En av dessa 15 punkter lyder “FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.” För mig betyder det att FRA inte ska få tillgång till alla signaler som passerar Sveriges gräns i kablar, utan enbart till den del som domstolen bestämmer. Finns det anledning till någon annan tolkning? Är det någon som hävdar att det bara går att ge tillgång till antingen allt eller inget? Tror inte det. Studera gärna den tyska signalspaningen där urval sker. Innan våra 15 nya punkter presenterades användes den tyska signalspaningen flitigt som ett exempel på signalspaning som Europadomstolen godkänt. Nu när vi lägger ett förslag som i stora delar liknar det tyska så är det exemplet helt plötsligt inte intressant längre.

  Erik, jag blir förvånad över ditt kortsiktiga resonemang kring fredsbevarande styrkor. Om inte de rika länderna i världen hjälper till i fredsbevarande, och i vissa fall fredsframskapande, styrkor, vem ska då göra det? Tror du att världen blir fredligare om vi bara drar oss tillbaka och säger sköt er själva? Jag tror knappast det och jag tycker definitivt att Sverige ska vara med och dra sitt strå till stacken.

  Vapenexporten tycker jag också borde minska ordentligt. I mina CUF-dar röstade jag helt mot svensk vapenexport.

  Björn, påstå inte att jag använt terrorism-argumentet som något slags huvudargument för varför Sverige behöver signalspaning. Nu har vi dessutom lagt förslag på att enbart regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten ska ge FRA uppdrag. Terrorismbekämpning ligger under Säpo.

 5. PiratJanne says:

  Jag vill bara hoppa in här och säga att jag har betydligt större tilltro till operatörena än vad jag har till en domstol som sätts upp för det här (eller för den delen våra existerande domstolar). En domstol som har tillgång till kablarna är marginellt bättre än att FRA har det.

 6. PiratJanne says:

  Johan, om du vill förstå lite bättre så är det här en väldigt bra bild.

  http://onsdag.wordpress.com/2008/09/28/massavlyssning/

 7. Nixon says:

  Jag tycker inte att det är acceptabelt att all vår gränsöverskridande elektroniska kommunikation ska gå i kopia till staten.

  Visst, det är bättre om trafiken går till en domstol än om den går direkt till FRA, men det är ändå inte acceptabelt.

 8. @Johan:

  Jag noterar att du fortfarande vägrar att besvara den viktigaste frågan här, betydligt viktigare än alla tekniska detaljer, nämligen:

  Vems mandat har ni att driva FRA-frågan med sådan frenesi?

  Men å andra sidan är du ju inte ensam om att vägra svara på denna raka fråga (eftersom ni inte har något svar på den?), så vi skall kanske inte hålla andan medan vi väntar?

  Dock skulle jag vilja veta vad du har planerat att säga till dina barn när de spänner ögonen i dig och frågar “vad gjorde du under FRA-kriget, pappa?” om några decennier, när de vuxit upp och fattat vad du medverkat till att skapa…

 9. PiratJanne says:

  @Björn

  Om de vågar fråga nåt sånt då… 😉

 10. @PiratJanne:

  Ahhh… Naturligtvis. Tänkte inte på det. Då har naturligtvis Linanders massövervakning gjort att vi alla underkastat oss en självcensur som skulle få forna DDR att verka som rena Kindergarten i jämförelse. 🙂

 11. Jan Sjöholm says:

  @Johan
  De länder som har system som man kan likställa med de sk.samverkanspunkterna är vad jag vet:
  USA, Kina och troligen Burma ev. Ryssland.

  Jag tycker att detta borde rimligen ha varit relevant information för er riksdagsledamöter att ha undersökt innan ni röstade igenom lagförslagen, för att bedöma ifall ett dylikt system passar i en demokrati som har ett rykte hos alla nationaliteter av att vara ett föredöme både vad beträffande frihet och rättvisa!

  Enligt mitt förmenande är “FRA-lagarna” endast en komponent i ett försök till ändamålsglidning av våra fri och rättigheter i Sverige.

  Detta yttrar sig alltifrån avlyssning och informationsutbyte till att SÄPO går in med falsk pre-text i svenska hem på uppdrag av annat land och genomför illa underbyggd husransakan.[1][2]

  Allt detta sker när det (vad jag vet) till dags dato endast har utförts islamistiska “terrorist”-attacker mot aktiva okupationsmakter i Europa?

  När det dessutom finns starka indikationer på att FRA har dubbla lojaliteter med utländska underättelseorganisationer, är det rimligt att kräva en minutiös parlamentarisk utredning, innan man utökar deras befogenheter.[3]

  [1]
  http://metro.se/se/article/2008/09/10/17/2635-57/index.xml
  [2]
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article381933.ab
  [3]
  Rapport till Journalistfonden för vidareutbildning
  av Martin Jönsson 2005-02-07
  http://periodista.se/FRA03_04.pdf

 12. Jan Sjöholm says:

  @ Johan,Litet tillägg

  Du nämner”Nu när vi lägger ett förslag som i stora delar liknar det tyska så är det exemplet helt plötsligt inte intressant längre.”

  Detta påstående är ej relevant i sammanhanget!

  Tyskland har ej något system som kan liknas vid “samverkanspunkter”.
  Dom kämpar för fullt med att minimera de integritetskränkande åtgärder som Bodströms datalagringsdirektiv har medfört.

  http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,538378,00.html

  http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,542398,00.html

 13. PiratJanne says:

  @Björn Felten

  Precis! 😀 😉

  Det intressanta är att jag i helgen träffade en kille som hade bott ett halvår på Kuba. Han hade varit chockad av mängden självcensur som förekom där. Han hade inte trott att det kunde bli så pass illa. Folk var helt olika beroende på om de var ute där andra kunde se eller om de var hemma hos sig och var privata. Låter som ett kul ställe att växa upp i…

 14. Nan says:

  > Nan, skulle en “privat” kontroll över samverkanspunkterna vara att föredra framför domstolsbeslut? Eller missförstår jag dig?

  Det är inte min mening att byta ut vem som beslutar (domstol) utan vem som filtrerar (ISP:n istället för en ny myndighet).

  Domstolsbeslut som gör att en icke-statlig organisation (som t.ex. ISP:n) filtrerar är oerhört mycket smakligare. Det blir ett tydligt snitt på vad som filtreras som är betydligt svårare att fiffla utan att det märks.

  Om personalen som utför filtreringen säkerhetsklassas bör det inte vara några signifikanta säkerhetsproblem, FRA använder ju externa säkerhetsklassade personer för olika arbetsuppgifter sedan länge.

  Det viktiga i sammanhanget är vem som EXEKVERAR filtreringen. ISP:n är bra eftersom de i princip redan har tillgång till informationen och man därför inte inför nya säkerhetshål, och om jag skulle misstänka att ISP:n har oegentligheter för sig har jag (åtminstone i princip) dels möjligheten att beivra det, dels möjligheten att byta ISP. (Låt oss för tillfället bortse från att det finns en hel hög problem med detaljerna i att agera mot ISP:n.) Dessutom, eftersom det är olika ISP:er så kan de inte få någon (lika) heltäckande bild av hela kommunikationen som en ny myndighet skulle få. Och man slipper bygga upp et nytt regelverk på hur denna nya myndighet ska fungera och hur man hindrar missbruk i den, för till syvende och sists kommer ju någon programmerare kommer att få bygga och sätta upp filter där.

  Syftet blir identiskt om man använder “ISP-filtrering”, men konsekvenserna helt annorlunda.

 15. Erik says:

  Erik, jag blir förvånad över ditt kortsiktiga resonemang kring fredsbevarande styrkor. Om inte de rika länderna i världen hjälper till i fredsbevarande, och i vissa fall fredsframskapande, styrkor, vem ska då göra det?

  Jag poängterade det olämpliga i att de samarbetar med soldater som flyttas mellan fredsbevarande och stridande förband, och som leds av ett land som bryter mot många av våra grundläggande värderingar såsom tortyrförbud, rätt till domstolsprövning etc. Jag sa inte att vi måste dra tillbaka våra soldater, utan att de kan vara kvar under förutsättning att de inte jobbar sida vid sida med de soldater Sverige och svenska trupper inte på något sätt bör förknippas med.

  Jag tycker inte vi behöver stoppa all vapenexport, men vi borde stoppa den till alla länder som vi inte helt uppriktigt och ärligt tror enbart vill ha vapen för att försvara sig vid ett eventuellt angrepp.

  – Vad har du gjort, sen du kom in i riksdagen, för att stoppa vapenexporten till USA?
  – Tycker du det är riktigt att vi skär ner försvaret så mycket som vi gör?
  – Vems mandat har ni att driva FRA-frågan med sådan frenesi?

 16. Nan says:

  Jan, din andra länk var oerhört intressant. Som jag tolkar det så skulle FRA:s insamling av trafikdata i Titan vara icke-konstitutionell för de fall brottsmisstanke saknades, under tyska förhållanden.

 17. Jan Sjöholm says:

  Nan,
  Det är så jag också tolkar artikeln.
  Skillnaden de/se är att Tyskland har en oberoende instans som kan bromsa politikernas mer kreativa förslag.

  Jag väntar med spänning på Johans svar!

 18. Jonas says:

  Johan, vill att du förklarar denna punkt i listan:

  I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.

  Detta innebär ju förbud mot att inhämta inrikestrafik, vilket redan är infört i lagen.

  Är det inte Centerns förslag som avses, dvs “avsändare ELLER mottagare i Sverige”?

 19. site admin says:

  Björn, jag har svarat på din fråga om “vems mandat”. Läs lite bättre (att du inte håller med om att det är ett bra svar är ditt problem). Trams kan ni hålla på med någon annanstans. Speciellt när det gäller mina barn.

  För övrigt finns det inget FRA-krig. Vad är det för löjligt påhitt? Ni överdriver den här frågan något så groteskt att människors lidande i krig, övergrepp på mänsliga rättigheter och andra grova kränkningar förminskas.

  Till mer seriösa saker. Jag har inga som helst “behov” av samverkanspunkter om signalspaningen kan fungera lika bra utan. Anledningen till att operatörerna inte kan tillåtas sköta filtreringen är, enligt de uppgifter jag fått, att redan i det ledet avslöjas mycket av vad FRA är intresserat av i olika skeden. Visst kan personer hos operatörer säkerhetsklassas, men det finns ändå stor tveksamhet hos försvaret mot att släppa för mycket information till dessa.

  Jan, vem som har samverkanspunkter eller motsvarande kan inte du svara på, så det är bara ett försök att påstå något som passar dina syften. I den här debatten tidigare så ska man inte använda “vad andra länder har” som argument för att “införa det i Sverige”. Men det gäller kanske inte omvänt om det inte passar syftena.

  Erik, den sista frågan har jag redan svarat på. Läser ni bara det ni vill läsa? Svaren på de andra frågorna är, lyft diskussionen om vilka länder export ska få ske till (just med hänvisning till att USA själv säger att de är i krig) i flera sammanhang, och jag tycker att 40 miljarder fortfarande är för mycket.

  Jonas, tyvärr är det inte “eller” som avses. Punkten är ett förtydligande eftersom det tidigare fanns en öppning för inhemsk signalspaning i mycket särskilda fall.

 20. Jan Sjöholm says:

  wow!

  Jag upplyste om de länder som jag uppfattar har system med en liknande funktionalitet som de sk. samverkanspunkterna.

  Jag tycker att det är ni riksdagsledamöter som röstade ja till”FRA-lagarna” som skall ha sakkunskap i frågan.

  Min personliga kunskap om vilka som har dylika system är helt irrelevant i sammanhanget.

  Ett tips för dig personligen är att dra nytta av de kommentarer som du får, det lönar sig aldrig att ifrågasätta medborgare som ställer frågor till dig i din roll som riksdagsledamot, ditt senaste inlägg riskerar enbart att betraktas som ett sk. argumentationsfel.[1]

  Jag förstår att mina frågor har varit otydliga, så jag försöker att formulera dom mer entydigt.

  1.Varför behöver vi i sverige införa sk. samverkanspunkter när de flesta länder med vad synes mycket större hotbild klarar sig utan?
  Tysklands lagar som du refererar till har ej något system som kan liknas vid “samverkanspunkter”.

  2. Anser du att ni riksdagsledamöter hade ett fullgott beslutsunderlag innan ni röstade igenom lagförslagen den 18 Juni 2008?

  3. Anser du efter att ha tagit del av kommentar Nr.61 att det finns skäl att granska villkoren för SÄPO’s aktiviteter och instruktioner, i uppdrag som liknar ovan nämnda?

  4. Anser du efter att ha tagit del av kommentar Nr.61 att det finns skäl att granska de dubbla lojaliteter som nämns angående FRA i “Rapport till Journalistfonden för vidareutbildning”?

  Jag hoppas och tror att du och andra har blivit ganska vilseförda i denna fråga, även om målet som jag tror att vissa regeringsmedlemmar har haft, (att FRA skall uppnå full “funktionalitet” innan “Cyber Storm III” 2010) inte är värt det politiska priset som det troligen kommer att kosta.

  [1]
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

 21. Nan says:

  > Anledningen till att operatörerna inte kan tillåtas sköta filtreringen är, enligt
  > de uppgifter jag fått, att redan i det ledet avslöjas mycket av vad FRA är
  > intresserat av i olika skeden. Visst kan personer hos operatörer
  > säkerhetsklassas, men det finns ändå stor tveksamhet hos försvaret mot
  > att släppa för mycket information till dessa.

  Jag förstår mycket väl detta. Mot detta måste vägas att man får rekorderliga utomstående personer som under strikt tystnadsplikt får inblick i delar av verksamheten. Bara risken att dessa personer skulle kunna slå bakut vid oegentligheter kommer säkert att hjälpa till att hålla systemet hederligt. Jag skulle nog vilja säga att om avlyssningen inte klarar någon form av insyn från utomstående så känns det suspekt. På mig låter det väldigt tydligt som “vill inte” istället för “går inte”, och jag kan säga att jag har viss erfarenhet av att bildligen vrida om armen på folk som säger “går inte” när det i verkligheten är “vill inte”.

  Betänk att med modern teknik så kan man göra filtreringen hos operatörerna på ett sådant sätt att man kan begränsa även operatörernas insyn i filtren. Du kan med enkelhet koda ett filter med hjälp av kryptoalgoritmer så att en utomstående part (t.ex. en av domstolen akoriserad person) kan göra ett krypterat filter som sedan pluggas in hos operatören där man inte kan avläsa hur det filterar, även med full insyn i, och förståelse av, programkoden. Sedan kan man signera filtret på så sätt att ingen annan än den auktoriserade personen kan skicka filter till operatören. Detta är nu bara ett sätt att göra, och kanske inte det bästa eller lämpligaste, MEN poängen är att det FRA:s krav är helt klart möjliga att uppfylla utan att göra precis som FRA säger.

  Helt klart är att hur man sätter upp filtren är en sak som absolut inte bör avgöras genom att man fattar politiska beslut baserat på ett beslutsunderlag som bara serveras av en part.

 22. Johan,

  Nej, du har inte svarat på vems mandat ni har att driva FRA-frågan med sådan frenesi. Det förvånar mig att du inte kan förstå dina egna texter. Det enda du svarat är — i #41 här ovan

  En fråga om “vems mandat” har ställts. Svaret är att Sveriges lagstiftande församling, Riksdagen, självklart har ett viktigt mandat att arbeta för medborgarnas och landets säkerhet.

  Om det är detta “svar” du avser, så behöver jag nog en tolkning för att kunna utröna VEMS mandat ni har, det enda jag ser är ATT ni har ett sådant mandat.

  Om du svarat i någon annan kommentar, där jag har missat det, då skulle jag bli tacksam för åtminstone ett kommentarsnummer (om du inte vet hur man fixar en länk till den).

 23. Erik says:

  Jag har inte heller sett att du svarat på vems mandat ni har. Självklart har du mandat från Centerpartiets väljare att arbeta för medborgarna och landets säkerthet. Det har företrädare för alla partier. Du har dock inte mandat från väljarna att göra det på det här sättet! Dels för att ni inte gick till val med den här frågan, om något så gjorde ni det med rakt motsatt linje, och alltså har mandat att motverka den här typen av lagstiftning. Enligt SIFO är dessutom en majoritet av Centerns väljare emot lagen. Jag tror detsamma gäller en majoritet av Centerns medlemmar.

  Om du ändå anser att lagen ska genomföras är det hederliga att offentliggöra detta inför nästa val, och sedan låta väljarna avgöra, eftersom det varit så mycket kritik och uppståndelse kring lagen. Om ni har bråttom så kan ni försöka ordna en folkomröstning för att be om mandat.

  Om du redan svarat på vems mandat du anser dig ha så kan du hänvisa till var du svarat på det, annars skulle jag vara mycket tacksam för ett riktigt svar på frågan.

 24. Jonas says:

  Johan, tack för ditt svar. Då kan vi alla konstatera att specialdomstolen mycket väl kan bevilja spaning mot trafik som börjar eller slutar i Sverige. Förra veckan lät det kategoriskt som det bara handlade om transittrafik. Ert fantastiska paket krymper dag för dag.

  Om det är ambassaderna ni vill komma åt, så rekommenderar jag läsning av Wienkonventionen, artikel 27.2:

  Beskicknings officiella korrespondens skall vara okränkbar. Med uttrycket “officiell korrespondens” förstås all korrespondens som äger samband med beskickningen och dess åligganden.

 25. Josef says:

  Jag kan bara instämma i Erik’s kommentar ovan. Alliansen hade mitt mandat att företräda mig och många väljare, men inte att det på ett sätt som demoraliserar vår demokrati. Nämn några undersökningar som påvisar effektiviteten och behovet av massscanning av b.la. internettrafik. De jag hittar påvisar bara motsatsten t.ex. Bruce Schneier,väldsledande säkerhetsexpert, eller enl. information från Magnus Norell, FOI.En neutral rapport om nyttan och behovet av masssökningar i b.la. internetrafik är det minsta man kan begära som väljare. Tog ni politiker detta beslut, utan att ha källdata från sådana rapporter jag efterfrågar? Om inte, vänligen namnge några rapproter som påvisar effektiviteten av, och just Sveriges behov av massscanning. (Rapporterna bör inte komma från FRA).

 26. PiratJanne says:

  Tänkte posta en länk här också. Den visar väldigt bra vart vårat problem med lagen ligger och varför inget i det nya förslaget har förändrat något.

  http://stoppafralagen.nu/node/207

 27. Josef says:

  Jag frågade nyss om vilka rapporter man har utgått ifrån när man tagit besluten? Vilka rapporter visar på att massscanning är effektivt, samt uppfyller Sveriges säkerhetsbehov? (Ej från FRA). Någon bör det väl finnas om ni politiker tagit ett beslut? Du verkar tagit bort denna tidigare kommentar, varför då?

 28. Johan Linander skrev:

  “FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.” För mig betyder det att FRA inte ska få tillgång till alla signaler som passerar Sveriges gräns i kablar, utan enbart till den del som domstolen bestämmer. Finns det anledning till någon annan tolkning?

  Kanske det. Eller kanske inte. Det beror ju helt på vad “trafikstråk” betyder. Det är därför jag så gärna vill ha ett svar på den frågan.

  Om ett “trafikstråk” exempelvis kan betyda “all trafik som förmedlas av Telia”, då är det ju inte mycket till begränsning av massavlyssningen.

  Om ett “trafikstråk” å andra sidan betyder “all trafik som matchar de här och de här sökkriterierna”, då är det om möjligt ännu tydligare att det är frågan om precis samma massiva massavlyssning i den “nya” FRA-lagen som i den gamla. Enda sättet att hitta trafiken som matchar vissa kriterier är ju att köra all trafik genom statens dator för att plocka ut det som matchar. Som lagrådet konstaterade sker ju kränkningen i det ögonblick trafiken genomgår den matchningen. Därmed skulle vi vara tillbaka till ruta ett, och det är uppenbart att den “nya” FRA-lagen bara var ett försök att slå blå dunster i ögonen på riksdagsmännen som är kritiska till massavlyssningen.

  Men kanske betyder ordet någonting annat. Det är därför jag frågar. Tyvärr har jag ännu inte fått något vettigt svar, vare sig från dig eller från någon annan.

  Är det någon som hävdar att det bara går att ge tillgång till antingen allt eller inget? Tror inte det.

  Ja, så som FRA-lagen är konstruerad handlar det väldigt mycket om allt eller inget. Endera får staten (endera via FRA eller någon annan myndighet) tillgång till en kopia av all vår privata kommunikation, eller inte. Endera kopplas kablarna in i samverkanspunkterna eller inte.

  Man kan inte vara “lite grand” med barn, och det går inte att koppla in kablarna “lite grand” heller.

  Det som vare sig du eller någon annan FRA-förespråkare har lyckats förklara är varför det är lämpligt och nödvändigt att militären ska få en kopia av civila privatpersoners privata kommunikation. I fredstid i en demokrati som Sverige.

  Har du ett svar på den frågan?

 29. Nå, låt oss lämna diskussionen om fredsbevarande styrkor. Fredsbevarande styrkor har i princip inget behov av signalspaning eftersom de i praktiken bevarar fred.

  Annars finns det något vi kan kalla för krigsförande styrkor eller möjligtvis lite snällare fredsskapande styrkor. Det är styrkor som rör sig i krig och därför kan behöva signalspaning. I det land de agerar i. Ingen är korkad nog att tro att de skulle skicka sin information via Sverige, så givetvis är diskussionen ointressant. Om Sverige skulle börja föra krig i vår omedelbara närhet skulle det argumentet kunna dras upp.

  Terrorism är också ointressant eftersom inget sådant hot råder mot Sverige och knappast kommer att börja gälla innan Sverige beslutar sig för att attackera något fattigt land någonstans. Inget behov av signalspaning där. Snarare borde avlyssning i så fall installeras på alla Stockholms krogar eftersom våld ofta sker under berusning.

  Det som signalspaningen bör gälla är yttre militära hot. Jag kan endast se Ryssland där. Då bör det vara lätt att lägga in en del i lagen som förbjuder nedsparande av svenskars internetvanor, dvs behandlat data och inte rådata, även om det riktar sig till en grupp av människor. Vilka de mailar till och vart de surfar. Det är inte intressant för att spana på utlandet och det gäller även om det går via en mailserver utomlands. Domstolsutlåtande måste självklart också ges vid varje enskilt tillfälle för att vidarebefodra information till utländsk makt.

  Och plikt att informera övervakad bör också specifieras att gälla inom rimlig tid, 30 år är inte acceptabelt. 1 år är mer rimligt. Behovsprövning varje år för övervakning måste också göras, det är inte acceptabelt att ett domstolsutlåtande kan gälla för tid och evighet, trots att det visar sig vara onödigt och inte ge resultat.

  Detta är givetvis minimikrav. Sedan finns det säkert sakar jag missat.

  Sedan vill jag gärna ha fakta på bordet över exakt vad ett “trafikstråk” ska innebära. Just nu spekulerar alla bara.

 30. PiratJanne says:

  Jag måste säga att jag finner det deprimerande men föga förvånande att din partikollega säger att vi har så pass stort demokratiskt underskott i det här landet att en parlamentarisk utredning skulle fyllas med folk som stödde partilinjen och inte var kritiska. Att den alltså skulle manipuleras till att stödja den nuvarande ordningen istället för att vara objektiv.

  Är det undra på att vi då inte litar på att staten får tillgång till all kommunkation, även om det råkar vara en domstol? För om en utredning kan manipuleras på detta sätt – vad hindrar partierna från att då manipulera tillsättningen av folk till domstolen som är FRA-lojala och gör som FRA vill?

  Som om det inte räckte med det demokratiska underskottet som var när lagen kuppades igenom i juni, nu får vi veta att det är ännu värre. Att vad folket än säger så ska den här lagen igenom.

  Är det verkligen så konstigt att folk inte har förtroende vare sig för politiker eller domstolar (där i alla fall nämdemännen i tingsrätten är politiskt tillsatta)?

  Hur kan du vara förvånad och chockerad över bristen på förtroende när ni fortsätter att bara bete er värre och värre?

  För att man ska ha förtroende för myndigheter i en demokrati så krävs det faktiskt att det demonkratiska underskottet inte är så pass stort som det tydligen är.

 31. site admin says:

  Nu måste jag bara gå och lägga mig… Men ni ska veta att jag har svårt att låta bli att svara på allt. Ni ska också veta att jag inte kan svara på allt. De femton punkter som vi egentligen debatterade var och är inte fullständiga, de var just i punktform. Just nu håller ett utförligt förslag att utarbetas och i det kommer givetvis fler svar att levereras. Remissrundan kommer att ge möjlighet till kritisk granskning och ändringsförslag kommer att arbetas in.

  Några små korta ändå…

  Jan, de allra flesta länder som har signalspaning i kabel har det totalt hemligt och det går inte ens att hitta i offentliga dokument att de har sådan spaning. Därför kan du inte veta vilka länder som har samverkanspunkter.

  Nan, som sagt, kan en lika säker och effektiv signalspaning ske utan samverkanspunkter så har jag inget krav på att sådana ska byggas upp. Absolut inte.

  Björn, det är inte så att mina väljare hemma i Skåne gått man ur huse för att protestera mot signalspaningslagen. Jag har inte fått speciellt många negativa synpunkter. Det har funnits andra frågor som gjort många fler upprörda, men de har inte synts i varken media eller bloggvärlden. Att påstå att riksdagsledamöter inte skulle ha mandat i någon fråga för att det inte varit någon folkomröstning eller på annat sätt kontrollerat vad mina väljare tycker fungerar inte. Vi har en representativ demokrati och jag anser att jag representerar mina väljare i den här frågan.

  Erik, att Centermedlemmarna inte skulle vara emot riksdagsgruppens ställningstagande stämmer inte heller. Vi hade en riksstämma mellan de båda besluten 2007 och 2008, utan att det var protester mot hur riksdagsgruppen ställt sig i frågan 2007.

  Christian, du försöker verkligen spela bort korten. Förstår att PP är oroliga för att signalspaningen inte ska vara en het fråga 2001, skulle ju klart försämra era möjligheter. En viktig del av Europadomstolens positiva utslag om den tyska signalspaningen var just att tyska FRA inte fick tillgång till alla signaler. Nu när regeringen föreslår ett sådant system så är det bara “blå dunster”. Du svarar inte heller på om du förstått vad din egen hånfullhet och din uppmaning till andra att håna de som “svarar fel” innebär för det demokratiska samtalet.

  Hmmm, det blev långt i alla fall. Men känner ni att ni inte får svar (vilket ni säkert gör, så mycket har jag förstått…:-) så får ni vänta till jag är piggare. Och när det gäller detaljutformning av förslaget utifrån de femton punkterna så får ni vänta tills det finns ett färdigt förslag.

 32. @Johan Linander:

  Jag är mycket ledsen om du uppfattar alla mina inlägg som “hånfulla” för att jag påpekar vad jag uppfattar som svagheter i din argumentation, och jag beklagar naturligtvis om du tar det till intäkt för att slippa svara på frågor och argument.

  Jag förstår inte vad du menar när du påstår att jag försöker “spela bort korten”. Piratpartiets främsta intresse är att få FRA-lagen uppriven nu i höst innan den träder i kraft. Du har naturligtvis rätt i att om regeringen misslyckas med att hantera frågan så kommer den alldeles säkert att leva kvar ända till valrörelsen 2010, men om det blir så är det helt regeringens fel. Det enda Piratpartiet har gjort är att hålla fast vid den linje vi har drivit sedan 2006, nämligen att FRA inte ska få bli ett inrikesspionage som ägnar sig åt massavlyssning av den egna befolkningen. På vilket sätt är det att spela bort kort att vi håller fast vid vår ståndpunkt i ett läge där vi inte har sett några motargument som övertygar oss?

  Jag skulle fortfarande gärna vilja att du förklarade vad “trafikstråk” är. Så länge ordet är odefinierat finns det ingen möjlighet att veta om förslaget är något annat än ett försök att slå blå dunster i ögonen på motståndarna till massavlyssningen.

  Jag vill också upprepa min fråga om varför du anser att det är lämpligt och nödvändigt att militären ska få en kopia av civila privatpersoners privata kommunikation, i fredstid i en demokrati som Sverige.

 33. Nan says:

  > Nan, som sagt, kan en lika säker och effektiv signalspaning ske utan
  > samverkanspunkter så har jag inget krav på att sådana ska byggas upp.

  Bra, i så fall kan ett sätt att komma vidare vara att säga till FRA (eller snarare FRA:s tekniker) att filtreringen kommer att ske hos ISP:er eller motsvarande, föreslå en teknisk lösning. Jag är helt säker på att det kommer fram något fungerande förslag (de har tveklöst kompetensen), även om det säkert kommer att bli en hel del tandagnisslande först. Ställ krav. Men, natuligtvis kommer det att bli mer jobb för FRA (effektiviteten minskar), men det är faktiskt som jag ser det ett helt nödvändigt pris man behöver betala i ett rättssamhälle. Precis som att effektivitet i rättsystemet alltid måste komma i andra hand efter rättsäkerhet.

 34. site admin says:

  Christian, FRA får inte och kommer inte att bli ett “inrikesspionage som ägnar sig åt massavlyssning av den egna befolkningen”. Militären kommer inte heller att “få en kopia av civila privatpersoners privata kommunikation”. Med sådana påståenden spelar du bort korten.

  Jag har försökt svara på vad trafikstråk är, utifrån vad som sagts på de möten vi haft med tekniker och operatörer. Den gången valde du att lägga ut mitt svar på en “hånsida” med uppmaning till andra att hitta fler att håna. Är du förvånad över att jag inte tänker svara dig på nytt? Sedan får du nog vänja dig vid att bli behandlad som andra partiledare (och vice), och det borde vara det du vill. Om sossarnas vice partiledare mailat mig och frågat vad jag tycker i en fråga, tror du att jag skulle svara? Knappast, jag har ingen anledning att hjälpa andra partier.

 35. @Johan Linander:

  Om svaret om trafikstråk är det som du själv har fått har du blivit vilseledd. Du behöver inte alls ta det personligt att så är fallet. Tvärtom hoppas jag att du är glad över att ha fått veta att så är fallet, bland annat här i kommentarerna på din blogg. Men faktum kvarstår: just den förklaringen av vad trafikstråk skulle vara är ren rappakalja.

  I övrigt är jag förstås glad över att du betraktar oss som ett riktigt parti, och är beredd att diskutera med oss på samma villkor som med andra partier. Vi begär inte att få bli behandlade med några särskilda silkesvantar, så det är helt okay för vår del.

  Men jag blir väldigt förvånad när du skriver att det innebär att du inte vill svara på några frågor. Det kan väl ändå inte vara så du menar att det demokratiska samtalet ska föras?

 36. Jens O says:

  @Johan Linander:

  Hur kommer urvalet av “tafikstråk” ske?
  Är det FRA som väljer och hur?
  Är de fjärrskådare, med en magisk låda enligt Gösta Petterssons modell. Eller måste de, eller ett “mini-FRA” avlyssna samtlig trafik först.

  För hur skall de annars kunna veta, vad som är intressanta “trafikstråk” eller ej? Har de datasniffande hundar, som de narkotikahundar som sniffar på baggage.
  Vilket är en modell, som FRA har använt som förklaring.

  Hur du än vrider på det, blir det massavlyssning med den nya lagen och den gamla tekniken.
  Inget har i praktiken ändrats, när någon måste “bereda sig tillträde, till telehemlighet”.

  /Jens

 37. Nan says:

  > Christian, FRA får inte och kommer inte att bli ett “inrikesspionage som
  > ägnar sig åt massavlyssning av den egna befolkningen”. Militären kommer
  > inte heller att “få en kopia av civila privatpersoners privata kommunikation”.

  Det talas visserligen om FRA-lagen, men problemet är att staten får tillgång på kablarna. Så länge inte §19a förändras kvarstår detta. Och, vid närmare eftertanke, en ny myndighet kan faktiskt lika gärna stjälpa som hjälpa situationen, allt beror på hur bra denna nya myndighet, som har tillgång till allt, ser till att skydda kommunikationen; någon ska ju koda och debugga filtren också.

 38. Jonas says:

  Här följer en liten tanke om hur det hela kanske är tänkt att fungera:

  FRA begär om spaningstillstånd för att få tappa av trafikdata i ett antal kanaler varje månad. Detta sker inom utvecklingsverksamheten och syftar inte till att alstra någon underrättelserapportering. På detta sätt betar man successivt av stora delar av “trafikstråken”. Materialet lagras 1 år.

  När ett spaningsuppdrag godkänts av domstolen söker FRA i sin databank och gör en skattning av vilka trafikstråk som kan vara av intresse. FRA begär sedan av domstolen att få spana i dessa stråk.

  Är detta en modell som ni har diskuterat, Johan?

 39. Mark Klamberg says:

  Johan skrev: “När det gäller trafikdatan (rådata, om det nu betyder samma sak) så får jag återkomma med svar.”

  Jag deltog i de samtal som föregick överenskommelsen och svaret är att inga begränsningar införs för insamling och bearbetning av trafikdata – varken till trafikstråk, hot eller något annat. Ingen förändring här alltså. Vid sidan av överföring av kommunikation från operatörerna till staten är detta den viktigaste frågan. Det är här FRA får sin enorma övervakningspotential. Oroväckande att denna fråga inte verkar diskuteras bland riksdagsledamöterna. Nu är det för sent eftersom alliansens ledamöter redan bestämt sig för att rösta ja.

 40. Jan Sjöholm says:

  @Johan

  För enkelhets skull formulerar jag om fråga 1 från #70, så vi ej behöver ödsla tid på företeelser som vi endast kan spekulera om.

  Om du undrar över relevansen i fråga 3, påvisar den att myndigheter som tillåts att operera utan fullgod insyn från fristående organ, glider ifrån det övriga samhällets normer, vilket redan verkar att ha skett med säkerhetspolisens utlandssamarbete.

  1.Varför behöver vi i sverige införa sk. samverkanspunkter när Tyskland med vad synes mycket större hotbild klarar sig utan?
  mao. Vilken hotbild mot Sverige ser du som motiverar införandet av samverkanspunkter?

  2. Anser du att ni riksdagsledamöter hade ett fullgott beslutsunderlag innan ni röstade igenom lagförslagen den 18 Juni 2008?

  3. Anser du efter att ha tagit del av kommentar Nr.61 att det finns skäl att granska villkoren för SÄPO’s aktiviteter och instruktioner, i uppdrag som liknar ovan nämnda?

  4. Anser du efter att ha tagit del av kommentar Nr.61 att det finns skäl att granska de dubbla lojaliteter som nämns angående FRA i “Rapport till Journalistfonden för vidareutbildning”?

 41. aba says:

  http://tankar-fran-rooten.blogspot.com/2008/10/trafikstrk-ingvar-vet-inte-heller.html

  Ingvar Åkesson säger ang. trafikstråk “”Ja, det där är nånting som politikerna hittat på, så jag vet inte riktigt. ”

  Ingen tekniker,ingen juridisk person vet vad det innebär. Chefen för myndigheten som lagen gäller vet inte vad som defineras. Och det ska vi basera säkerhetspolitik på, menar du på fullt allvar?
  En lag med tillägg som baseras på ord som inte betyder något?

 42. Jörgen L says:

  @Johan:

  Du skriver:”En viktig del av Europadomstolens positiva utslag om den tyska signalspaningen var just att tyska FRA inte fick tillgång till alla signaler. Nu när regeringen föreslår ett sådant system så är det bara “blå dunster”. ”

  På vilket sätt är det en skillnad ifall staten får tillgång till signalerna via en myndighet som heter FRA eller en annan myndighet som heter nåt annat?

  Det finns ingen anledning att betrakta detta som uppenbart annorlunda jämfört med den ursprungliga konstruktionen.

  Jag håller med Nan, låt FRA via specialdomstolen begära vad de vill ha ut och överlåt till ISP’n att leverera detta mot ersättning för jobbet.

  Då finns det en bredare insyn av folk som kan reagera och risken för missbruk minskas genom att de inte kan få en total tillgång på annat än den trafik de redan i princip har tillgång till.

  Öch för övrigt anser jag att lagens proportionalitet inte på något sätt är belagd, men den diskussionen tycks ingen ens våga låtsas om…

 43. Lars B says:

  Hittade intressanta uppgifter i kommentarna hos Mark Klamberg, som i alla fall var nya för mig.

  Alla talar sig varma för den tyska lagstiftningen eftersom Europadomstolen godkänt den. Samtidigt tycks den tyska kontrollfunktionen inte fungera som den borde. Inom loppet av tre år har minst två jätteskandaler kommit i dagen. Den tyska motsvarigheten till FRA, BND, är kraftigt ifrågasatt liksom kontrollfunktionen TKG.

  Mot den bakgrunden är detnärmast tragikomiskt att ta just Tyskland som förebild. Signalspaningen har aldrig varit så ifrågasatt där som just nu.

  Under flera månader har en tysk journalist på der Spiegel avlyssnats trots att BND inte får spana på

  a) tyska medborgare
  b) journalister.

  Men huvudpoängen är att detta inte upptäcktes av kontrollorganet. Det var tack vare ett tips inifrån BND som skandalen avslöjades.

  Så då inställer sig frågan: Kommer FRA-anställda att kunna avslöja oegentligheter utan att riskera repressalier? Vill minnas att Centern hade något förslag om detta. Vart tog det vägen?

  Och är ni verkligen säkra på att de svenska kontrollorganen kommer att ha full insyn i allt som sker på FRA och i deras utländska utbyte?

Leave a Reply

Your email address will not be published.