Inte min bästa dag under föräldraledigheten (igen)

Så har då riksdagsledamöternas sjukskrivningsskandal sänts på TV3. Jag var som väntat en av de som blev utpekad. Inte kul. Det känns helt enkelt för jävligt. Tjänstemännen som jobbar med sjukskrivningarna på riksdagens ledamotsservice säger att jag inte gjort fel, ändå blir jag uthängd som fuskare i Insider. Journalisten från Strix, som jag också pratat med idag, ursäktar sig med att han aldrig säger i reportaget att jag har gjort fel. Men ursäkta, hela programmet gick ut på att hävda att riksdagsledamöter fuskar med sina sjukskrivningar.

Det är dessutom ännu mer absurt när man tänker på att om jag sjukskrivit mig som reportern tycker, ja, då hade jag fuskat! Och det är ganska självklart egentligen. Om man jobbar så får man inte vara sjukskriven och eftersom jag har jobbat så skulle jag inte vara sjukskriven. Att jag inte har gjort alla de arbetsuppgifter som jag tänkt göra om jag varit frisk det är inte intressant för Försäkringskassan. I en kommentar under “Min tur att bli granskad” (som Insider länkat till, därav de sura kommentarerna) har jag tagit ett exempel om en säljare som är så sjuk att han inte vill vara ute och smitta kunder utan istället blir på kontoret och jobbar av lite arbetsuppgifter som ligger på hög på skrivbordet. Det är givetvis så att han inte får sjukskriva sig för att han inte kan göra de arbetsuppgifter som han hade tänkt sig om han istället utför något annat jobb.

Nästan ännu värre är det när det hävdas att jag borde ha varit sjukskriven när jag var på sjukhus med mina tvillingtjejer. Hur är det med den egna regelkunskapen herr journalist? Man får inte sjukskriva sig när man har sjukt barn, då ska man vabba (ingen karensdag, så där faller argumentet om att “tjäna” 2 000 kr på att inte sjukskriva sig). Å andra sidan får man inte jobba när man vabbar och eftersom jag jobbade i ca två timmar på natten på sjukhuset så hade jag ingen rätt att ta ut vård av sjukt barn.

Jag ursäktar inte alla som hängdes ut i programmet. Jag tycker att det är dåligt att inte känna till vilka regler som gäller, det har alla ett eget ansvar för att göra. Jag tycker inte heller man kan säga att man jobbat för att man har tjänstemobilen påslagen. Man kan diskutera hur våra regler ser ut, att vi har arbetsplatsen i hemmet, att vi är i tjänst 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet och säkert också vad som enligt Försäkringskassan är att jobba (och därmed inte få vara sjukskriven), men det var inte Strixreportern intresserad av, han ville ha en skandal om att vi inte sjukskriver oss och det får man väl säga att han fick.

Jag måste medge att jag var naiv när jag pratade med journalisten. Jag försökte sakligt förklara för honom och faktiskt ärligt svara på de frågor som han ställde. Men han var inte ärlig tillbaka. Jag ville att han skulle ringa tillbaka när jag hunnit kolla upp de dagar då han påstod att jag varit sjuk och dessutom ville jag dubbelkolla med riksdagens ledamotsservice, men han var bara intresserad av att få mina oförberedda kommentarer. Han spelade därför in ett mobilsamtal som vi hade medan jag sprang i trappor och körde bil genom Stockholmstrafiken vid 16-tiden och det var det som sändes. Hade han varit intresserad av att få allting rätt i programmet så hade han givetvis ringt tillbaka när jag kollat upp dagarna och pratat med de som verkligen kan reglerna. Men något sådant intresse fanns inte. Intresset var att skapa en skandal, oavsett bristen på saklighet.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

11 Responses to Inte min bästa dag under föräldraledigheten (igen)

 1. stefan says:

  Det låter som jornalistråttorna som smög omkring på Persbrandts tomt för några år sen

 2. Roger P. says:

  Såg insiderreportaget. Självklart tar du hellre 2000 kr och ungår sjukskrivningen, än att sjukskriva dig och försämra statistiken för ledamöter.. Tycker också bortförklaringarna är inkonsekvent. I slutändan blir det att reportaget har “mörka” kapitalistiska drivkrafter, samtidigt som blogginlägget före premierar komersiell TV. Hmmm… avskaffa karensdagen!

 3. exilbodensaren says:

  Jag tackar för möjligheten att öppet debattera. Det är verkligen något som gagnar demokratin. Såg att du plockat bort mitt tidigare inlägg. Det gör dig förvisso mindre förtroendeingivande. Men kontentan som jag ville komma fram till är att avskaffa karensdagen. Med facit i handen får vi mindre sjukskrivningar.

 4. site admin says:

  Tack Stefan.

  Roger P, på vilket sätt är min förklaring inkonsekvent. Att bara skriva det utan att förklara på vilket sätt ger en torftig diskussion. Visst har jag hellre lön än inte, men det betyder inte att jag inte följer reglerna. Tvärtom så har jag, enligt de på riksdagens ledamotsservice som kontrollerat allt det som togs upp i Insider, gjort helt rätt. Det är tvärtom så att jag hade fuskat om jag sjukskrivit mig. Detta eftersom jag till viss del jobbade och ingen som sjukskriver sig får jobba, då är det fusk.

  Visst kan man avskaffa karensdagen, men man ska samtidigt veta att karensdagen gjort att väldigt mycket kortfrånvaro försvunnit. En del kanske beror på att folk går mer till jobbet halvsjuka, men det kan knappast förklara den tidigare stora frånvaron på måndagar och i samband med större idrottsevenemang på TV.

  Exilbodensaren, min blogg är alltid öppen för debatt och du är välkommen. Jag har inte plockat bort något inlägg från dig. Däremot så släpps inte kommentarerna genom direkt utan jag går först genom alla kommentarer från “icke förväg godkända personer”. Detta för att slippa förtal eller annat som kan vara brottsligt.

 5. Dick Olsson says:

  Det är otroligt. När en politiker försöker att vara ärlig och inte missbruka försäkringssystemen så ska man försöka få detta att framstå som någon sorts fusk. Hur är det med förmågan att förstå? I detta fall tycker jag att Johan har agerat på ett extremt föredömligt sätt och den som påstår något annat bör först gå hem och läsa på lite om heder, etik och moral samt i första hand, hur vårt sjukförsäkringssystem fungerar.
  När man så från Riksdagen säger att Johan har gjort helt rätt, hur sjuk är man då när man försöker få det till att Johan skulle ha fuskat?
  Nej, angrip de som fuskar och missbrukar och hedra dem som gör rätt för sig.

 6. exilbodensaren says:

  Sorry för att jag blandar ihop mina smeknamn, men jag kom inte ihåg vilket jag använde först eftersom det var tidvis bortplockat.

  Karensdagen är otidsenlig och kan tas bort, vilket jag tycker storyn visar. Detta eftersom även om man inte kunnat genomföra ordinär sysslor så kan man kanske jobba med något annat, för det finns alltid saker som väntar på att bli gjorda.
  Dumt att generalisera hästkrafterna som en grå massa utan förnuft. Sanningen är ju den att “rationelle arbetaren” minimerar sjukfrånvaron om denne vet att det leder till ökade kostnader för arbetsgivaren.
  Undersökningar visar också att desto mer högutbildad såsom jurister, ekonomer, civilingenjörer, m.m., deston mindre jobbnytta känner personen. Misstänker du inte har tillräckliga pedagogiska resurser för att motivera advokaten ska ha kvar karensdagen, eftersom denne kan tycka fotbollsmatchen på TV är viktigare än processmålet i rättegångengångssalen. För industriarbetaren saknas de nödvändiga omoraliska drivkrafterna som krävs för att stanna hemma och se TV sporten. Farhågan är därför oväsentlig för debatten om karenssystemet. Reformera systemet!

 7. Ulf P says:

  Såmm ja skrev va jällår ditt TV-förslag darr du ente begribår att de e TV:s MAKKT såmm e nö ti å gå ner,
  begribår du vaffår nu då?

 8. site admin says:

  Ulf, du får gärna förklara hur du vill minska TV:s makt.

 9. Ulf P says:

  Ja begribår ente vaffår ni tar väkk va mann skrivår, menn vi tar den gång ti:

  1. Minnska jorrnalistårnas makkt, mä att dela åpp SVT1 å SVT2 ti att halldelen å tiden går ti tid fårr sänningsfåreningar (enl hollännsk modell) prop. enlitt fållks önskemål en gång åmm åred + ti svaromålstid fårr di såmm attakkerats a jorrnalistårna. Ve vart innslag ska tid annges när svaromål jörs (ex. mä textra). Svaromål kann då ble att du välljår att lägga ud den harr texten du nu skrevit i bloggen, annra
  att svara i billdfårrm, udan jorrnalistårs styrning.

  2. Minnska TV:s makkt såmm medium. TV domminerar media å agggendan å e passiviserande 1-vägs-kanal. Ta darrför väkk TV-lisensen å snakket åmm skatt.
  All TV ska va PPV! Allt du ser ska kosta! Så ballanserar du fållk ti minnskat TV-missbrug å ti att bruga annra mediår fårr information, såmm ex. Internet darr vi nimmare kann föra en 2-vägs-information å ju har helt annan åsigtsbredd.

 10. site admin says:

  Jag har inte tagit bort någonting som du skriver.

  Jag har föreslagit att en av SVT:s kanaler ska regionaliseras, dock utan framgång.

  För övrigt tycker jag att det behövs public service-tv, men kanske inte just på det sätt som vi har idag med statligt “public service-monopol”.

 11. Ulf P says:

  eng. Public service, sv. Allmänhetens tjänst, bårra hör po oren å mann bler full a grin. I 50 år har allmänheten just ENTE hatt nånn makkt, nått å sä ti åmm innehållet, va såmm ska publiceras, udan de har vatt å e eftår 50 år forrtfarande en legstua fårr nårra jorrnalistår. Unnår 50 år har ingen politigår jorrt ve ditta, udan lådit nårra jorrnalistår missbruga makkt å få ha en egen legstua, såmm du nu själlv åsså marrkt. Jör då nått ve de så public service åsså bler “allmänhetens” !
  Va vänntar ni po? Att (s) å vännstårn ente vill ännra de hilla fårrvånar väll ingen då dissa jorrnalistårrs
  legstua, vännstårjorrnalistårnas, har rännt vännstårns ärende unnår alla år, men vaffår jör ente borjerliheten nått ve de så vi får kanalår i “allmänhetens tjänst”, iställed fårr å sviga fållket. Ni e udan binningar. Se då ti att je fållket makkten över TV, de e fållket såmm betalar å då ska de f-n ente va nårra jorrnalistårs legstua!

  Sen, PPV e ente liadannt såmm att TV-kanalår ente ska finnas, darriblann SVT1 å 2. Bler SVT i “allmänhetens tjänst” så kåmmer di å leva vidare. PPV såmm ida e de väll ente nö ti å va darr mann välljår väkk kanalår.
  Läs majj riktitt, betal fårr all tid du brugar TV. Så får mann väkk TV-missbrug ti att ble itt brug ballanserat mä annra mediår.

Leave a Reply

Your email address will not be published.