Daily Archives: 19/3/2008

Avskaffa TV-licensen istället

Nu vill Radiotjänst börja tvinga mobiltelefonägare att betala TV-licens. Man häpnar! Detta visar att TV-licenssystemet överlevt sig själv. Jag har tidigare motionerat i frågan och debatterat den både internt inom partiet och externt. Vid stämman i höstas fick jag äntligen … Continue reading

Posted in General | 6 Comments

Upphovsrätten år 2030

Jag har tidigare skrivit om och även i kammaren talat om hur upphovsrätten borde kunna utvecklas, men debatten slutar ofta i den aktuella fildelningsdebatten. För att lyfta blicken bjuder Centerpartiet in till en diskussion om upphovsrätten år 2030 den 16/4. … Continue reading

Posted in General | 11 Comments