20 miljarder för ingenting

DN har i dagarna uppmärksammat hur många officerare som är anställda inom Försvarsmakten i förhållande till hur många soldater det finns. Det är bra att frågan uppmärksammas. Anställningsavtal med s.k. fullmaktsanställningar, hur få det är som är beredda att göra det som numera ska vara försvarets huvuduppgift, hur karriärvägarna ser ut osv. Det finns mycket som borde förändras inom försvaret som ingen klarat av att ta tag i. Jag hörde för några år sedan att även om hela försvaret las ner, dvs riksdagen beslöt att det inte skulle finnas något svenskt försvar så hade det ändå kostat minst 20 miljarder kronor per år i många år framöver. Det är halva försvarsanslaget som är omöjligt att förändra eller ens avveckla.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.